جم فایل

گزارش كارآموزي شركت نفت بهران

گزارش كارآموزي شركت نفت بهران، این فایل با فرمت Word، با حجم ۱۳۰ صفحه و قابل ویرایش می باشد

بخشی از متن:

شركت نفت بهران يكي از بزرگترين توليدكنندگان انواع روغن موتور، روغن هاي صنعتي، مواد اوليه لاستيك سازي و مواد پارافيني مي‎باشد و يكي از سه شركت توليد كننده روغن هاي صنعتي در ايران مي‎باشد كه نقش بسيار مهمي در پيشرفت صنايع كشور بر عهده دارد.اين شركت در سال ۱۳۴۱ در شهر ري در جنب ساختمان فعلي پژوهشگاه صنعت نفت و با مشاركت بخش خصوصي و تحت امتياز چند مليتي ESSO و وابسته به شركت اكسون و با نام شركت توليد روغن تهران شروع به كار نمود.در ابتدا اين شركت با دريافت روغن پايه از پالايشگاه آبادان و اختلاط آن با مواد افزودني به توليد روغن موتور مشغول بود ولي در سال ۱۳۴۷ پالايشگاه آن با ظرفيت سالانه ۳۰۰۰۰ تن روغن پايه آماده بهره برداري گرديده و روغن پايه پس از اختلاط با مواد افزودني مناسب به انواع گوناگون روغن هاي موتور و روغن هاي صنعتي مورد نياز صنايع تبديل مي گردد.تا قبل از انقلاب اين شركت محصولات خود را تحت آرم ESSO و با نامهاي تجاري كمپاني اكسون آمريكا به بازار عرضه مي گرديد. پس از قطع رابطه با آمريكا برنامه ريزي و سياست گذاري جهت اداره شركت توسط بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي راساً به عهده گرفته شد و كارها بر پايه مديريتي پويا استوار گرديد. در پي تحولات فوق نام شركت در سال ۱۳۶۳ به پالايشگاه روغن تهران و در سال ۱۳۶۹ همراه با گسترش دامنه فعاليت هاي اصلي شركت به ويژه در زمينه نفت و پتروشيمي به شركت نفت بهران(سهامي عام) تغيير يافت هم اكنون با اجراي برنامه توسعه پالايشگاه و افزايش سطح كيفيت و ظرفيت توليد انواع روغن و ديگر محصولات بالغ بر ۱۰۰ ميليون ليتر در سال گرديده است. از نظر سود دهي رتبه دوم را در ميان شركت هاي سازمان يافته بنياد مستضعفان و جانبازان داشته است. اين شركت داراي صادرات روغن موتور وكس (WAX) به كشورهاي ايتاليا. روماني، پاكستان و لبنان و … مي‎باشد.

این گزارش شامل مباحث زیر می باشد:

۲-۱- تاريخچه بهران

۱-۲- ۱كليات عملكرد شركت نفت بهران

۱-۲-۱- واحد استخراج مواد آروماتيك توسط حلال فورفورال

۱-۲-۲- واحد موم زدايي توسط حلال تولوئن و M.E.K

۱-۲-۳- واحد تصفيه توسط گاز هيدروژن

۱-۲-۴- واحد توليد ضد يخ

۱-۲-۵- واحد توليد واكس كم روغن

۱-۲-۶- واحد پايلوت

۱-۲-۷- واحد تسهيلات

۱-۲-۸- واحد آزمايشگاه

۱-۲-۹- واحد پژوهش

۱-۲-۱۰- واحد ظرفسازي و پركني

۱-۲- ۱۱- لوبكات

فصل دوم

۲-۱- مقدمه ۶

۲-۲- ساخت روغن پايه از برش مواد نفتي

۲-۲-۱- تقطير

۲-۲-۲- تصفيه و پالايش شيميايي
۷
۲-۲-۳- آسفالت گيري
۷
۲-۲-۴- موم گيري

۲-۳- تقطير نفت خام

۲-۳-۱- تقطير در فشار (يك اتمسفر)

۲-۳-۲- تقطير در خلاء

۲-۴- دستگاه هاي تفكيك و تقطير روغن (لوب تاور)

۲-۵- شناخت هيدروكربورهاي روغن پايه

۲-۵-۱- گروه پارافينيك

۲-۵-۲- هيدروكربورهاي نفتنيك و مشخصات آنها

۲-۵-۳- هيدروكربورهاي آروماتيك و خواص آنها

۲-۵-۴- توزيع هيدروكربورها و انواع روغن پايه

۲-۶- واحد روغن سازي

۲-۶-۱- استخراج مواد آروماتيك ونفتينيك

۲-۶-۱-۱- تصفيه با اسيد

۲-۶-۱-۲- استخراج با فورفورال

۲-۶-۱-۳- عوامل مؤثر در جداسازي مواد آروماتيكي از لوب كات

۲-۶ -۱-۴- خواص فورفورال

۲-۶-۱-۵- دستگاههاي عمده

۲-۶-۲- روش هاي ديگر تصيه (حلال گاز هيدروژن)

۲-۶-۳- عمليات آسفالت گيري ۲۶

۲-۶-۴- عمليات موم گيري

۲-۶-۴-۱- كارخانه موم گيري

۲-۶-۴-۲- خواص حلال ( MEX و تولوئن)

۲-۶-۴-۳- عوامل مؤثر در كيفيت و كميت محصول

۲-۶-۴-۴- دستگاه هاي عمده

۲-۶-۴-۵- روش موم گيري با اوره

۲-۶-۴-۶- روش هيدروكراكتيگ

۲-۷- توليد روغن از طريق تصفيه دوم

۲-۷-۱- روغنهاي مصرف شده

۲-۷-۲- ناخالصي هاي موجود در روغن مصرف شده

۲-۷-۳- روشهاي معمول احياء روغنهاي مصرف شده

۲-۷-۴- دستگاه هاي جداسازي گريز از مركز

۲-۷-۵- دستگاه صافي لبه دار

۲-۷-۶- تصفيه شيميايي با مواد قليائي و صاف نمودن آن

۲-۷-۷- تصفيه با خاك مخصوص

۲-۷-۸- تصفيه با اسيد سولفوريك

۲-۷-۹- خنثي نمودن بوسيله آهك و تصفيه با خاك مخصوص

فصل سوم

۳-۱- طبقه بندي استانداردهاي روغن

۳-۱-۱- تعريف روانكاري

۳-۲- شرايط اصلي روان كننده خوب

۳-۳- انواع روان كننده

۳-۴- روغنهاي روان كننده نفتي

۳-۵- انواع روانكاري

۳-۵-۱- روانكاري با لايه ضخيم

۳-۵-۱-۱- روانكاري هيدرواستاتيك

۳-۵-۱-۲- روانكاري هيدروديناميك

۳-۵-۲- روانكاري با لايه نازك

۳-۵-۳- روانكاري حدي

۳-۵-۴- روانكاري خشك

۳-۵-۵- روانكاري غلطان

۳-۶- تركيبات ساختار يك روغن صنعتي

۳-۶-۱- بررسي علل اضمحلال كيفيت روغن

۳-۶-۲- كاهش خصوصيات مواد افزودني

۳-۶-۲-۱- كاهش اثر بازدارنده هاي اكسيداسيون ۴۴

۳-۶-۲-۲- كاهش ويسكوزيته روغن

۳-۶-۲-۳- كاهش بازدارنده هاي رنگ زدگي

۳-۶-۲-۴- بازدارنده هاي كف

۳-۷- اصطلاحات روانكاري

۳-۸- آزمونهاي مهم فيزيكي و شيميايي روغنهاي روان كننده

۳-۸-۱- ويسكوزيته

شرح آزمون

۳-۸-۱-۱- كاربرد و مزاياي اندازه گيري گرانروي در دماهاي فوق الذكر

۳-۸-۲- شاخص ويسكوزيته

شرح آزمون

۳-۸-۳- نقطه آنيلين

شرح آزمون

۳-۸-۴- دانسيته

شرح آزمون

۳-۸-۵- عدد خنثي شدن

۳-۸-۵-۱- عدد اسيدي كل

۳-۸-۵-۲- TBN

شرح آزمون

۳-۸-۵-۳- TAN

شرح آزمون

۳-۸-۶- ضريب شكست

شرح آزمون

۳-۸-۷- نقطه ريزش

شرح آزمون

۳-۸-۸- نقطه اشتعال

شرح آزمون

۳-۸-۹- نقطه احتراق

شرح آزمون

۳-۸-۱۰- كف

شرح آزمون
۳-۸-۱۱- خوردگي مس

شرح آزمون

۳-۸-۱۲- توانايي تحمل بار

شرح آزمون

۳-۸-۱۳- مقدار آب

۳-۸-۱۴- عدد صابوني شدن

۳-۸-۱۵- خاكستر

۳-۸-۱۶- نقطه ابري شدن

۳-۸-۱۷- خاصيت امولسيون و دمولسيون

۳-۸-۱۸- پايداري در مقابل اكسيداسيون

فصل چهارم

۴-۱- عمليات فلزكاري

۴-۲- انواع سيالات عمليات فلزكاري

۴-۲-۱- روغن معدني خالص

۴-۲-۲- روغن چرب خالص

۴-۲-۳- روغن معدني و چرب مخلوط شده

۴-۲-۴- مخلوط روغن معدني و روغن چرب گوگرد دار شده

۴-۲-۵- روغنهاي معدني گوگرد دار

۴-۲-۶- روغنهاي معدني كلردار و گوگرد دار

۴-۲-۷- روغن معدني كلردار

۴-۳- روغنهاي برش

۴-۴- روغنهاي حل شونده (روغنهاي امولسيون شونده)

۴-۴-۱- امولسيونهاي معدني

۴-۴-۲- سيالات نيمه سنتتيك

۴-۴-۳- روغنهاي سنتتيك

۴-۵- امولسيفاير

۴-۶- روغنهاي امولسيون شونده

۴-۶-۱- مزاياي روغنهاي امولسيون شونده

۴-۶-۲- معايب روغنهاي امولسيون شونده

۴-۷- امولسيونهاي شيميايي نيمه سنتتيك

۴-۷-۱- مزاياي سيالات نيمه سنتتيك

۴-۸- سيالات سنتتيك

۴-۸-۱- مزاياي سيالات سنتتيك

۴-۹- وظايف سيال روانكار

۴-۱۰- معيار انتخاب نوع سيال عمليات فلزكاري

۴-۱۱- سختي اعمال سيالات برش

۴-۱۱-۱- اعمال سبك

۴-۱۱-۲- اعمال نيمه سخت

۴-۱۱-۳- اعمال سخت

۴-۱۱-۴- اعمال خيلي سخت

مقاله اي در مورد سيالات برش

پروژه

واژه نامه انگليسي

منابع

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا