جم فایل

پایان نامه مقایسه ای خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ

پایان نامه مقایسه‌ای خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ در ۲۵۰ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

فصل اول: زندگینامه سه شاعر

-ابونواس

-منوچهری

-حافظ

-پی نوشت فصل اول

فصل دوم: باده و اساطیر مربوط به پیدایش آن

-باده در لغت

-اساطیر مربوط به پیدایش باده

-پی نوشت فصل دوم

فصل سوم: پیشینه ی خمریه سرایی در میان اعراب و ایرانیان

-تعریف خمریات

-خمر در شعر جاهلی

شاعران جاهلی که به شراب نوشیدن تفاخر می کردند

شاعران جاهلی که تا حدودی شراب را وصف می کردند

-خمریات در دوره اسلامی(زمان پیامبر و خلفای راشدین)

-خمریات در دوره اموی

-وصف باده در اوستا

-خمریات در ایران بعد از اسلام

-خمریات غیر عرفانی

-خمریات عرفانی

-مناسبت اصطلاحات خمری با حالت بیخودی، فناورسیدن به وحدت

-مناسبت اصطلاحات خمری با پخته شدن عارف

-مناسبت اصطلاحات خمری با فقر

-مناسبت اصطلاحات خمری با افشای راز

-مناسبت اصطلاحات خمری با عقل ستیزی

-مناسبت اصطلاحات خمری با غم زدایی

-مناسبت اصطلاحات خمری در مبارزه با ریا کاری

-پی نوست فصل سوم

فصل چهارم: ریخت و شکل خمریات ابونراس، منوچهری و حافظ

-شکل خمریات ابونراس

-گرد کردن معانی خمری در یک قصیده واحد

-ارتباط معنایی یا وحدت فنی در محور عمودی قصاید

-عمیق کردن معانی خمری

-مبارزه با سنت های جاهلی اعراب

-داستان پردازی خمری

-غالب بودن صورت بر محتوا

-بکار بردن لغات فارسی

-بیان عقاید شعوبی

-خمریات منوچهری

-ارتباط معنایی یا وحدت فنی در محور عمودی شعر

-داستان پردازی

-دوری و بیزاری منوچهری از سنت های جاهلی

-غالب بودن صورت بر محتوا

-خمریات حافظ

-پی نوشت فصل چهارم

فصل پنجم: مقایسه مضامین خمری ابونواس، منوچهری و حافظ

-وصف شراب

-اسامی مشترک

-اسامی غیر مشترک

-نام هایی که ابونواس برای شراب آورده است

-نام هایی که منوچهری برای شراب آورده است

-نام هایی که حافظ برای شراب آورده است

-وصف کیفیت و چگونه نوشیدن شراب

-وصف قدمت شراب

-وصف رنگ شراب

-بوی شراب

-وصف مزه شراب

-روشنی شراب

-تشبیه شراب به آفتاب

-تشبیه شراب به چراغ

-تشبیه شراب به آتش

-تشبیه شراب به شمشیر

-تشبیه شراب به صبح

-شراب خام یا پخته

-حباب های شراب

-وصف شراب صاف

-تشبیه شراب به اشک

-تشبیه شراب به جان

-شرایط و چگونگی نوشیدن شراب

-شراب خواری در شب و صبح

-نوشیدن شراب در فصل بهار

-شراب نوشیدن در جشن ها واعیاد

– واکنش حکومت ها به شراب نوشی

-جرعه افشاندن بر خاک

-به یاد کسی شراب نوشیدن

-بانگ نوشانوش

-نوشیدن سه جام پیاپی

-نوشیدن چهار جام بر اساس چهار طبع

-رطل گران گرفتن

-وصف تاثیر بر نوشنده

-شراب باعث زدودن غم از نوشنده میشود

-شراب قدرت تشخیص نیروی عقل نوشنده را زایل میکند

-شراب به نوشنده شادی می بخشد

-شراب به جان قوت و نیرو می بخشد

-شراب به نوشنده شجاعت می‌بخشد

-شراب باعث آشکار شدن اسرار نوشنده میشود

-شراب باعث دوری از بخل میشود

-شراب باعث بی خوابی میشود

-در صورت شراب خوردن زیاد انسان قادر به راه رفتن نیست و باید برای حرکت بر روی شکم بخزد

-شراب باعث ضعف و سردرد میشود

-شراب باعث میشود نوشنده عرق کرده و چشم ها و گونه هایش به سرخی گرایند

-شراب باعث عبوس شدن نوشنده میشود

-وصف آلات شراب نوشی

-نام آلات پرورش و نوشیدن شراب

-نام های همسان

-نام های غیر همسان

-توجه به اساطیر در مورد آفرینش جام ها

-وصف ظروف با اشکال مختلف

-مانند کردن ظروف شراب به پرندگان

-جام های منقش

-مانند کردن ظرف شراب به چراغ

-مانند کردن ظرف شراب به خوشه پروین

-مانند کردن ظرف شراب به نمازگزار

-وصف خم شراب

-وصف مجلس شراب

-وصف ساقی

-نحوه آرایش ساقی

-لذت بردن از چشم ساقی

-لذت بردن از لب های ساقی

-لذت بردن از گونه های ساقی

-لذت بردن از آب دهان ساقی

-پیر می فروش

-تشخیص

-لذت بردن همه حواس

-لذت گرایی

-امیدواری به بخشش خداوند

-گوش ندادن به نصیحت ناصحان

-دفن شدن در زیر تاک انگور و یا شسته شدن با باده

-استفاده از طنز برای رسوایی زاهدان

-مبارزه با رذیلت های اخلاقی

-تاثیر فلسفه و عفان بر خمریات ابونواس و حافظ

-فرجامین سخن

-همانندی ها از لحاظ توصیفات

-همانندی ها از لحاظ فکری

-تفاوت ها از جهت توصیفات

-تفاوت ها از جهت فکری

-پی نوشت فصل پنجم

-کتابنامه

-پیوست شماره ۱

-پیوست شماره ۲

کتابنامه و مراجع

اعشی، میمون بن قیس، دیوان اعشی، تصحیح محمد احمد قاسم، بیروت: انتشارات مکتب الاسلامی، (۱۴۱۵ هـ. ۱۹۹۴م).
افرام البستانی، فواد، المجانی الحدیثه، قم: ذوی القربی، (۱۳۸۶).
انجو شیرازی، جمال الدین، فرهنگ جهانگیری، ویراسته دکتر رحیم عفیفی، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد، (۱۳۵۱)
الانصاری، حسان بن ثابت، دیوان حسان بن ثابت، تصحیح دکتر ولید عرفات، بیروت: دارصادر، (۱۹۷۴م)
انوری، دیوان انوری، تصحیح سعید نفیسی، تهران: پیروز، (۱۳۳۷).
اوحدی، رکن الدین، کلیات اوحدی، به کوشش سعید نفیسی، تهران: امیر کبیر، چاپ دوم، (۱۳۷۵)
بلخی، جلال الدین محمد، کلیات شمس تبریزی، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران: امیر کبیر، (۱۳۴۵).


دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا