جم فایل

پایان نامه بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی از دبیرستان به دانشگاه

پایان نامه بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی از دبیرستان به دانشگاه در ۲۲۵ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست

فصل اول
مقدمه :
بیان مسئله:
اهداف پژوهش
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه پژوهش
تعاریف و اصطلاحات
فصل سوم
مقدمه
روش تحقیق
متغیرهای تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
پرسشنامه
تفسیر نتایج هوش هیجانی
روش آماری برای تجزیه و تحلیل
فصل دوم
مقدمه
تعریف هوش از نظر پیاژه:‌
تعریف هوش از نظر بینه و سیمون:
تعریف هوش از نظر ترمن :‌
تعریف هوش از نظر وکسلر:
تعریف هوش از نظر هامفریز:
تعریف هوش از نظر بورینگ:
تعریف هوش از نظر روانشناسان:
تعریف تربیتی هوش
تعریف تحلیلی هوش
تعریف کاربردی هوش:
تاریخچه هوش:
انواع هوش
۱-هوش از دیدگاه ثرندایک
۲- هوش از دیدگاه اسپیرمن:
۳-هوش از دیدگاه ترستون:
۴- هوش از دیدگاه اشتنرنبرگ:
۵- هوش از دیدگاه گاردنر:
هوش برون فردی
طبقه بندی افراد از نظر هوشی:
الف/ عقب مانده ذهنی
طبقه بندی افراد از نظر هوشی در گذشته:
ویژگی افراد خلاق از نظر مک کینون (۱۹۶۲):
طبقه بندی افراد خلاق از نظر والاچ و کوگان (۱۹۶۵): (همان منبع)
هوش و خلاقیت
الف- پرورش توانایی های خود فرد.
ب- پرورش توانایی های دیگران
تقسیم بندی افراد از نظر هوشی:
عوامل موثر بر هوش
۱- تفاوت جنسی
۲-جمعیت خانواده و ترتیب تولد
۳-پایگاه شغلی پدر و مادر
۴-پایگاه اجتماعی و اقتصادی
۵-عوامل فرهنگی و محیط آموزشی
نظریه های هوش
نظریه رواسنجی
نظریه عصبی – زیستی
نظریه رشدی
۱- دوره حسی – حرکتی (از تولد تا ۲ سالگی):
۲- دوره پیش عملیاتی (۲-۷ سالگی):
۳- دوره عملیات عینی (۷ تا ۱۱ سالگی):
۴-دوره عملیات صوری (۱۱ سالگی به بعد):‌
نظریه شناختی و پردازش داده ها
انواع آزمونهای هوش
-آزمونهای انفرادی
۱-آزمون استنفورد – بینه
الف- فرم ۱۹۶۰ آزمون استنفورد – بینه
ب- فرم جدید‌ آزمون استنفورد – بینه
۲-آزمون وکسلر
مقیاس هوش کلامی
مقیاس هوش عملی
آزمونهای گروهی
مولفه های هیجان
شدت هیجان
پایایی هیجانی
خلوص هیجان
درون نگری:
ابعاد ارزیابی
برانگیختگی و هیجان
تعاریف هیجان :
نظریه های هیجانی
نظریه جیمز – لاک :‌
نظریه بازخورد:
نظریه کانن- بارد
نظریه فعال سازی
نظریه انگیزشی
نظریه روانکاوی:
نظریه رفتاری
اصول موضوعی نظریه هیجان
انواع اصلی رفتارهای تطبیقی
الگوی اصلی رفتاری
هیجانهای اولیه :
(بعد ترس)
(بعد شادی)
(بعد اندوه)‌
(بعد پذیرش)
(بعد تنفر)‌
(بعد تعجب)
(بعد انتظار)
مقدمه
تاریخچه بهداشت روانی
تعریف بهداشت روانی (از نظر کارشناس بهداشت جهانی) :
اهداف بهداشت روانی
تعاریف بهداشت روانی :
بهداشت روانی از نظر سازمان بهداشت جهانی:
بهداشت روانی از نظر فرهنگ بزرگ روانشناسی لاروس:
بهداشت روانی از نظر انجمن بهداشت روانی کانادا:
تعریف دیگر از بهداشت روانی:
کنگره جهانی بهداشت روانی درسال ۱۹۴۸ بهداشت روانی:
تعریف بهداشت روانی از نظر مکاتب مختلف روانشناسی:
مکتب زیست گرایی (گنجی، ۱۳۷۶)
مکتب روانکاوی (همان منبع)
مکتب انسان گرایی (گنجی، ۱۳۷۶)
مکتب بوم شناسی (گنجی، ۱۳۷۶)
اصول بهداشت روانی:
ابعاد بهداشت روانی:
۱-پیشگیری نوع اول:
۲- پیشگیری نوع دوم
۳-پیشگیری نوع سوم (یا ثالثیه)
مکانیسمهای روانی
۱-واپس زدن یا سرکوب کردن
۲-تعویض یا جابجایی
۳-برون فکنی یا فرافکنی
۴-جبران یا تلافی
۵- خیالبافی (رویا پرستی)
۶-همانند سازی (تشبیه)
۷-انکار یا انکار واقعیت
۸-بازگشت کودک نشی، عقب نشینی
۹- دلیل تراشی
۱۰- واکنش معکوس یا عکس العمل سازی
۱۱- تظاهر به بی میلی
۱۲- درونفکنی
۱۳- پرخاشگری
مقدمه
تاریخچه هوش هیجانی
هوش هیجانی از نظر استیومن:
هوش هیجانی از نظر سالوی و مییر:
هوش هیجانی از نظر تایلور:‌
هوش هیجانی از نظر بار-اُن
مولفه های هوش هیجانی بار-ان
هوش هیجانی از نظر کولمن
تعریف هوش هیجانی:
ویژگی هوش هیجانی:
دیدگاههای هوش هیجانی
دیدگاه توانمندی (پردازش اطلاعات):
دیدگاه مختلط
شاخه بندی هوش هیجانی
نگاه اجمالی به ظهور مفهوم هوش هیجانی
راههای پیشرفت هوش هیجانی:
تفاوت EQ با IQ
بی اطلاعی عمومی از هوش هیجانی:
هوش هیجانی و سلامت روان :
هوش هیجانی و موفقیت شغلی :
هوش هیجانی قابل تغییر است:
هوش هیجانی با سن ارتباط دارد:
عناصر (مهارتهای هوش هیجانی):
الف/ شناسایی حالتهای هیجانی
۱-شناسایی حالتهای هیجانی خود:
۲-شناخت حالات هیجانی دیگران:
روشهای ارزشیابی حالات هیجانی در دیگران
ب/ درک هیجانها
ج/ تنظیم و کنترل هیجانها
چگونه هیجانهای خود را تنظیم کنیم؟
۱-جلوگیری
۲-ارزیابی مجدد شناختی
۳-تغییر جهت توجه
۴-برنامه ریزی فعال
۵-کمک خواهی
د/ استفاده موثر از هیجانها
۱-استفاده موثر از هیجانها برای تقویت کارایی:
۲-استفاده از هیجانها برای تاثیرگذاری در دیگران:
۱/ارعاب
۲/ التماس و درخواست:
۳ / چاپلوسی
۴/ ایجاد احساس گناه
۳) استفاده از هیجانها برای بهتر کنترل کردن تعارضها
آزمونهای هوش هیجانی :
تحقیقات داخلی :

مقدمه

از دیرباز، هوش[۱] بعنوان یکی از عواملی که باعث موفقیت فرد در زندگی می شود مطرح بوده است ولی مسئله مهم این است که بهره هوشی، تعیین کننده موفقیت فرد درازمدت نیست و به عبارت دیگر همیشه اینطور نیست که هرکس که هوش منطقی بالاتری داشته باشد موفقتر است. در بعضی از موارد افراد باهوشی را می بینیم که در زندگی موفق نیستند و بالعکس افرادی با بهره هوشی کمتری را می بینیم که موفقیتهای فراوانی را کسب می کنند. برای مثال همگی داوطلبان کنکوری را دیده ایم که در دوران مدرسه همیشه نمرات عالی داشته اند و جزء شاگردان باهوش به حساب می آمده اند ولی در کنکور شکست خورده اند. حتی در مدرسه نیز هنگامی که تست هوش از افراد بعمل می آید ارتباط مستقیمی با وضعیت تحصیلی ندارد و اینگونه نیست که هرکسی بهره هوشی بالاتری دارد لزوما در تحصیل موفقتر است. (اینترنت)

همچنانکه افراد بشر از نظر شکل و قیافه ظاهری با یکدیگر متفاوتند از نظر خصایص روانی مانند هوش ، استعداد، رغبت و دیگر ویژگیهای روانی و شخصیتی نیز بین آنها تفاوتهای آشکار وجود دارد. مطالعه نوشته اندیشمندان قدیم نشان می دهد که انسان حتی از گذشته های بسیار دور ازتفاوتهای فردی آگاه بوده است (پاشا شریفی، ۱۳۷۶)

افلاطون در کتاب جمهوریت تفاوتهای فردی انسانها را مورد توجه قرارداده است و گفته است که هر فرد باید به شغلی متناسب با استعدادها و تواناییهایش گمارده شود و او درباره تفاوتهای افراد در کتابش گفته است: «اشخاص بطور کاملا یکسان به دنیا نمی آید بلکه از نظر استعدادهای طبیعی با یکدیگر تفاوت دارند یک شخص برای نوع خاصی از شغل و دیگری برای شغل دیگری مناسب است. (آناستازی[۲]، ۱۹۸۵)

شاگرد برجسته افلاطون در نوشته هایش از تفاوتهای فردی و گروهی انسانها از نظر تواناییهای مختلف مورد توجه قرارداده است و به تفاوتهای موجود بین گروههای نژادی و اجتماعی و جنسی اشاره کرده است. در قرون وسطی تفاوتهای فردی چندان مورد توجه نبوده است تعمیمهای فلسفی در رابطه با ماهیت ذهن عمدتا بطور فطری انجام می گرفته است و روشهای تجربی در مشاهده و سنجش رفتار بکار بسته نمی شد و از روانشناسی قوای ذهنی که توسط سنت آگوستین[۳] و سنت توماس آکسیناس[۴] استفاده می شد. (پاشاشریفی، ۱۳۷۶)

موفقیت ابعاد متفاوتی دارد و لزوما موفقیت در یک زمینه و یک بعد زندگی، پیشگویی کننده در دیگر ابعاد زندگی نیست افراد بیشماری را می بینیم که موفقیت شغلی دارند ولی در زندگی خانوادگی موفق نیستند؛ موفقیت تحصیلی دارند ولی در روابط اجتماعی بسیار ضعیف اند. ورزشکار موفقی هستند ولی در برنامه ریزی روزانه مشکل دارند، افراد تحصیلکرده ای هستند ولی مواد مخدر مصرف میکنند. اگر هوش یک فرد تضمین کننده موفقیت او در زندگی است چرا همیشه بدین گونه نیست؟ چگونه می شود که هوش باعث موفقیت در یک بعد زندگی می شود ولی در بعد دیگر باعث شکست و فاجعه می شود؟ سوالات فوق برای مدتها ذهن روانشناسان را به خود مشغول نموده است و موجب پدیدآمدن فرضیه هایی مختلف شده است که اکنون پاسخ این سوالات را تفاوت در هوش هیجانی[۵] می دادند. (اینترنت)

از آنجا که شیوه برخورد افراد با موقعیتهای مختلف زندگی روزمره و توانایی آنان در حل مسائل زندگی نشانگر سطوح مختلف تواناییهاست. لذا متفکران و دانشمندان گونه ای از استعداد یا توانایی کلی را که از موفقیت در این موقعیتهاست مورد توجه قرارداده اند. عامه مردم هوش را توانایی یادگیری، درک موقعیتهای جدید و برخورد صحیح با موقعیتها می دانند. در میان روزمره، شخص باهوش با صفتهایی مانند دقیق، زیرک، تیزبین، برجسته و مانند اینهاست توصیف می شود و شخص کم هوش با صفتهایی مانند کند، دیرآموز، کودن و غیره مشخص می گردند. (پاشاشریفی، ۱۳۷۶)

هوش از جمله مواردی است که بسیار مورد توجه روانشناسان می باشد و در طول تاریخچه روانشناسی تلاش براین بوده که ماهیت هوش، انواع آن، تغییرپذیری آن و … مورد بررسی قرارگیرد. وقتی درباره هوش صحبت می شود، ویژگی چون سریع ، زیاد و محاسبات دقیق و فوری و راه حلهای جدید به ذهن خطور می کند. (اینترنت)

تعریف هوش

کوششهایی که برای تدوین یک تعریف دقیق بعمل آمده اغلب با مشکل مواجه بوده است. دلیل این امر آن است که هوش یک مفهوم انتزاعی است و در واقع هیچگونه پایه محسوس عینی ، فیزیکی ندارند که بتوان آن را جایگاه دانست.

اصطلاح هوش نامی که به فرایندهای ذهنی یا مجموعه رفتارهای هوشمندانه اطلاق می شود است ونظریه های هوش در عمل نظریه های مربوط به رفتار هوشمندانه است (ایکن[۶]، ۱۹۸۵). چنین رفتارهایی شامل تواناییهای مختلف و دیگر تواناییهای شخصیتی است که از فردی به فرد دیگر متفاوت است. (پاشاشریفی، ۱۳۷۶)

هوش موجودیتی منفرد است که در حوزه روانشناسی و علوم رفتاری معمولا باور به این است که هوش به شیوه ای مناسب به ارث می رسد و انسانها مانند لوح سفیدی هستند که در هر تحقیقی نشان می دهد که هوش را می توان به افراد آموزش داد و کاملا از یکدیگر مستقلند (اینترنت)

هوش میزان درستی و توانمندی ادراک شخص از محیط خود می باشد. هوش چیزی است که ارزیابی و اندازه گیری آن کار ساده ای نیست و انواع بسیاری دارد. (گنجی، ۱۳۸۲)

هوش یک استعداد نیست بلکه مجموعه استعدادهاست و حافظه ، دقت، یادگیری، ادراک و … درآن اثر دارد و این صفت از فردی به فرد دیگر فرق می کند. متداولترین تعریف هوش «شایستگی و استعداد یادگیری افراد است».(میلانی فر، ۱۳۷۸)

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا