جم فایل

پایان نامه بررسی موانع اجرای روش های تدریس فعال و رابطه آن با افت تحصیلی

پایان نامه بررسی موانع اجرای روش های تدریس فعال و رابطه آن با افت تحصیلی در ۸۵ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

سرعت فزاینده ای که امروزه در عرصه صنعت و تکنولوژی شاهد آنیم , معلول تحولات چشمگیر و رو به رشدی است که علوم مختلف در چند دهه اخیر با آن مواجه بوده اند . یکی از مهمترین عامل این دگرگونی فزاینده در ابعاد مختلف دانش که منجر به توزیع ناهمسان در تولید علم گردیده و شرایط ناموزونی را در مقایسه جوامع پیشرفته و در حال توسعه ، از لحاظ انحصار و مصرف دانش موجب گردیده است ، نظام آموزش و پرورش است . مجموعه ای که در جوامع در حال توسعه با برخورداری از مشخصه پیروی و تقلید در اماده سازی های خلاق و کار آفرین در زمینه های مختلف علمی ناکارآمد بوده است . این نقیصه مهم نظامهای آموزشی کشورهای در حال توسعه در حالی است که نظام های تربیتی مترقی با چالش های متعدد در ابعاد مختلف علمی مترصد تربیت انسانهایی هستند که در رویارویی مترقی با مسائل با کسب توانمندی های لازم در زمینه های مختلف ، فعال و منعطف بوده و خلاقانه مجموعه امور را در یک فرایند علمی تحت سیطره خود درآوردند . نظام آموزش و پرورش مترقی و پیشرو در پی آن است بااستفاده از الگوهای تدریس فعال ، فراگیران را از حالت منفعل خارج ساخته و شرایط درگیری آنان را با موضوع درس فراهم کند و شاگرد محوری را جایگزین معلم محوری نماید .
در استفاده از روشهای تدریس فعال ، تنها به محتوا و دانش ارائه شده بسنده نمیشود بلکه از آن به عنووان محمل و وسیله ای برای توسعه مهارت تفکر و یادگیری در سطوح بالا هم استفاده می شود . مهارت ها و عملکردی که متاسفانه بر اساس نتایج اولیه سومین مطالع بین المللی ریاضیات و علوم در دوره ابتدایی و راهنمایی ، دانش آموزان کشور ما در مقایسه با سیار دانش آموزان کشورهای جهان از سطح و توانایی پایینی برخوردارند( کیامنش ۱۳۷۵ – یافته های سومین مطالعه بین المللی تیمز علوم دوره ابتدائی ) .
بنا بر این با این نگرش که مقش سنتی معلم به عنوان توزیع کننده دانش آموزان از طریق آموزش مستقیم و توضیح و سخنرانی دیگر به پایان رسیده باشد ، شایسته است که این چشم انداز بر نظام تعلیم و تربیت مستولی گردد که : چگونه دانستن ف چگونه انجام دادن ، چونهبا دیگران زیستن و چگونه شدن را یاد بگیریم و بر خود آغاز گری ، خود مشاهده گری و خود قضاوتی در باره این که چه چیزی را بیاموزیم ، چونه بیاموزیم و چرا بیاموزیم تاکید داشته باشیم تا به این وسیله فراگیر به کمک معلم خود بتواند یادگیری خود را تنظیم و سطح توجه اش رابه طور ارادی نمایان و در جریان یادگیری ، اعمال خود را کنترل کند ، تااز این طریق تفكر انتقادی و منطقی و خلاقیت در او شکل گیرد . موارد فوق از جمله چشم اندازهای جهانی آموزش و پرورش عمومی در قرن ۲۱ و ایران ۱۴۰۰ می باشند( قورچیان و فضلی خانی ۱۳۷۷ جزئیات روش های تدریس ) بنا بر آنچه گفته شد اهتمام به روش های تدریس فعال در نظام های آموزشی یکی از موثرترین اقداماتی است که میتواند آموزش و پرورش فعلی را به سر منزل مقصود رهنمون گرداند . در این رابطه شناخت موانعی که در تحقق این امر خلل وارد می نماید ، یکی از ضروری ترین و اساسی ترین مواردی است که تصمیم گیرندگان این دستگاه عظیم بدان نیازمندند .

فهرست مطالب :

چكیده
فصل اول : كلیات پژوهش
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
موضوع تحقیق
متغیرها
فرضیه و سوالات
مفاهیم و اصطلاحات
مشكلات و تنگناها
خلاصه فصل اول
فصل دوم : بیشینه تحقیق
مقدمه
انواع رویكردها در فرآیند یاددهی – یادگیری
یاددهی – یادگیری با رویكرد غیر فعال یا سنتی
نقد یاددهی – یادگیری با رویكرد غیر فعال یا سنتی
یاددهی – یادگیری با رویكرد فعال
ویژگی ها و نكات اصلی در یاددهی – یادگیری با رویكرد فعال
رابطه تدریس و یادگیری
مبانی نظری رابطه تدریس و یادگیری
الگوهای تدریس
ارتباط الگوهای تدریس با برنامه درسی
ارائه الگوی عمومی تدریس با رویكرد فعال
مراحل الگوی عمومی تدریس با رویكرد فعال
نمونه هائی از الگوهای تدریس فعال
الگوی حل مساله
پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در ایران
تحقیقات انجام شده در جهان
خلاصه فصل دوم
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی
جامعه آماری
نمونه آماری روش نمونه گیری
روش تجزیه و تحلیل آماری
روائی
پایائی
خلاصه فصل سوم
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه
لیست فرمول ها
بررسی فرضیات
جدول و نمودارها
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۲
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۳
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۴
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۵
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۶
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۷
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۸
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۹
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۰
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۱
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۲
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۳
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۴
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۵
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۶
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۷
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۸
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۹
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۲۰
نودار كلی
خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه فصل اول
خلاصه فصل دوم
خلاصه فصل سوم
خلاصه فصل چهارم
پیشنهاد و راهكارها
منابع و موآخذ
ضمائم و پیوست ها

منابع و مآخذ

 آرمند ، محمد ۱۳۷۲ ، روش های تدریس فعال . رشد معلم ، شماره ۲ .
 احدیان ، محمد ۱۳۷۷ ، مباحث تخصصی در تكنولوژی آموزشی . تهران. انتشارات ققنوس.
 ادیب نیا ، اسد ۱۳۸۰ ، روش تدریس علوم اجتماعی در دوره ابتدائی . تهران . انتشارات دواوین.
 قورچیان ، نادرقلی ۱۳۷۹ ، جزئیات روش های تدریس ، تهران . انتشارات دفتر همكاری های علمی بین المللی
 محبی ، عظیم ۱۳۸۱ ، بازاندیشی در ارزشیابی مستمر .
 مهر محمدی ، محمود ۱۳۷۹ ، بازاندیشی فرآیند یاددهی – یادگیری . تهران . انتشارات مدرسه
 نقیب زاده ، میرعبدالحسین ، فلسفه آموزش و پرورش . تهران . انتشارات طهوری .
 یادگار زاده ، غلامرضا ، ۱۳۷۹ ، روش های فعال تدریس ، ضرورت ها ، دیدگاه ها و پژوهش ها .

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا