جم فایل

پایان نامه بررسی ویژگیهای اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر

دانلود پایان نامه بررسی ویژگیهای اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر در ۲۰۰ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات تحقیق
مقدمه ۳
الف – بیان مسئله ۴
ب – طرح مسئله ۵
پ- سوالات تحقیق ۱۱
ت- اهداف تحقیق ۱۲
ث – اهمیت موضوع ۱۲
ج – بیان مفاهیم ۱۳

فصل دوم : پیشینه های مطالعاتی مربوط به موضوع
مقدمه ۲۱
الف – منابع جامعه شناختی : ۲۲
الف –۱- اعتیاد وخانواده ۲۲
الف -۲- نظریه های جامعه شناختی مرتبط با پدیده اعتیاد ۴۸
الف -۲-۱- نظریه انحرافات ۴۸
الف – ۲- ۲- ناکامی منزلتی ۵۰
الف -۲-۳- نظریه اختلال هنجاری ۵۰
الف -۲-۴- نظریه برچسب زنی ۵۱
الف -۳- نظریه یادگیری ۵۴
الف -۴- نظریه اوقات فراغت زیمل ۵۷
الف – ۵- بررسی علل اعتیاد ۵۸
الف ۵-۱- عوامل فردی تاثیر گذار برگرایش جوانان به مواد مخدر ۵۹
الف-۵- ۲- عوامل خانوادگی تاثیر گذار برگرایش جوانان به مواد مخدر ۶۱
الف-۵- ۳- عوامل محیطی تاثیر گذار برگرایش جوانان به مواد مخدر ۶۹
پ- منابع روانشناسی : ۸۱
ب-۱-شخصیت واعتیاد ۸۱
ب-۲- مشخصات مصرف کنندگان مواد ۸۴
ب-۳- سرنخهایی برای تشخیص اعتیاد ۸۹
ب- منابع تاریخی : ۹۰
پ -۱- تاریخچه اعتیاد در ایران ۹۰
پ- ۲- بررسی اعتیاد بعد از انقلاب اسلامی ۹۶
پ-۳- مهمترین عوامل گسترش مصرف مواد مخدر درایران ۹۷
پ-۴- وضعیت مواد مخدر درسطح جهان ۹۸
پ-۵- تاریخچه اعتیاد درجهان ۹۸
پ-۶- اعتیاد درتمدن های گذشته ۱۰۱
ت – شناخت مواد : ۱۰۶
– گروهبندی مواد اعتیاد آور
– تاریخچه ومشخصات ظاهری
– نحوه ی استعمال
– مشخصات ظاهری افراد معتاد
علایم واثرات مصرف
علائم مصرف
علایم ترک
ث- گروه معتادان گمنام (Na) : 143
ث- ۱- معتادین گمنام منبعی در خدمت اجتماع ۱۴۳
ث- ۲- چه کسانی اعضای معتادان گمنام هستند ۱۴۴
ث- ۳- گمنامی ۱۴۴
ث-۴-جلسات معتادان گمنام ۱۴۴
ث- ۵- روش کار معتادان گمنام ۱۴۵
ث- ۶- فعالیت معتادان گمنام درسطح محلی ۱۴۶
ث-۷- لیست خدمات معتادان گمنام ۱۴۶
ث- ۸- قدمهای ۱۲گانه ۱۴۶
ث- ۹- سنت های ۱۲ گانه ۱۴۷
ج- نقد وبررسی منابع موجود : ۱۴۹
ج-۱- نقد وبررسی منابع جامعه شناختی ۱۴۹
ج- ۲- نقد وبررسی منابع روانشناسی ۱۵۰
ج- ۳- نقد وبررسی منابع تاریخی ۱۵۰
فصل سوم :مبانی روش تحقیق
– مقدمه ۱۵۳
الف – روش تحقیق ۱۵۳
ب تکنیکهای گرد آوری اطلاعات ۱۵۵
ب – جامعه آماری ۱۶۷
ت- تعیین حجم نمونه ۱۶۷
ث- روش نمونه گیری ۱۶۷
ج- تعریف مفاهیم اصلی به کار رفته در تحقیق ۱۶۸

فصل چهارم : داده های تحقیق
مقدمه ۱۷۲
الف- بررسی وشناخت انواع مواد مخدر ۱۷۲
الف- ۱- بررسی انواع مواد مخدر توسط مصاحبه شوندگان ۱۷۲
الف -۲- بررسی انواع مواد مخدر سطح مصرف کنندگان تهرانی درحال حاضر ۱۷۷
ب- بررسی مشکلات اقتصادی افراد درگیر با مواد مخدر ۱۷۷
ب- ۱- بررسی مشکلات اقتصادی توسط مصاحبه شوندگان ۱۷۷
پ- بررسی مشکلات اجتماعی افراد درگیر با مواد مخدر ۱۸۰
پ- ۱- بررسی مشکلات اجتماعی توسط مصاحبه شوندگان ۱۸۰
ت- بررسی مشکلات فرهنگی افراد درگیر با مواد مخدر ۱۸۱
ت – ۱- بررسی مشکلات فرهنگی توسط مصاحبه شوندگان ۱۸۱

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
الف – نتیجه گیری ۱۸۸
ب- پیشنهادات ۱۹۱
منابع ۱۹۳

منابع

کتاب های مورد استفاده :
۱- آقا بخشی ،حبیب ،« اعتیاد و آسیب شناسی خانواده – مصون سازی کودکان در برابر اعتیاد »
۲- پورافکاری ،نصرت،«خلاصه روانپزشکی وعلوم رفتاری » روانپزکشی جلد دوم انتشارات شهر آسب.
۳- تری ال هدریک ، لئونارد بیک من، «انتخاب طرح تحقیق کاربردی راهنمای عمل» . ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدی – دفتر پژوهشهای فرهنگی.
۴- فرجاد،محمد حسین،همابهروش،زهره وجدی،(۱۳۷۴) ،«راهنمایی کاملی برای چگونگی برخورد خانواده وجامعه با اعتیاد به مواد مخدر شناخت ،علل ،عوارض ودرمان اعتیاد»،نشر بدر،تهران.
۵- قیاسی ،علیرضا،(۱۳۸۲) ،«دانستنیهای مبارزه با مواد مخدر».
۶- لیاقت غلامعلی ،۱۳۸۰ ،«اعتیاد به مواد مخدر جنبه های کاربردی پیشگیری ، عوامل خانوادگی و درمان »، تهران :دانشگاه آزاد اسلامی ( تهران واحد مرکزی ، اداره کل چاپ انتشارات و توزیع
۷- مارشال کاترین/ کرچین ب ، راس من ،۱۳۷۶«روش تحقیق کیفی » ، ترجمه علی پارسائیان محمد اعرابی ویراستار سیامک افشار / تهران : دفتر پژوهشهای فرهنگی .
۸- مک روال،دیوید،هنری آی،«اعتیاد از اصول تا عمل »ترجمه محسن گلپرور،خلعتبری،تبردست،کانون گسترش علوم ،چ هشتم.
۹- نادری ،عزت الله ،مریم سیف نراقی،«ویرایش ۴» ،روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تاکید بر علوم تربیتی / تهران :بدر.
۱۰- پیک هارت،کارل،(۱۳۸۰) «کلیدهای پیشگیری درمقابله با اعتیاد در نوجوانان وجوانان» مترجم: مسعود هومان،تهران: سابرین،کتابهای دانه.
۱۱- کلمن،ورنان،«اعتیاد چیست؟معتاد کیست» ترجمه : محمدرضا یرفخرایی،نشراوحدی.
۱۲- پایان نامه / عنوان : عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر گرای شجوانان به مواد مخدر / منطقه شرق تهران
۱۳- پارسا ،محمد.(۱۳۷۷) زمینه روانشناسی (عمومی)موسسه انتشارات بعثت.

مقالات مورد استفاده :
۱۴- آهنگرانزابی،احد،«خانواده عامل اساسی در اعتیاد فرد یا ترک آن» ،بررسی کارشناسی علل گرایش دوباره به مواد مخدر پس از ترک .نشریه کیهان ،۲۶/۱۱/۸۱ .
۱۵- بیرامی، منصور،« نقش خانواده در وابستگی نوجوانان و جوانان به مواد مخدر»، نشریه اصلاح و تربیت ۷۱ و ۷۲٫ص اتا ۵٫
۱۶- پدیده اعتیاد و ابعاد فرهنگ های آن نگاهی به علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد در ایران نشریه اطلاعات ۴/۹/۱۳۸۰،ص۱٫
۱۷- نگاهی به علل وعوارض اعتیاد و آثار آن بر خانواده .نشریه پیام زن ،۴۹٫ دی ۱۳۷۸،ص۲٫ص۱۲،ص۱۳،ص۱۴٫
۱۸- اعتیاد در کمین جوانان خانواده ها مراقب باشد نشریه جمهوری اسلامی،۸/۵/۷۸٫ص۶٫
۱۹- روانشناسی و جامعه شناسی اعتیاد / نشریه دادرسی ص ۲۵
۲۰- اعتیاد جوانان از نظر روانشناختی و جامعه شناختی و توصیه های پیشگیرانه /مهدی کوکبی ،نشریه دادرسی ،ص۵وص۶٫
۲۱- سال های دور از خانه : بررسی علل ابتلای جوانان خوابگاهی به اعتیاد در گفت و گوی اختصاصی با دکتر مجید ابهری / نشریه مردم سالاری ۲۱/۲/۸۴ ص ۱و۲٫
۲۲- مبارزه با مواد مخدر –مرکز مبارزه با مواد مخدر با خانواده ها –ادارۀ مطالعات وتحقیقات ،۱۳۸۱٫
۲۳- مقاله تحقیقی،علل گرایش به مواد مخدر ،معصومه امیری ،مددکاراجتماعی فاتب،۱۳۸۳٫
۲۴- فرهنگ آموزشی مبارزه با مواد مخدر ،علی غنجی ،معاونت آموزشی ناجا،اداره کل پشتیبانی ،آموزش ۱۳۷۸٫
۲۵- مرکز مبارزه با مواد مخدر ناجا،(دایره تحلیل وارزیابی اداره اطلاعات).
۲۶- ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری دکتر احمدی و روزنامه همشهری خرداد ۱۳۸۱٫
۲۷- کتاب همایش بین المللی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ،(آمار واقعیت)
۲۸- نشریه کیهان،۲۶/۱۱/۸۱ ،ص۱و۲٫

چکیده :

موضوع تحقیق حاضر بررسی ویژگی اجتماعی مصرف‌کنندگان مواد مخدر می باشد در این تحقیق ابتدا انواع مواد مخدر مصرفی توسط افراد درگیر با مواد مخدر ، بررسی شده است سپس ویژگی های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی افراد دیگر با مواد مخدر بدست آمده است . باتوجه به شرایط اجتماعی ایران ونیز خصائص افراد مصرف کننده مواد مخدر، ویژگیهای اجتماعی افراد ونوع ماده مصرفی متناسب با وضعیت موجود درایران بررسی گردیده است .

برای آشنایی به و مطالعه تحقیقات انجام شده به سراغ منابع جامعه شناسی شامل ، نظریه های جامعه شناختی مرتبط با موضوع و نیز منابع روانشناسی و گروه درمانی رفته ایم در جهت انجام این تحقیق از روش توصیفی و میدانی استفاده شده است . بنابراین با استفاده از تکنیک های مصاحبه بررس اسناد به مطالعه معتادین پرداختیم وباکمک تکنیک های مصاحبه ومشاهده ومشارکت درگروههای درمانی ترک اعتیاد ونیز مصاحبه های آزاد بااشخاص معتاد به بررسی مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی افراد درگیر با مواد مخدر پرداخته ایم .

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد معتاد در سنین مختلف و از طبقات اجتماعی مختلف با تحصیلات مختلف ، همچنین اعم از اینکه ساکنین شهر تهران بودند و یا مهاجرت به تهران داشتند ،افراد شاغل وغیر شاغل ، مجرد ومتاهل ، مطلقه ، با قومیت های مختلف اعم از لر، ترک ، کرد ، فارس وافرادی که با هرنوع مواد اعم از شیمیائی یا طبیعی استفاده کرده باشند

روش نمونه گیری به صورت نمونه معرف با تعداد سی نفر افراد مصرف کننده موادمخدر مصاحبه ها ومطالعات انجام شده است .

درپایان باتوجه به هدفهای مورد نظر در تحقیق توانستیم مواد مخدر مصرفی توسط معتادین را بررسی کنیم ، وهمچین مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی افراد درگیر با مواد مخدر بررسی به عمل آمده .

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا