جم فایل

گزارش کارآموزی تصفيه خانه جديد همدان

گزارش کارآموزی تصفيه خانه جديد همدان، این فایل با فرمت Word، با حجم ۱۷۱ صفحه و قابل ویرایش می باشد

بخشی از متن:

مجموعه عملياتي كه به منظور آماده كردن آب براي مصارف مورد نظر اجراميشود، تصفيه آب ومجموعه تاسيسات وتجهيزاتي كه عمليات تصفيه آب رادربرمي گيرد،تصفيه خانه ناميده ميشود. بنابراين براي تهيه آبي مناسب براي شرب ومصارف عمومي شهري يكرشته عمليات در تصفيه خانه آب به مورداجراگذارده ميشود تاآب دريافتي از منابع آب را باكيفيتي قابل قبول در چهار چوب استاندارد آب آشاميدني تحويل نمايد.آب آشاميدني استاندارد به طور كلي آبي است كه بيرنگ بي بو، وبا طعم مطبوع وگوارا، كه مصرف آن حتي در دراز مدت هم به لحاظ عاري بودن از مواد مضر، ضرري به سلامت مصرف كننده وخسارتي به تجهيزات انتقال،توزيع ومصرف وارد نمي آورد. عملياتي كه در تصفيه خانه آب آشاميدني در رابطه با تصحيح كيفيت آب اجرا ميشود،بستگي به كيفيت آب منابعي داردكه براي تامين آب آشاميدني در نظر گرفته مي شود وطرح تاسيسات تصفيه خانه نيز بادرنظر گرفتن اين كه آب تصفيه شده براي مصرف شرب ومصارف عمومي شهري به كار برده خواهد شد پيش بيني ميشود وتجهيزات وتاسيسات تصفيه خانه نيز براساس طرح مصوب نصب مي گردد.منابع آب كه به منظور تامين آب آشاميدني ومصارف عمومي به كار گرفته مي شوند. شامل:منابع آبهاي سطحي :درياهاودرياچه ها. بركه ها .رودخانه ها،جويبارهامنابع آبهاي زيرزميني :چاهها،قنوات وچشمه ها،است .چه بسا در بعضي از تاسيسات تصفيه آب ازيك يا چند منبع مختلف آب دريافت وتصفيه شود.به هر حال اقداماتي كه در زمينه تصفيه آب منظور خواهد شد،آب دريافتي از منابع رابه آب آشاميدني تبديل خواهد كرد وبه همين جهت مطالعه كيفيت فيزيكي،شيميايي وميكروبيولوژيكي منابع مورد نظر تامين آب آشاميدني ،براي ايجاد يك سيستم تصفيه وتوزيع آب سالم ضرورت پيدا مي كند.

این گزارش شامل مباحث زیر می باشد:

مقدمه

تصفيه فيزيكي آب

تصفيه شيميايي آب

شرح مراحل تاسيسات تصفيه وكاريردآنها

حذف گازهاي همراه آب

مشكلات ناشي ازانحلال گازها درآب

حذف گازهاي مزاحم ازآب

روشهاي حذف گازها ازآب

بهره برداري ونگهداري وتعميرات دستگاههاي هوادهي

فرآيندهاي انعقادولخته بندي

كاهش وحذف بارالكتريكي سطحي كلوييدها

ته نشيني شيميايي

فرايند زلال سازي وحوضهاي زلال ساز

نگهداري وتعميرات

ساختمان وروش كلي بهره برداري ازحوضهاي ته نشيني وزلال سازمركب

بهره گيرنده ازبسترلجن

روش كلي راه اندازي

متوقف ساختن حوض زلال ساز دركوتاه مدت

كلياتي درمورد مكانيزم وبهره برداري ازحوضهاي ته نشن زلال ساز مجهز
به صفحات مورب

فهرست مطالب

عنوان

صاف سازي

بهره برداري ونگهداري صافيهاي تند باجريان ثقلي

ساختمان صافيهاي تند ومتعلقات آن

تنظيم صافي

سيستمهاي تنظيم كننده

سرعت صافي سازي

زمان كاركرد صافي

تجهيزات شستشوي تند بانيروي ثقل

صافيهاي تند تحت فشار

را ه اندازي وبهره برداري صافيهاي تحت فشار

نگهداري صافيهاي تحت فشار

روشهاي سالم سازي

كلر

اوزون

روش تهيه اوزون

انواع ژنراتورهاي گاز اوزون

ويژگيهاي گازورودي به دستگاه توليد اوزون

واحدهاي توليد

روشهاي مختلف اوزناسيون آب

موارد كاربرد اوزون

فهرست مطالب

عنوان

فوايد اوزون

استفاده ازاشعه فرابنفش

اصول كلي به كارگيري U.V

مراقبت ازبازتاب فرابنفش

موا د شيميايي نامطلوب درآب آشاميدني

روش تصفيه

تصفيه باآب آهك

اكسيداسيون توسط پرمنگنات پتاسيم

هوادهي

حوضهاي ته نشيني

صافيها

حذف آهن ومنگنزباتبادل يوني

فرايندهاي متعارف

فرايندهاي ويژه آهن ومنگنز

منابع آلودگي وتاثيرات

روش تصفيه

ترسيب شيميايي

ارسنيك

روش تصفيه

دشواريهاي بهره برداري

كروم

فهرست مطالب

عنوان

كادميوم

سرب

جيوه

كلرورها

روشهاي آزمايش درآب

فلوئورها

سولفات وسولفورها

نيتراتها

تاثيرات بهداشتي واستانداردها

خواص مواد فعال سطحي

كاربرد پاك كننده ها

آثار بيولوژيكي پاك كننده ها

آثارزيست محيطي

تشخيص ميزان مواد پاك كننده درآب

سموم دفع آفات وعلف كشها

مواد راديو اكتيو

منابع آلودگي راديو اكتيويته

سيانور

سخت زدايي بامواد شيميايي


دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا