فرا فایل

گزارش کارآموزی رشته حقوق در دادگاه های مختلف

توضیحات:
گزارش کارآموزی رشته حقوق، در قالب فایل word و در حجم ۲۱۷ صفحه، شامل ۹۷ گزارش در دادگاه های مختلف.

فهرست بخشی از مطالب:
فصل اول
۱- ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر
۲- انواع اوراق قضایی
۳- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه
اصطلاحات
فصل دوم : شعبه حقوقی
۴- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه ویل خوانده
۵- مطالبه وجه چک
۶- مطالبه نصف مهریه
۷- مطالبه وجه چک
۸- خلع ید
۹- الزام به تنظیم سند خودرو
۱۰- ابطال سند مالکیت معارض با درج در آگهی روزنامه
۱۱- ابطال دفترچه قرارداد صادره و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه
۱۲- واخواهی از دادنامه شماره ۱۶۲۱- ۲۸/۱۱/۸۳
۱۳- صدرو حکم به فروش باغ
۱۴- مطالبه مهریه
۱۵- گواهی حصر وراثت
۱۶- فسخ نکاح
۱۷- الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص اجاره یک باب مغازه عینک سازی
۱۸- ابطال رأی کمیسیون
۱۹- مطالبه اجور معوقه
۲۰- ابطال سند مالکیت معارض با در در روزنامه
۲۱- استرداد چک
۲۲- تقاضای صدور حکم مفقود الاثر
۲۳- فسخ معامله
۲۴- دادخواست الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و پلمپ
مغازه
۲۵- دادخواست اجرت المثل
۲۶- دادخواست اثبات وقوع بیع
۲۷- دادخواست ابطال سند مالکیت معارض
۲۸- دادخواست الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع وحضور در دفترخانه
۲۹- الزام به پرداخت سهم الشرکه
۳۰- اخذ شناسنامه
۳۱- فرزند خواندگی
۳۲- اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی
۳۳- ابطال سند سجلی
۳۴- الزام خواندگان به رفع رطوبت وجلوگیری ازفاضلاب ومسدودکردن چاه فاضلاب
۳۵- طلاق غیابی به استناد قاعده عسر و حرج
۳۶- تغییر نام فرزند
۳۷- تعدیل اجازه بها
۳۸- تنفیذ وصیت نامه
۳۹- صدور حکم بر اساس گزارش اصلاحی
۴۰- انتقال سند
فصل سوم
۴۱- مطالبه وجه
۴۲- حضانت فرزند
۴۳- تخلیه
۴۴- استرداد جهیزیه
۴۵- اجرای قرار تأمین خواسته
۴۶- دستور
۴۷- اجرای حکم هیأت حل اختلاف کارگری
۴۸- الزام به ایفاء تعهد
۴۹- اجرای و پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته
۵۰- اجرای مهریه
۵۱- اجرای دادنامه ۸۰۷ دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه دوم که محکوم به آن ۱۵۷۹۹۲۹۰ ریا می باشد
۵۲- مطالبه مهریه

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا