جم فایل

پایان نامه طراحی الگوی مدیریت بلا برای ایران

پایان نامه طراحی الگوی مدیریت بلا برای ایران در ۵۰ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

اهداف ویژه :

– شناخت ساختار مدیریت بلایا ، در كشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا
– – شناخت سازماندهی مدیریت بلایا ، دركشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

۳ – شناخت مكانیزم برنامه ریزی مدیریت بلایا، دركشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

– شناخت هماهنگی مدیریت بلایا ، در كشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

۵- شناخت تربیت نیروی انسانی مدیریت بلایا، دركشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

۶ – شناخت شیوه اجرای مدیریت بلایا ، در كشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

۷ – شناخت مقولات پایش و ارزیابی مدیریت بلایا، در كشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

۸ – شناخت مكانیزم مدیریت بلایا، در شرایط فعلی ایران

۹ – تدوین نهایی الگوی مدیریت بلایا برای ایران

سؤالات پژوهش

۱ – ساختار مدیریت بلایا ، دركشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا چگونه است ؟

۲ – هماهنگی مدیریت بلایا، دركشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا چگونه است ؟

۳ – برنامه ریزی فعالیت مدیریت بلایا، دركشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا چگونه است ؟

۴– سازماندهی مدیریت بلایا ، در كشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا چگونه است ؟

۵ – تربیت نیروی انسانی در مدیریت بلایای كشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا چگونه است؟

۶ – نحوه اعمال مدیریت بلایا ، در كشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا به چه صورت است؟

۷– مقولات پایش و ارزیابی فعالیت های مدیریت بلایا دركشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا به چه صورت است ؟

۸ – وضعیت فعلی سیستم مدیریت بلایا در ایران چگونه است؟

۹ – براساس مطالعات تطبیقی در این پژوهش و تحلیل شرایط كشور،چه الگویی برای مدیریت بلایا درایران مناسب به نظر میرسد؟

تعداد صفحات ۵۰ word

بیان مسئله
الف- بُعد جهانی
ب- بُعد ایران
هدف کلی
اهداف ویژه
سؤالات پژوهش
جامعه آماری
واحدآماری
تعیین معیارهای انتخاب کشورهای مورد مطالعه
روش نمونه گیری
روش پژوهش
دامنه پژوهش
محدودیتهای پژوهش
جدول شماره ۵-۲ مقایسه کشورهای مورد مطالعه از نظر بلایای طبیعی رایج
جدول شماره ۵-۳ خصوصیات عمده کشورهای مورد مطالعه
جدول شماره ۵-۱۱ مقایسه کشورهای مورد مطالعه از نظر سطوح سازمانی در ساختار مدیریت بلایا
جدول شماره ۵-۱۲ مقایسه تطبیقی ساختار مدیریت بلایا در کشورهای مورد مطالعه
بقیه جدول شماره ۵-۱۲ مقایسه تطبیقی ساختار مدیریت بلایا در کشورهای مورد مطالعه
جدول شماره ۵-۲۸ مقایسه تطبیقی برنامه ریزی در مدیریت بلایا در کشورهای مورد مطالعه
جدول شماره ۵-۳۶ مقایسه تطبیقی سازماندهی مدیریت بلایا در کشورهای مورد مطالعه
جدول شماره ۵-۴۴ مقایسه تطبیقی تربیت نیروی انسانی برای مدیریت بلایا در کشورهای مورد مطالعه
جدول شماره ۵-۵۲ مقایسه تطبیقی پایش و ارزیابی در مدیریت بلایای کشورهای مورد مطالعه
جدول شماره ۵-۵۳ماتریکس نهایی مقایسه تطبیقی کشورهای مورد مطالعه در مورد کارکردهای پژوهشی
نتیجه گیری
رویکردهای مطمح نظر پژوهشگر در طراحی الگوی پیشنهادی
الگوی پیشنهادی مدیریت بلایای کشور
نمودار شماره سطح بندی الگوی پیشنهادی
تشریح الگو
اعضای ستاد فرماندهی مدیریت بلایا در کشور
اعضای شورایعالی هماهنگی
کمیته های هفتگانه
اعضاء ستاد مدیریت بلایای مستقر درهروزارتخانه یا موسسه وابسته به دولت
اعضاء ستاد مدیریت بلایای مستقر در استانداری
اعضاء ستاد مدیریت بلایای شهرستان مستقر در فرمانداری
اعضای ستاد مدیریت بلایای بخش و توابع آن مستقر در بخشداری
اعضاء کمیته مدیریت بلایای روستا
نقطه نظرات پژوهشگر
پیشنهاد برای پژوهش های آتی

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا