جم فایل

پایان نامه بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان دختر

پایان نامه بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان دختر در ۹۶ صفحه و قابل ویرایش

فهرست مطالب

چكیده ………………………………… الف

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه ………………………………… ۲

بیان مساله ……………………………. ۴

اهمیت واهداف تحقیق …………………….. ۶

هدف عمده تحقیق ………………………… ۷

اهداف ویژه ……………………………. ۷

سوالهای تحقیق …………………………. ۷

تعاریف مفاهیم و اصطلاحات بصورت عملیاتی ……. ۸

تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………… ۱۱

فصل دوم : تاریخچه و پیشینه تحقیق

مفهوم و ویژگیهای فرهنگ …………………. ۲۱

تفاوت‌های فرهنگی ……………………….. ۲۲

طبقه بندی فرهنگ ……………………….. ۲۳

عوامل مقاوم در برابر تغییر………………. ۲۶

پاره فرهنگ ……………………………. ۲۷

انتقال و اشاعه فرهنگی ………………….. ۲۸

جهانی شدن و فرهنگ ……………………… ۲۹

بحث واردات ……………………………. ۳۲

تكنولوژی و استحاله فرهنگی ………………. ۳۳

فرهنگ بومی و سنتی و چگونگی حفظ آن در برابر پدیده جهانی شدن ۳۵

دیرینه تمدن شرقی……………………….. ۳۷

تفاوت مقابله فرهنگی با تبادل فرهنگی ……… ۳۹

پیشینه تحقیق (تحقیقات انجام شده)…………. ۴۰

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه ………………………………… ۴۴

روش تحقیق (جامعه و نمونه)……………….. ۴۴

روشها و ابزار جمع آوری اطلاعات …………… ۴۶

روش تجزیه و تحلیل داد‌ه‌ها ……………….. ۴۷

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش ، تجزیه و تحلیل داده‌ها

یافته‌های پژوهش ………………………… ۷۲-۴۹

فصل پنجم : خلاصه تحقیق

بحث و خلاصه /نتیجه‌گیری ………………….. ۷۴

خلاصه پژوهش ……………………………. ۷۴

بحث درباره یافته‌ها و سوالها …………….. ۷۷

كاربرد پژوهش ………………………….. ۸۳

محدودیت‌ها …………………………….. ۸۶

پیشنهادات …………………………….. ۸۷

منابع و مآخذ ………………………….. ۸۸

پرسشنامه (نمونه‌ای از آن ) ………………. ۹۰

این پروژه در پنج فصل تدوین شده است .

در فصل اول آن این موضوعات مورد بررسی قرار گرفته‌اند :
بیان مساله

رهبر معظم انقلاب در بیان اهمیت پرداختن به مساله تهاجم فرهنگی فرموده‌اند :

« امروزه دشمن بیشترین همت خود را روی تهاجم فرهنگی گذاشته است ».

در فصل اول یعنی در طرح تحقیق به بیان اهمیت این پدیده مهم تاریخی كه در همه جوامع به چشم می‌خورد چه بصورت تهاجم فرهنگی و یا به صور گوناگون دیگر مانند تبادل فرهنگی ، انتقال فرهنگی ، استعمار فرهنگی و … پرداختیم .

اهداف تحقیق :

۱-هدف عمده تحقیق : برخی از عوامل گرایش جوانان مخصوصاً قشر دانشجویان دانشگاه های پیام نور و آزاد سبزوار به فرهنگ غرب در سال تحصیلی ۸۵-۸۴

۲-اهداف جزئی (ویژه) : الف : بررسی نحوه عملكرد شیوه‌های تربیتی والدین و گرایش جوانان به فرهنگ غرب . ب : میزان و نوع تبلیغات رسانه‌های گروهی در جامعه ایران ج : دادن آزادی یا محدودیت بیش از اندازه در بروز این گرایش .

سوالهای تحقیق :

۱-آیا بین آگاهی جوانان از اهداف فرهنگ و مظاهر غرب و گرایش به غرب رابطه وجود دارد ؟

۲-آیا بین نقش خانواده در فرهنگ‌دهی به جوانان در برابر فرهنگ منفی غرب و عمل خود والدین به این موضوع رابطه وجود دارد ؟

۳-آیا ایجاد برنامه‌هایی در زمینه فرهنگ غرب و ارائه نكات مثبت و منفی این فرهنگ ، در روی آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟

۴-آیا آزادی بی‌حد و حصر یا محدودیت بیش از اندازه در روی آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟

۵-آیا غنی بودن فرهنگ بومی و آگاهی از فرهنگ جهانی مانعی برای گرایش به فرهنگ غرب می‌شود ؟

۶-آیا شرایط اقتصادی و اجتماعی مرفه خانوادگی ، در بروز گرایش به فرهنگ غرب موثر است ؟

روش تحقیق :

با توجه به موضوع تحقیق ، روش به كار رفته از طریق آمار توصیفی انجام گرفته است بصورت روش توصیفی از نوع علی پس از رویداد .

جامعه ، نمونه ، شیوه نمونه‌گیری :

جامعه مورد نظر دانشجویان دانشگاه پیام نور سبزوار در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ حدود ۲۰۰۰ نفر است كه نمونه انتخاب شده ۵۰ نفر می‌باشد و جامعة دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ حدود ۶۰۰۰ نفر است كه از این تعداد ، ۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند كه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ، نمونه‌ها انتخاب شده‌اند .

ابزار اندازه‌گیری :

ابزار جمع‌آوری اطلاعات ، پرسشنامه می‌باشد .

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ، از آمار توصیفی استفاده شده است .

به این صورت كه بعد از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ، جدول توزیع فراوانی ،

درصد فراوانی برای هر گزینه و سپس نمرة‌ كل محاسبه شده است .

خلاصه نتایج :

نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات ، سوالات تحقیق را تایید كرده كه آگاهی جوانان از اهداف فرهنگ‌سازان غرب ، نقش خانواده در فرهنگ‌دهی به جوانان ، ایجاد برنامه‌هایی در زمینه فرهنگ غرب و ارائه نكات مثبت و منفی فرهنگ ، غنی بودن فرهنگ بومی ، آزادی بی‌حد و حصر یا محدودیت زیاد در این گرایش موثر است .

پیشنهادها :

– اصلاح و تقویت برنامه‌های صدا و سیما

– ایجاد تنفر و انزجار نسبت به فرهنگ غرب نه كل فرهنگ غرب بلكه نكات و جنبه‌های منفی آن

– جلوگیری از ورود نوارها و فیلمهای ویدیویی نامناسب

– تقویت بینش مذهبی و عاطفی در خانواده‌ها

محدودیت ها :

۱-كمبود تحقیقات در ارتباط با موضوع

۲-عدم وجود كتابهای معتبر و جدید

۳-وجود تفاوتهای فردی

مقدمه :

برای یك ملت فاجعه فرهنگی از فاجعه اقتصادی بسیار سنگین‌تر و خسارت‌بارتر است یورش فرهنگی از یورش نظامی بسیار بی‌رحمانه و صعب‌العلاج‌تر است (مقام معظم رهبری)

فرهنگ و تمدن غرب ، پس از رنسانس ، با اصالت دادن به انسان و ترویج اومانیسم ، درصدد نفی مذهب و فرهنگهای غیرغربی برآمد .

غربیان برای گسترش سلطه اقتصادی خود بر سایر ملتها و كسب منابع و منافع بیشتر تلاش كردند با تحریف ، تخریب و مسخ فرهنگ دیگران ، آنها را از خود بیگانه و بی‌هویت كنند و فرهنگ و اندیشه‌های غربی را در بین آنان تبلیغ و حاكم گردانند .

برای تحقق این هدف شوم آنها با بهره‌گیری از كلیه ابزارها و روشهای مستقیم و غیرمستقیم ، زمینه برقراری حاكمیت خود را در سطح جهان فراهم كردند . با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و احیای تفكرات دینی در بسیاری از كشورهای جهان بر همه تلاشهای آنان خط بطلان كشید .

دشمنان با سرمایه‌گذاری بلند مدت ، فرهنگ اسلام را فرهنگی بی‌محتوا و بی‌تفاوت جلوه دادند و به اشاعه فساد و بدحجابی و بی‌بند و باری در جامعه پرداختند و از طرف دیگر به مصرف هر چه بیشتر كالاهای غربی و غیرضروری بویژه در بین نسل جوان دامن زدند .

در زمینه كودكان و نوجوانان یكی از مسائل مهمی كه همیشه مطرح است مساله هویت‌یابی و بحران هویت است كه در آینده تاثیرات بسزایی در شكل‌گیری شخصیت و جهت‌گیری آنها خواهد گذاشت در این پروژه سعی شده عوامل گرایش دانشجویان دختر دانشگاه آزاد و پیام نور به مظاهر ضدارزش فرهنگ بیگانه مورد بررسی قرار گیرد و درپایان هم راهكارهایی برای رفع این مشكل كه جنبه كاربردی دارند بیان می‌شود. به نظر می‌رسد برای دانشجویان درباره نارسایی‌های فكری و فرهنگی آنان تاكنون اقدامات موثر كمتری در سطح جامعه صورت گرفته است .

بیان مساله

در باب تهاجم فرهنگی سخن بسیار گفته شده است و دربیان اهمیت و حساسیت این پدیده قرن و نوع برخورد با آن ، گفته‌ها و نظریه های مختلفی ابراز شده كه هر یك اغلب ناظر به بعدی از ابعاد فرهنگ است . اگر چه مساله تهاجم فرهنگی در كشورها از مدتها قبل مطرح بوده اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نفوذ فرهنگ پویای اسلام در عرصه‌های بین‌المللی ، نمودی تازه یافته است .

استكبار جهانی با سرمایه‌گذاریهای وسیعی تلاش می‌كند تا حركت انقلاب و نفوذ فرهنگ اسلامی را متوقف سازد . از آنجایی كه انگیزه تهاجم فرهنگی ، نخست ایجاد جو خودباختگی و روح بی‌تفاوتی در جامعه نسبت به ارزشهای اصیل خودی و تخریب هویت مذهبی است و سپس ایجاد جامعه‌ای تازه كه تفكرات و باورهای جهان غرب را بپذیرد و از نظر فرهنگ غرب ، در الگوی مصرفی غرب ، غرق شود و با توجه به اهمیت و حفظ اصالت فرهنگ اسلامی و ایرانی و با عنایت به اینكه جوانان ، نیروی پتانسیل هر جامعه‌ای هستند و آینده كشور در دست توانای این قشر عظیم رقم می‌خورد بیانگر اهمیت بررسی این موضوع در بین این گروه وسیع را توجیه می‌كند .

همچنین امروزه با توجه به پیشرفت سریع علم و تكنولوژی و استفاده بشر از ابزارهای ارتباطی پیشرفته نظیر ماهواره‌ها و شبكه‌های اطلاع‌رسانی كامپیوتری كه انسان را قادر ساخته‌اند دركمترین وقت ممكن به آخرین اطلاعات و اخبار درباره موارد مختلف دست پیدا كند تبادل افكار و فرهنگها امری عادی و حتی اجتناب‌ناپذیر است كه این تبادل فرهنگی مانند اكثریت ابزار مورد استفاده بشر ، هم دارای مزیت‌های بسیار و هم زمینه مشكلات متعددی برای بشر می باشد ، موضوعی كه در این پروژه‌ بررسی می‌شود امری اجتماعی و فرهنگی در ایران است و در برخی كشورها دارای روند تاریخی است كه می‌تواند تاثیرات زیاد و مخربی را بر هر كشوری داشته باشد . تهاجم فرهنگی ابتدا با گرفتن هویت و اعتقادات ملی افراد شروع می‌شود و درنهایت موجبات دوری از استقلال و خودكفایی و وابستگی را فراهم می‌آورد .

در این صورت است كه با نابودی فرهنگ یك كشور ، زمینه برای رشد سیطره سیاسی و اقتصادی و گسترش سلطه همه‌جانبه استكبار جهانی هموار خواهد شد . با عنایت به توضیحات صفحات قبل ، ضرورت و اهمیت تحقیق در زمینه خطر تهاجم فرهنگی را جلوه‌گر می‌سازد .

چنانكه رهبر معظم انقلاب بارها در فرمایشات خود ، به اهمیت و ارزش فرهنگ اسلامی و ایرانی اشارت مبسوطی داشته‌اند و تهاجم فرهنگی را شبیخون فرهنگی تعبیر كرده‌اند .

منابع و مآخذ :

– احمدی حكتی كار ، حسین ، بررسی نگرش نوجوانان پسر و دختر ۱۸-۱۵ ساله به فرهنگ بیگانه در شهر كرمان ، ۱۳۷۹

– ابراهیمی ، عبدالجواد ، تهاجم فرهنگی (سخنان استاد محمدتقی مصباح یزدی) ، انتشارات موسسه آموزشی خمینی ، چاپ چهارم ، ۱۳۷۹

– آدمیت ، فریدون ، اندیشه‌های میرزا فتحعلی خان آخوند زاده

– آل احمد ، جواد ، غربزدگی (چاپ جدید) ، فردوس ،تهران ، ۱۳۷۲

– امام خمینی ، امام و انقلاب فرهنگی ، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم ، ۱۳۶۱

– اتكینسون ، ایتال (و دیگران) ، زمینه روانشناسی (جلد۱) ، رشد ،تهران ، ۱۳۶۹

– بست‌جان ، روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری ، ترجمه پاشا شریفی و نرگس طالقانی ، انتشارات رشد ، ۱۳۶۹

– رضوانی ، اصغر ، توسعه فرهنگی در آسیا و كشورهای عربی ، انتشارات شعاع ، ۱۳۸۰

– رهنمایی ، سیداحمد ، آسیب‌شناسی فرهنگی ، مجله معرفت ، شماره ۳۳ ، ۱۳۷۹

– رحیمی ، عزیزا… ، بررسی مظاهر و پیامدهای تهاجم فرهنگی درآپ ، انتشارات پژوهشكده اقبال ، ۱۳۸۰

– شرفی ، م ، دنیای نوجوان ، نشر بنیاد ، ۱۳۷۴

– شریعتی ، علی ، چه باید كرد ، انتشارات حسینیه ارشاد ، تهران ، ۱۳۶۰

– فرهنگی ، علی‌اكبر ، تكنولوژی و تكامل فرهنگی ، انتشارات فرهنگ‌خانه اسفار

– فیاض ، محمدسعید ، مهمترین عوامل موثر در تهاجم فرهنگی غرب علیه انقلاب اسلامی ایران ، ۱۳۷۹

– مدرسی ، خ ، جاودانی ، خ‌ ، بررسی و شناخت ابعاد گوناگون تهاجم فرهنگی ، تهران ، ۱۳۷۳ .

– مسعودی فر ، احمدرضا ، بررسی عوامل گرایش نوجوانان ۱۸-۱۴ ساله دبیرستانهای تهران به فرهنگ بیگانه ، ۱۳۷۲

– مكارم شیرازی ، ح ، غربزدگی جوانان ، سازمان تبلیغات ، تهران ، ۱۳۷۲

– منصوری ، جواد ، نظری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، چاپخانه سپهر ، ۱۳۶۵

– محسنی ، منوچهر ، مقدمات جامعه‌شناسی ، انتشارات آگاه ، ۱۳۸۲

– محسنی ، منوچهر ، جامعه‌شناسی عمومی ، انتشارات كتابخانه طهوری ، ۱۳۵۳

– میرحسنی و كیانی ، ارتباط بین فرهنگها ، انتشارات باز ، ۱۳۷۹

– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، بررسی عوامل گرایش نوجوانان ۱۸-۱۵ ساله دبیرستانهای مشهد به فرهنگ بیگانه ، ۱۳۸۱

این پایان نامه دارای پرسشنامه هست

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا