جم فایل

پایان نامه مقایسه هوشبهر پسران با تولد طبیعی و پسران با تولد سزارین ، سنین ۱۲-۷ ساله

پایان نامه مقایسه هوشبهر پسران با تولد طبیعی و پسران با تولد سزارین، سنین ۱۲۷ ساله در ۸۶ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست

چکیده :
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهداف پژوهش
اهمیت پژوهش و ضرورت پژوهش
سؤالات و فرضیات پژوهش
تعریف واژه ها:
هوش:
تعریف عملیاتی هوشی
تعریف عملیاتی زایمان طبیعی:
تعریف عملیاتی زایمان سزارین:
فصل دوم :
مرور منابع علمی
مقدمه :
مفهوم هوش:
تعریف های هوش:
نظریه های هوش:
نظریه روان سنجی
نظریه عصبی ـ زیستی:
نظریه رشدی هوش:
نظریه شناختی و پردازش اطلاعات
مفهوم هوش در نظریه پیاژه :
نظریه دو عاملی اسپیرمن:
نظریه دو سطحی جنسن:
نظریه توانایی های ذهنی نخستین ترستون:
نظریه ساخت ذهنی گیلفورد:
هوشبهر یا IQ:
تفسیر هوش بهرها:
توزیع نمرات هوش بهر:
عوامل مؤثر بر هوش:
عوامل محیطی:
سـن :
جنس (زن یا مرد بودن فرد)
تعریف زایمان طبیعی :
شروع زایمان
مراحل مختلف زایمان:
تولد نوزاد:
مرگ و میز نوزادان :
تاریخچه سزارین:
تاریخچه سزارین در ایران:
علت سزارین:
تا چند بار عمل سزارین انجام می گیرد:
انواع سزارین:
آیا زایمان طبیعی بعد ازعمل سزارین امکان دارد؟
خطرات عمل سزارین:
فراوانی انجام سزارین:
علل افزایش عمل سزارین:
فصل سوم
روش تحقیق :
جامعه آماری :
نمونه و روش نمونه گیری:
ابزار پژوهش
روی جمع آوری اطلاعات:
متغیرهای پژوهش:
روش آماری:
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه :
تجزیه و تحلیل داده ها:
محاسبات آماری :
فصل پنجم
نتیجه گیری:
محدودیتهای تحقیق
پیشنهاداها:
فهرست منابع علمی
پیوستها

فهرست منابع علمی

۱- اتکینسون ریتال، اتکینسون ریچارد، هیلگارد ارنست: زمینه روانشناسی، جلد دوم، ترجمه : دکتر محمدتقی براهنی، تهران، انتشارات رشد، ۱۳۸۲٫

۲- احدی حسن: بنی جمالی شکوه السادات : علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی و تطبیق آن با روانشناسی جدید، تهران، انتشارات دانشکده علامه طباطبایی، ۱۳۸۰٫

۳- بهرامی هادی : روانشناسی مرضی کودک، تهران، انتشارات دواوین، ۱۳۸۲٫

۴- آزمونهای روانشناسی، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۱٫

۵- پارسا محمد: زمینه روانشناسی ، تهران، انتشارات جمعیت، ۱۳۷۲٫

۶- دایزافسکی تئودوزیوس: نژاد، هوش، شخصیت؛ ترجمه: محمود بهزاد، تهران، انتشارات پویش، ۱۳۷۵٫

۷- دلاور علی: احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۰٫

۸- رابینسون نانسی ام، رابینسون هالبرت بی : کودک عقب مانده ذهنی، ترجمه : فرهاد ماهر، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۷٫

۹- سرمد زهره، بازرگان عباس، حجازی الهه : روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۴٫

۱۰- سیف علی اکبر : روانشناسی پرورشی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۳٫

۱۱- شاملو سعید: بهداشت روانی، تهران، انتشارات سهامی مهر، ۱۳۷۰٫

۱۲- شریفی حسن پاشا: نظریه ها و کاربرد آزمونهای هوش و شخصیت، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۷۹٫

۱۳- شریفی حسن پاشا، شریفی نسرین: روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران انتشارات سخن، ۱۳۸۰٫

۱۴- عبدالعلیان معصومه: مراقبت های پرستاری در دوران بارداری، بابل، انتشارات پروین، ۱۳۷۵٫

۱۵- عظیمی سیروس: اصول روانشناسی عمومی، تهران، انتشارات صفار، ۱۳۸۲٫

۱۶- فروغی شعاع: ۹ ماه انتظار (آبستنی و مراقبت های قبل و بعد از زایمان)، تهران، انتشارات مولوی، ۱۳۶۸٫

۱۷- کاپلان پاول اس: روانشناسی رشد، ترجمه : مهرداد فیروزبخت، تهران، انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۸۱٫

۱۸- کانینگهام مک دونالد، کنت، لونو، گیلز ترپ: بارداری و زایمان ویلیامز جلد اول و دوم، ترجمه: حمید جزایری، تهران، انتشارات گلبان، ۱۳۷۶٫

۱۹- کندال فلیپ سی: اختلالات کودکی، ترجمه : مهردارد کلانتری و مسعود گوهری انارکی، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، ۱۳۸۲٫

۲۰- گنجی حمزه: آزمونهای روانی، تهران، انتشارات ساوالان، ۱۳۸۱٫

۲۱- ماسن پاول هنری، کیگان جروم، موستون آلتاکارول، وی کانجر جان جین: رشد و شخصیت کودک، ترجمه : مهشید یاسایی، انتشارات مرکز، ۱۳۸۳٫

۲۲- مهری فرخنده: پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۱٫

هارلی راجرز: فقر و کم هوشی و رابطه آنها، ترجمه : نصراله پورافکاری، تهران،

مقدمه :

هوش یکی از جالبترین نیروهای روانی است که موضوع بحث ما در این فصل است. روان شناسان هوش را به صورتهای مختلف تعریف کرده اند. زیرا، هنوز نتوانسته اند در یک تعریف جامع با هم توافق کنند اما همه آنها در این خصوص اتفاق نظر دارند که هوش شیء یا یک وجود عینی مستقل واحدی نیست. برای مثال : نمی توان جمجمه ای را باز کرد و هوش را به دیگری نشان داد. هوش هنگامی ادارک می شود که فرد در موقعیتهای گوناگون رفتارهای خاصی را از خود ابراز نماید(پارسا، ۱۳۷۲).

بنابراین در این فصل سعی شده تعاریف مختلف هوش، ماهیت هوش و دیدگاههای مختلف مکاتب روانشناسی به صورت خلاصه مطرح شود. همچنین بحثی پیرامون عواملی که می تواند در هوش فرد تأثیر بگذارد.

خانواده نخستین و اساسی ترین محرک برای رشد توانای کودک در همه مهارتها از جمله، قدرت عاطفی، رشد هوش، کیفیت اخلاقی و روحی، جسمی و غیره است و خانه تا مدتی دراز تنها دنیای کامل یک طفل است و کیفیت زندگی در این دنیا برای کودک خیلی اهمیت دارد. اگر کودک از بدو تولد بقدر کافی در تمام زمینه ها برانگیخته نشودف قدرت هوشی او پژمرده خواهد شد (راجرز، ۱۳۶۳).

از جمله زمانهایی که خانواده و بخصوص مادر می تواند نقشی مؤثر در رشد هوشی فرد داشته باشد، زمان قبل از تولد و هنگام تولد است. یکی ازعواملی که هنگام تولد می تواند در هوش فرد تأثیر بگذارد نحوه تولد کودک است که به صورت طبیعی متولد شده یا به صورت سزارین. از این رو در این فصل توضیحاتی پیرامون هر دو نوع زایمان آورده شده تا آشنایی بیشتری صورت گیرد.

مفهوم هوش:

همچنان که افراد بشر از نظر شکل و قیافة با یکدیگر تفاوت دارند، از نظر خصایص روانی مانند هوش، استعداد رغبت و دیگر ویژگیهای روانی و شخصیتی نیز بین آنان تفاوت های آشکار وجود دارد.

از آنجا که شیوه برخورد افراد با موقعیتهای مختلف زندگی روزمره و توانایی آنان در حل مسائل زندگی نشانگر سطوح مختلف تواناییهای آنهاست، لذا متفکران و دانشمندان گونه ای از استعداد یا توانایی کلی را که لازمه موفقیت در این موقعیتهاست مورد توجه قرار داده اند. عامه مردم هوش را توانایی یادگیری، درک موقعیتهای جدید، و برخورد صحیح با موقعیتها می دانند. در بیان روزمره، شخص با هوش با صفتهایی مانند دقیق، زیرک، تیزبین، برجسته و مانند اینها توصیف می شود. برعکس شخص کم هوش با صفتهای مانند کند، دیرآموز، کودن و غیره مشخص می گردد.

کوششهایی که برای تدوین یک تعریف دقیق از هوش به عمل آمده اغلب با مشکل مواجه بوده و به تعریف های بحث انگیزی منجر شده است. دلیل این امر آن است که هوش یک مفهوم انتزاعی است و در واقع هیچگونه پایه محسوس ، عینی و فیزیکی ندارد. هیچ نقطه ای در مغز انسان وجود ندارد که بتوان آن را جایگاه هوش دانست. اصطلاح هوش فقط نامی است که به فرآیندهای ذهنی فرضی یا مجموعه رفتارهای هوشمندانه اطلاق می شود و نظریه های هوش در عمل نظریه های مربوط به رفتار هوشمندانه است. چنین رفتاری شامل تواناییهای مختلف و دیگر متغیرهای شخصیتی است که از فردی به فرد دیگر تفاوت می کند(پاشاشریفی، ۱۳۷۹) اکثر روانشناسان هوش را توانایی سازگاری می دانند، اما هر نوع سازگاری نمی تواند به معنای فعالیت هوش باشد. برای اینکه سازگاری به عنوان فعالیت هوش به حساب آید، لازم است صاحب آن فعالیت به طور ارادی وارد عمل شود: سازگاری های حاصل از قوانین فیزیکی یا شیمیایی (مثل سازگاری با نور، گرما، سرما، مواد غذایی و …) یا سازگاری های نوع گیاهی یا سازگاری حیوانات پست، جز رفتارهای هوشی به حساب نمی آید. هوش یعنی سازگاری فعّال و آگاهانه با محیط نه سازگاری انفعالی، به عبارت دیگر هوش موجب می شود که فرد در خود و محیطی که با آن سازگار می شود اصلاحاتی به وجود آورد. هوش موجب سازگاری جزئی و کلی فرد می شود. البته موقعیتهایی که فرد با آنها سازگار می شود باید تازه یا نسبتاً تازه باشند توانایی سازگاری تا اندازه ای فطری و اختصاصی است. از بدو تولد حضور دارد و برحسب نوع حیوان تغییر می کند. امّا سازگاری فقط در موقعیتهایی به وجود می آید که فرد در آن موقعیتها قرار می گیرد، بنابراین، به محیط وابسته است. سازگاری، به همراه رشد فرد، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی ، متحول می شود.

بنابراین می توان هوش را چنین تعریف کرد: توانایی سازگاری آگاهانه و فعال با موقعیتهای تازه یا نسبتاً تازه ای که فرد با آنها رو به رو می شود(گنجی، ۱۳۸۱).

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا