جم فایل

پایان نامه مبارزه بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans

پایان نامه مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans در ۱۲۲ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه :

امروزه استفاده از مبارزه بیولوژیک در راستای جلوگیری از خسارت آفات و بیماریها به طور گسترده در حال بررسی است و محققین سعی در گسترش روشهای مورد استفاده در مبارزه بیولوژیک دارند.

در این میان نماتدها جزء گروههایی هستند که می توانند خسارت قابل توجهی به گیاهان وارد کنند که خسارتی که نماتدهای پارازیت گیاهی وارد می کنند به دو صورت است. از طرفی آنها موجب ضعیف شدن گیاه میزبان می شوند و شرایط را برای حمله سایر پارازیتها نظیر قارچها، باکتری ها، … مساعد می کنند و از طرفی نماتدها که اکثراً به ریشه گیاه حمله می کنند موجب کاهش رشد زایشی گیاه می شوند.

تاکنون در جهان برای مبارزه با نماتدها بیشتر از نماتد کشهای شیمیایی استفاده می شد ولی اخیراً بدلیل آلودگی های زیست محیطی ناشی از استفاده از نماتدکشها ، در بسیاری از کشورها، استفاده از آنها ممنوع شده است و سعی می شود که با استفاده از روشهای دیگر با نماتدها مبارزه کرد. این در حالی است که زارعین استفاده از نماتد کشهای شیمیایی را ترجیح می دهند،زیرا هم به قدرت تأثیر آن اعتقاد دارند و از طرفی هزینه استفاده از نماتدکشهای شیمیایی با هزینه روشهای بیولوژیک برابری می کند.

از جمله روشهای بیولوژیک موثر در کنترل نماتدها، خصوصاً نماتد مولد غده ریشه Melodogyne sp ، استفاده از باکتری
Pasteuria penetrans می باشد که تحقیقات گسترده ای برای عملی کردن استفاده از این باکتری در حال بررسی است، زیرا قدرت بسیار خوبی را در کنترل نماتد نشان میدهد و این باکتری سیستم تولید مثلی نماتد را هدف قرار داده و از ایجاد تخم جلوگیری می کند، لذا دارای پتانسیل بسیار بالایی در کنترل نماتد مولد غده ریشه است.

البته باکتری Pasteuria penetrans یک پارازیت اجباری است و همین امر موجب اعمال محدودیتهای در رابطه با استفاده وسیع از این باکتری شده است، زیرا پاراززیت اجباری بودن، کشف آزمایشگاهی (in vitro) این باکتری را محدود کرده است و دانشمندان سعی در ایجاد محیط کشف مناسب برای تولید آزمایشگاهی این باکتری هستند و در صورت تحقق چنین موضوعی می توان خسارت ناشی از نماتد مولد غده ریشه را تا حد زیادی کاهش داد.

فهرست مطالب

مقدمه

نماتدها

نماتدهای انگل گیاهی

فرآیند بیماری زایی نماتدها

راههای مبارزه با نماتد مولد غده ریشه

مبارزه بیولوژیک با نماتدها

باکتری Pasteuria penetrans

صفات مبارزه ی بیولوژیک

سیستماتیک Pasteuria penetrans

اکولوژی Pasteuria penetrans

دشمنان طبیعی اندسپورها

بیولوژی Pasteuria penetrans

مرحله اتصال

نفوذ

سیکل زندگی در بدن نماتد

اسپورزایی

عوامل موثر برچسبیدن باکتری Pasteuria penetrans به نماتد Meloidogyne spp

اثر تراکم اندوسپورهای P. penetrans در خاک روی چسبیدن

اثر بافت خاک روی چسبیدن اندواسپورها

تأثیر رطوبت خاک روی چسبیدن اندوسپورها

اثر دمای خاک روی چسبیدن اندواسپورها

اثر سن نماتد روی چسبیدن اندواسپور

اثر PH روی چسبیدن اندوسپورها

تفاوت عملکرد ایزوله های مختلف Pasteuria penetrans

تأثیر دمای ثابت و متغیر در گسترش Pasteuria penetrans در بدن نماتد Meloidogyne spp

کشت Pasteuria penetrans

کشت in-vitro

کشت in-vivo

تهیه ی پودر ریشه ی پاستوریا

پودر دتابل پاستوریا (P.W.P)

مقایسه ی اثر کنترل بیولوژیک اندوسپورهای in-vivo و in-vito

علل عدم استفاده ی وسیع از Pasteuria penetrans به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک

منابع

فهرست منابع:

۱- اصول و مبانی نماتدشناسی گیاهی- دکتر مهدی عنصر اصفهانی- مهندس علیرضا احمدی

۲- Review of pasteuria penetrans. (Journal of nematology 1998)

۳- Pasteuria species for Nematode control: Current Developments and future prospects- Kelly S. smith, Thomas E. Hewlett, and James H. white, Entomos, Inc., Gainesville, FL.

۴- Studies on a pusteuria isolate from an entomopathonematode, Steinernema pakistanense.

۵- ultrastruture, Morphology, and sporogenesis of pasteuria penetrans- 2.x.Chen, D.W.Dickson, L.G.Freitas and J.F preston-1996.

۶- Influence of Soil Conditions, Spor densities and nematode age on pasteuria penetrans attachment to Meloidgyne incognita- M.Talavera and T.Mizukubo-2003

۷- Development of pasteuria penetrans in Meloilegyne javanica famales as affected by Constantly high vs fluctuating temperature in an in-vivo system-DARBAN D.A, GOWEN S.R.. PEMBROKE B., MAHARA. N.2005.

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا