جم فایل

پایان نامه بررسی نقش و سهم بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران با تكیه بر ایالات چهارگانه تهران، آذربایج

پایان نامه بررسی نقش و سهم بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران با تكیه بر ایالات چهارگانه تهران، آذربایجان، یزد و بوشهر (۱۳۱۳۱۳۲۶قمری) در ۱۸۵ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

چكیده

رساله‌ی حاضر كه با عنوان «نقش و سهم بازرگانان در مشروطیت ایران با تكیه بر ایالات چهارگانة تهران، آذربایجان، یزد و بوشهر (۱۳۱۳-۱۳۲۶هـ.ق) تدوین شده است، به بررسی مبانی تعارضات بازرگانان و حاكمیت به عنوان علل مشروطه‌خواهی آنان و نقش و سهم این گروه اجتماعی در به ثمر رسیدن جنبش مشروطه و حیات نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول می‌پردازد. پرسش اساسی پیش روی پژوهشگر این است كه: «علل و عوامل مشروطه‌خواهی بازرگانان و نقش و سهم آنان در مشروطیت تا به توپ بسته شدن مجلس اول چه بود؟».

فرضیة اصلی تحقیق این كه: «بازرگانان به عنوان ركن اصلی بازار، یكی از سه گروه رأس هرم قدرت بودند و براساس جایگاه اجتماعی و اقتصادی خود به ایفای نقش در مسایل می‌پرداختند. آنان با آغاز دوره‌ی حكومت قاجارها و سلطه‌گری دول روس و انگلیس با وضعیت بدتری مواجه شدند؛ ضعف حكومت مركزی و سلطة حكام ستمگر و قدرت‌های خارجی، بازرگانان ایران را به مقام متضررترین قشر اجتماعی تنزل داد. این امر باعث افزایش تضاد بازرگانان و حاكمیت شد. بی نتیجه ماندن تلاش‌های گروهی بازرگانان برای مقابل با تهدیدات داخلی و خارجی باعث شد تا آنان آگاهانه برای تحقق خواسته‌های تاریخی خود از فعال‌ترین گروههای اجتماعی در جریان مشروطیت شوند.

یافته‌های اساسی رساله‌ی حاضر این كه: «۱ـ بازرگانان ضمن خودآگاهی درونی و كسب علم و تجربه به خصوص از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی به بعد باعث شد تا آنان در مقابل تهدیدات داخلی و سلطة خارجی به واكنش‌های سیاسی و تجاری تست بزنند. اما سلطة سنگین این دو مانع اصلی بهبود اوضاع شد. آنان انحطاط شدید اقتصادی كشور را به حاكمیت سیاسی و سیاست‌های اتخاذی آن نسبت می‌دادند و با این فكر، در اصلاح امور با جنبش مشروطه همراه شدند. ۲ـ نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت شامل حمایت مالی از تجمعات و ارایة فكر و اندیشه در اهمیت قانون مداری و ایجاد حكومت مركزی قوی و جمهوریت بود. بازرگانان روشنفكر و عمده با اخذ تجربیات از نظام سیاسی دول اروپایی به تالیف آثار و ارایة نظر قبل و پس از مشروطه پرداختند. از جمله آنان طالبوف، زین‌العابدین مراغه‌ای، تقی اف، حاج حسین امین‌الضرب، میرزا محمود تاجر اصفهانی، محمدتقی مازار و معین‌التجار بود. ۳ـ سهم بازرگانان از برقراری مشروطیت، گنجاندن خواسته‌های خود در اصول قانون اساسی و متمم آن و تلاش برای قانونمند كردن همة امور ایران بود. حضور جدی و تلاشگر آنان در مجلس اول و كمیسیون‌های آن و عضویت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی و حمایت از نظام مشروطیت در برابر بقایای مستبدان و سنگ‌اندازی خارجی‌ها و ارایة طرح‌های ملی در اقتصاد و.‌.. از موارد دیگر سهم بازرگانان از مشروطیت بود.

«فهرست كلی مطالب»

بخش اول/ ساختار جامعه شهری و پیشینه‌ی تحول‌خواهی بازرگانان ایران

فصل اول: ساختار جامعه شهری و هرم قدرت در ایران دوره‌ی قاجار

فصل دوم: مسایل بازرگانان و واكنش‌های آنان پیش از جنبش مشروطه‌خواهی

بخش دوم/ نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران

فصل اول: نقش بازرگانان در جریان مشروطه در تهران .

فصل دوم: جریان مشروطه‌خواهی بازرگانان در سه ایالت آذربایجان، یزد و بوشهر

بخش سوم/ سهم بازرگانان از تشكیل نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول

فصل اول: سهم بازرگانان در مجلس دوره‌ی اول و تصمیم‌گیری‌های آن

فصل دوم: فعالیت‌های حمایتی بازرگانان ایران از مشروطیت در خارج از مجلس

نتیجه

فهرست منابع و مآخذ

ضمایم (اسناد و تصاویر)………………………

«فهرست جزئی مطالب»

مقدمه ا

ب

ج

د

بررسی منابع و مآخذ

الف: منابع عمومی

۱ـ روزنامه‌ها

۲ـ اسناد

۳ـ تاریخ مشروطه ایران

۴ـ كتاب آبی

۵ـ تاریخ بیداری ایرانیان

۶ـ سیاحتنامه ابراهیم‌بیك

۷ـ كتاب احمد و مسالك المحسنین

۸ـ خاطرات بهرامی

۹ـ خاطرات احتشام‌السلطنه

ب: منابع تبریز

۱ـ قیام آذربایجان و ستارخان

۲ـ رجال آذربایجان در عصر مشروطیت

۳ـ قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران

۴ـ تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز

۵ـ روزنامة انجمن تبریز

ج: منابع بوشهر

۱ـ سفرنامه سدیدالسلطنه

۲ـ گزارش‌های سالانه سرپرسی كاكس

۳ـ روزنامه مظفری

د: منابع یزد

۱ـ كشف الحقایق

۲ـ نشریات

۳ـ خاطرات ارباب كیخسرو شاهرخ

بخش اول: ساختار جامعة شهری و پیشینة تحول‌خواهی بازرگانان ایران

فصل اول: ساختار جامعة شهری و هرم قدرت در ایران دوره‌ی قاجار

مناسبات ارگ، مسجد و بازار

روابط روشنفكران و بازرگانان در دوره‌ی قاجار

ویژگی‌های بازرگانان

فصل دوم: مسایل بازرگانان و واكنش‌های آنان پیش از جنبش مشروطه‌خواهی

۱ـ مبانی تعارضات و بحران‌های بازرگانان:

الف: عوامل داخلی

ب: عوامل خارجی

ج: رشد و ارتقای سطح آگاهی سیاسی و اجتماعی

۲ـ تلاش‌های اصلاح‌گرانة بازرگانان پیش از مشروطیت

الف: واكنش‌های سیاسی بازرگانان

۱ـ۱ـ تشكیل مجلس وكلای تجار (۱۳۰۱هـ.ق)

۱ـ۲ـ بازرگانان و جنبش تنباكو (۱۳۰۸هـ.ق)

ب: واكنش تجاری بازرگانان

تشكیل كارخانه‌ها و شركت‌های تجاری

بخش دوم: نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران

فصل اول: نقش بازرگانان در جریان مشروطیت در تهران

علل و زمینه‌های تحصن تجار به حرم عبدالعظیم (۱۳۲۳هـ.ق)

وقایع منجر به مهاجرت صغری و دوران مهاجرت كبری و نقش بازرگانان

فعالیت فردی بازرگانان در تهران در جنبش مشروطیت :

۱ـ خانواده‌ی امین‌الضرب

۲ـ میرزا محمود تاجر اصفهانی

۳ـ حاج محمدتقی بنكدار و برادرش حاج حسن

۴ـ حاج محمداسماعیل مغازه‌ای

۵ـ حاج آقامحمد معین التجار بوشهری

۶ـ میرزا جوادخان سعدالدوله

۷ـ حاجی محمدتقی شاهرودی

۸ـ حاجی محمدعلی شالفروش

فصل دوم: جریان مشروطه‌خواهی بازرگانان در سه ایالت آذربایجان، یزد و بوشهر

۲ـ۱ـ نقش بازرگانان در جریان مشروطه‌خواهی تبریزیان:

اهمیت تبریز

جنبش مشروطه‌خواهی در تبریز

بازرگانان تبریزی در مشروطیت:

۱ـ علی مسیو

۲ـ حاجی علی دواچی

۳ـ حاج مهدی كوزه‌كنانی

۴ـ حاج زین العابدین مراغه‌ای

۵ـ میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی

۲ـ۲ـ نقش بازرگانان یزد در جنبش مشروطیت

اهمیت یزد

حاج محمدتقی مازار و مشروطیت

بازرگانان زرتشتی یزد و مشروطیت

۱ـ خاندان جمشیدیان

۲ـ خاندان جهانیان

۲ـ۳ـ بازرگانان بوشهر در جنبش مشروطیت

اهمیت بندر بوشهر

نقش بازرگانان بوشهر در جنبش مشروطیت

بخش سوم: سهم بازرگانان از تشكیلات نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول

فصل اول: سهم بازرگانان در مجلس دوره‌ی اول و تصمیم‌گیری‌های آن

۱ـ بازرگانان و انتخابات مجلس اول

۲ـ سهم و ایفای نقش بازرگانان در تصمیم‌گیری‌های مجلس اول

۲ـ۱ـ ارایه‌ی لایحه استقراض دولت و واكنش بازرگانان در مجلس

۲ـ۲ـ وزارت مالیه و مساله مسیو جوزف نوز

۲ـ۳ـ میزان توجه به خواسته‌های تجار در مواد مصوب قانون اساسی و متهم آن

۲ـ۴ـ وزارت عدلیه و مسایل قضایی

۲ـ۵ـ مباحث وزارت تجارت با وكلای تجار برای علمی كردن فعالیت‌های تجار

۲ـ۶ـ وزارت مالیه و امور مالیات و امنیت ایالات

۲ـ۷ـ قرارداد ۱۹۰۷م. روس و انگلیس و واكنش تجار

۲ـ۸ـ سهم تجار در كمیسیون‌های مجلس

فصل دوم: فعالیت‌های حمایتی بازرگانان ایران از مشروطیت در خارج از مجلس

تشكیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، انجمن‌های سیاسی و انجمن‌های اقتصادی فعالیت بازرگانان تبریز:

۱ـ در انجمن تبریز

۲ـ تاسیس انجمن سعادت استانبول

۳ـ حضور بازرگانان تبریزی در حزب اجتماعیون عامیون

فعالیت بازرگانان یزد در دوره مشروطه:

۱ـ تشكیل انجمن‌های صنفی تجاری

۲ـ فعالیت دو تجارتخانة جمشیدیان و جهانیان در تشكیل بانك ملی و تامین اسلحه مجاهدان

۳ـ تلاش‌ها در اصلاح تنظیمات مالیاتی یزد

فعالیت تجار بوشهر در دوره مشروطیت:

تشكیل انجمن نظّار و اكثریت تجار عضو آن

اقدامات بازرگانان در مقابل ستم داخلی و سلطه خارجی

نتیجه‌گیری:

فهرست منابع و مآخذ

ضمایم (اسناد و تصاویر)

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا