نیکان لینک

کتاب تاریخ بیهقی در قالب word

دانلود کتاب تاریخ بیهقی در قالب word،
در قالب word و در ۲۵۱ صفحه، قابل ویرایش، شامل:
مقدمه

فصل اول:
۱-۱-۳- اوضاع اجتماعی، اداری و اقتصادی ایران در دوره ساسانی
۱-۳-۴- مذاهب در دوره ساسانی
۱- مذهب زرتشت و آیین مزدیسنا
۲- آیین‌های دیگر
۳- آیین‌های بیگانه
۱-۳-۵- وسعت دولت ساسانی
۱-۶-۳- سقوط دولت ساسانی و علل آن
۱-۴- یک نظر اجمالی به هنر ساسانی
۱-۵- نقوش برجسته ساسانی

فصل دوم:
موضوعات مذهبی
۲- موضوعات مذهبی
۲-۱- صحنه تاج ستانی از اهورامزدا
۲-۱-۱- نقش برجسته اردشیر اول در نقش رجب
۲-۱-۲- نقش برجسته اردشیر اول در فیروزآباد (شماره ۱)
۲-۱-۳- نقش برجسته شاپور اول در نقش رجب (شماره ۱)
۲-۱-۴- نقش برجسته خسروپرویز در طاق بستان (شماره ۱)
۲-۲- صحنه تاجستانی از آناهیتا
۲-۲-۱- نقش برجسته نرسی در نقش رستم
۲-۳- صحنه نمایش
۲-۳-۱- نقش برجسته بهرام دوم در برم دلک (شماره ۱)
۲-۳-۲- نقش برجسته برنامه دوم در گویوم

فصل سوم:
موضوعات غیر مذهبی
۳- موضوعات غیر مذهبی
۳-۱- صحنه نبرد سواره
۳-۱-۱- نقش برجسته اردشیر اول در فیروزآباد (شماره ۲)
۳-۱-۲- نقش برجسته بهرام دوم در نقش رستم (شماره ۱)
۳-۱-۳- نقش برجسته هرمزد دوم در نقش رستم
۳-۱-۴- نقش برجسته برنامه چهارم در نقش رستم (شماره ۱)
خدایگان بهرام، بزرگ کوشان شاه
۳-۱-۵- نقش برجسته بهرام چهارم در نقش رستم (شماره ۲)
۳-۱-۶- نقش برجسته رستم در شهر ری
۳-۱-۷- نقش برجسته خسروپرویز در طاق بستان (شماره ۲)
۳-۲- صحنه پیروزی
۳-۲-۱- نقش برجسته اردشیر اول در داراب گرد
ب- بیان محتوای تاریخی نقش برجسته و تاریخ گذاری آن
۳-۲-۲- نقش برجسته اردشیر اول در سلماس
۳-۲-۳- نقش برجسته شاپور اول در نقش رستم
۳-۲-۴- نقش برجسته شاپور اول در بیشاپور (شماره ۱)
۳-۲-۵- نقش برجسته شاپور اول در بیشاپور (شماره ۲)
۳-۲-۶- نقش برجسته بهرام دوم در بیشاپور (شماره ۱)
۳-۲-۷- نقش برجسته بهرام دوم در بیشاپور (شماره ۲)
۳-۳-۲- نقش برجسته بهرام دوم در برم دلک (شماره ۲)
۳-۳-۳- نقوش برجسته شاپور دوم و شاپور سوم در طاق بستان
۳-۴- صحنه شاهنشاه و درباریان
۳-۴-۱- نقش برجسته شاپور اول در نقش رجب (شماره ۲)
۳-۴-۲- نقش برجسته بهرام دوم در نقش بهرام
۳-۴-۳- نقش برجسته بهرام دوم در نقش رستم (شماره ۲)
۳-۵- صحنه نبرد با حیوانات
۳-۵-۱- نقش برجسته بهرام دوم در سر مشهد
۳-۶- صحنه شکار شاهی
۳-۶-۱- نقش برجسته خسرو پرویز در طاق بستان (شماره ۳)

فصل چهارم:
موضوعات ترکیبی
۴- موضوعات ترکیبی
۴-۱- نقش برجسته اردشیر اول در نقش رستم
۴-۲- نقش برجسته شاپور اول در بیشاپور (شماره ۳)
۴-۳- نقش برجسته بهرام یکم در بیشاپور
۴-۴- نقش برجسته اردشیر دوم در طاق بستان

فصل پنجم:
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کلی
۵- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
۵-۱- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کلی

منابع و مآخذ


مقدمه کتاب:
ابوالفضل بیهقی به مناسبتی از دو پادشاه بزرگ نام می ­برده که یکی از آن دو اردشیر بابکان است که در باب وی می‌گوید:

بزرگ­تر چیزی که از وی روایت می‌کنند، این است که او دولت شده عجم را باز آورد و سنتی از عدل میان ملوک نهاد و پس از مرگ وی، گروهی بر آن رفتند.

۱-۱-۳- اوضاع اجتماعی، اداری و اقتصادی ایران در دوره ساسانی:
اردشیر، مؤسس سلسله ساسانی به عمران و آبادی توجه زیادی داشته است و از گفته‌های اوست که «ملک حاصل نشود، مگر به لشکر و لشکر فراهم نگردد، مگر به زر و زر به دست نیاید، مگر به زراعت و آبادی به دست نمی‌آید، مگر دست به عدل و داد.

از اقدامات مهم اردشیر که در وضع اجتماعی و اقتصادی ایران زمان ساسانیان تأثیر زیادی داشته عبارتست از:

ایجاد مرکزیت و و حکومت واحد- رسمی کردن مذهب زرتشت- ایجاد طبقه بندی اجتماعی – تخفیف در مجازات و ایجاد قشون جاویدان.

در دوره ساسانی، جامعه ایرانی به چهار طبقه تقسیم می‌شد است:

روحانیون یا اثروان (Asravan) که شامل قضات، علمای دینی و معلمین مذهبی بودند.
سپاهیان یا ارتشتاران (Arteshtaran) که شامل دو دسته سواره نظام و پیاده نظام بوده‌اند.
مستخدمین یا دبیران که شامل منشیان، محاسبات، نویسندگان، احکام، پزشکان، مورخین و منجمین بوده‌اند.

زارعین و صنعتگران یا واستریوشان و هوتوخشان (Hutukhshan) که شامل توده ملت اعم از روستاییان، شهریاران، اصناف، تجار، زارعین و صنعتگران بوده‌اند.

در تشکیلات سازمانی، درجات و دسته‌های دیگری نیز وجود داشتند که به ترتیب عبارت اند از:

شهرداران، شامل فرمانروایان و حکام سرحدی یا مرزبان بوده‌اند که از خاندان سلطنتی انتخاب می‌شدند.
ویسپوران (Vaspuran= رئیس خاندان) این نام به هفت خانواده درجه اول ساسانی داده می‌شد. رؤسای این خانواده‌ها شغل مخصوصی داشتند که موروثی بوده است و صاحب اراضی و املاک وسیعی بوده‌اند که دولت مرکزی در اداره آن‌ها دخالتی نمی‌کرد.

بزرگان، این عنوان شامل اشخاصی بود که متصدی امور مهم مملکتی زیر بوده‌اند:
۱- حضور فرماندار (وزرک فرمازار)
۲- رئیس کل روحانیون (موبدان موبد)
۳- سردبیر شاه (ایران دبیربد)
۴- سپهسالار (ایران سپهبد)
۵- رئیس طبقه برزگران (و استری پوشان­بد)
۶- رئیس قوه تجار و اصناف (هوتوخشابد)
۷- آزادگان

در دوره ساسانی، روحانیون و نجبا از حیث مقام و منزلت در یک ردیف قرار داشتند. زمانی که حکومت مرکزی ضعیف می‌شد. این دو طبقه با یکدیگر متحد شده و علیه شاه اقدام می‌کردند. در غیر این صورت، هر یک از دو دسته به کار و وظیفه خویش مشغول بودند. روحانیون از طبقه مغ‌ها انتخاب می‌شدند و به آن‌ها موبد می‌گفتند و به رئیس آن‌ها موبدان موبد می‌گفتند و تمام امور مذهبی زیر نظر آن‌ها انجام می‌گرفت.

البته در کتیبه کعبه زرتشت از عنوان «موبدان موبد» اثری نیست و فقط نام «کرتبر» روحانی زرتشتی معروف به صورت «هیربد» ذکرشده است و این می‌رساند که عنوان موبدان موبد در اوایل عصر ساسانی (در زمان اردشیر و شاپور اول) و قبل از آن مرسوم نبوده و مبنای تاریخی ندارد…

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا