جم فایل

پایان نامه بررسی تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

پایان نامه بررسی تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی در ۸۵ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: گستره علمی مسئله مورد بررسی
۱ـ بیان مسئله
۲ـ اهمیت و ضرورت پژوهش
۳ـ اهداف
۴ـ فرضیه‌های پژوهش
۵ـ متغیرها و تعریف عملیاتی آنها
۶ـ خلاصه
فصل دوم: مرور تحلیل یافته‌ها در زمینه بررسی حاضر
۱ـ مبانی نظری
الف افسردگی (مفهوم و نظریه‌های مربوط به آن)
روان تحلیل‌گری
رفتاری‌نگر
شناختی
زیست‌شناختی
انواع افسردگی
میزان شیوع
ب ـ پیشرفت تحصیلی
۲ـ یافته‌های پژوهشی
۳ـ خلاصه
فصل سوم: فرآیند روش شناختی
۱ـ انتخاب نمونه
الف ـ جامعه و نمونه
۲ـ ابزار گردآوری اطلاعات
الف ـ معرفی سیاهه
ب ـ روش اجرا و نمره‌گذاری
ج ـ اعتبار و پایایی
۳ـ طرح تحقیق و روشهای آماری
الف ـ طرح تحقیق
ب ـ روشهای آماری
۴ـ خلاصه
فصل چهارم: ارائه و تحلیل نتایج کمی
۱ـ ارائه داده‌های توصیفی بدست آمده
۲ـ بررسی نتایج در چهارچوب بدست آمده
الف ـ نتایج حاصل از رابطه بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی
ب ـ نتایج آزمون t در متغیر افسردگی
ج ـ نتایج آزمون t در متغیر پیشرفت تحصیلی
۳ـ خلاصه
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
۱ـ بحث و بررسی درباره یافته‌ها
۲ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
۳ـ کاربرد نتایج
۴ـ محدودیت‌ها
۵ـ پیشنهادات
منابع..

منابع

فلک، فردریک. (۱۳۶۱). افسردگی واکنش یا بیماری. ترجمه نصرت الله پورافکاری. تبریز: ذوقی،

مهریار، امیرهوشنگ. (۱۳۷۳). افسردگی: برداشتها و درمان شناختی. تهران: رشد.

ذکایی، رضا. (۱۳۷۸). بررسی رابطه مفهوم خود و سبک‌های اسنادی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر سال سوم، رشته علوم تجربی دبیرستان‌های دولتی تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم.

ساراسون، ایروین جی.، باربارا، آر.، (۱۳۷۱). روان‌شناسی مرضی (جلد اول). ترجمه دکتر بهمن نجاریان و همکاران. چاپ اول. تهران: رشد.

شولتز، درآن. (۱۳۶۶). روان‌شناسی کودکان. چاپ سوم. ترجمه گیتی خوشدل. تهران: نشر نو.

خداپناهی، محمد کریم. (۱۳۸۲). انگیزش و هیجان. تهران: انتشارات سمت.

کراز، ژ. (۱۳۸۱). بیماریهای روانی، چاپ سوم. ترجمه دکتر پریرخ دادستان.، دکتر محمود منصور. تهران: نشر رشد.

ایرج، معانی. (۱۳۶۸). بیماری نامرئی و افسردگی‌های روانی. چاپخش (بی‌تا).

شاملو، سعید. (۱۳۸۲). آسیب‌شناسی روانی. چاپ هفتم. تهران: رشد.

دادستان، پریرخ. (۱۳۷۶). روان‌شناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی جلد اول. چاپ اول. تهران: سمت.

اخوت، ولی‌الله.، جلیلی، احمد. (۱۳۶۲). افسردگی. تهران: رز.

دلاور، علی. (۱۳۸۳). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. چاپ چهاردهم. تهران: ویرایش.

اتکینسون، ریتاال.، اتکینسون، ریچاردسی.، اسمیت، ادواردای.، بم، داریل ج.، نولن هوکسما، سوزان. (۱۳۶۹). زمینه روانشناسی جلد اول. چاپ چهارم. ترجمه دکتر محمد نقی براهنی و همکاران. تهران: نشر رشد.

بک، بارون تی. (۱۳۶۱). شناخت درمانی و مشکلات روانی. ترجمه مهدی قراچه‌داغی. تهران: ویس.

کاپلان، هارولد.، بنیامین، ساددک. (۱۳۷۶). اختلالات روانی و رفتاری دوران کودکی و نوجوانی. ترجمه دکتر مهدی صابری.، دکتر مرضیه عصار.، انتشارات قلمشان هنر.

راهنمای تشخیص و آماری اختلالهای روانی ـ DSMIV ـ ۱۹۹۴

لطف‌آبادی، حسین. (۱۳۷۵). سنجش و اندازه‌گیری در علوم تربیتی و روان‌شناسی روان‌سنجی سنتی و رویکردهای جدید در سنجش روانی. تهران: سمت.

۱ـ مبانی نظری

الف ـ مفهوم افسردگی و نظریه های مربوط به آن:

پیه رون افسردگی را حالت روانی ناخوش که با دلزدگی، یأس و خستگی پذیری مشخص می شود، تعریف کرد. که در بیشتر موارد با اضطراب کم و بیش شدید همراه است (کاپلان، ۱۳۷۶).

لافون افسردگی را چنین تعریف کرد: افت گذرا یا دوام‌دار تنود عصبی ـ روانی که بصورت یک مولفه بدنی (سردردها، خستگی پذیری، بی اشتهایی، بی خوابی، یبوست، کاهش فشار خون و جز آن) نمایان می شود (همان منبع).

چاپلین افسردگی را سقوط غیرقابل توجیه تنود حیاتی تعریف کرد که این حالت در قلمرو بدنی با خستگی دائم آشکار می شود، در قلمرو شناختی به صورت پراکندگی دقت و مشکل کوشش فکری، در قلمرو عاطفی به شکل حالت مالیخولیایی که با هشیاری فرد نسبت به ناتوانمندی واکنش همراه است متجلی می شود (دادستان، ۱۳۷۶). در معنای محدود پزشکی، افسردگی به منزلة یک بیماری خلق و خو یا اختلاف بخش خلق و خواست (همان منبع).

هیلگارد افسردگی را شامل دو مولفه اساسی می داند که عبارتند از ناامیدی و غمگین می باشد. شخص رکود وحشتناکی احساس می کند و نمی تواند تصمیمی بگیرد و یا فعالیتی را شروع کند و یا به چیزی علاقمند شود. شخص افسرده در احساس بی کفایتی و بی ارزشی غوطه‌ور می شود (اتکینسون، ۱۳۶۹)

۱) دیدگاههای روانشناسی در مورد افسردگی

علل افسردگی از دیدگاههای نظری متعددی مورد بررسی قرار گرفته اند. در حال حاضر رایج ترین نقطه نظر آن است که گروههای مجزایی از افسردگی وجود دارد که علائم آنها دلایل متفاوت دارد. عقیده بر این است که نوع دو قطبی که هم رفتار شیدایی و هم افسردگی را شامل می شود به عوامل ژنتیک بستگی دارد. نوع یک قطبی که در آن افسردگی به تنهایی بدون دوره های شیدایی رخ می دهد، احتمالا شامل چندین گروه فرعی می شود که بعضی از آنها به ساختار ژنتیکی مربوط هستند. بسیاری از محققین افسردگی را بعنوان نتیجه ای از تعامل بین خصوصیات زیست شناسی فرد و آسیب پذیری روانشناختی و رویدادهای تنش زا یا موقعیت های مشکل زای مستمر در زندگی فرد تلقی می کنند (ساراسون و جی، ۱۳۷۱)

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا