جم فایل

پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر ۱۲-

پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر ۱۲۸ سال در ۹۲ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف کاربردی

فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی

فصل دوم

کم توانان ذهنی آموزش پذیر

کم توانان ذهنی تربیت پذیر

کم توانان ذهنی حمایت پذیر

طبقه بندی بر اساس دیدگاه انجمن روانپزشکی آمریکا

طبقه بندی بر اساس دیدگاه سازمان بهداشت جهانی

علل کم توانی ذهنی

خصوصیات کم توانی ذهنی خفیف

مهارت های اجتماعی

عوامل انتخاب مهارت های اجتماعی

آموزش مهارت های اجتماعی به کم توانان ذهنی

نقش و اهمیت هنر

تعریف نمایش

خاستگاه نمایش

نمایش به عنوان درمان

نمایش عروسکی و انواع آن

عروسک های سایه ای

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

فصل سوم

روش نمونه گیری

قلمروها و زیر قلمرهای واینلند

قلمرو ارتباطی

قلمرو مهارت های زندگی روزمره

قلمرو اجتماعی شدن

قلمرو مهارت های حرکتی

قلمرو رفتارهای ناسازگار

روش تجزیه و تحلیل داده ها

روش اجرا

ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم

مقدمه

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات پژوهش

فهرست منابع

اسلین.ام. نمایش چیست (۱۳۸۲). ترجمه شیواتعاونی. چاپ چهارم تهران.انتشارات نمایش.

انارکی،آسیه(۱۳۸۶). بررسی اثر بخشی نمایش در مانگری در کاهش نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی در کودکان.پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی کودک. تهران. دانشگاه شهید بهشتی.

براکت.ای(۱۳۸۰). تاریخ تئاتر جهان. ترجمه هوشنگ آزادی. تهران.انتشارات مروارید.

براهنی،محمد نقی(۱۳۷۶). هنجار یابی تست رفتار انطباقی واینلند(فرم زمینه یابی)در ایران.انستیتو روانپزشکی تهران.

بقولی،حسین(۱۳۷۶). هنجار یابی تست رفتار انطیاقی واینلند(فرم زمینه یابی)برای کودکان ۶تا ۱۱ سال در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی.انیستیتو روانپزشکی تهران.

بنیامین سادوک؛ویرجینیا سادوک(۱۳۸۲). خلاصه روانپزشکی. ترجمه نصرت ا… پورافکاری. تهران.انتشارات شهر آب.

بیندر،اسکات (۱۳۸۱). نمایش عروسکی برای همه: مطالب و لوازم برای آموزش . ترجمه محسن شیخی. تهران.انتشارات نمایش.

توکلی،محمدعلی(۱۳۷۶).هنجاریابی تست رفتار انطباقی واینلند (فرم زمینه یابی) برای سنین تولد تا ۶ سالگی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی.انیستیتو روانپزشکی ایران.

حسینی نسب،الهام(۱۳۸۷). بررسی تاثیر کار با عروسک های نمایشی بر میزان مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی (۶ – ۴) شهر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

حق شناس،علی.اشکانی رضا (۱۳۷۰).هنر ماندگار. تهران.انتشارات آگاه.

جنتی عطایی، صادق (۱۳۵۶). تاریخ تئاتر در ایران.مجله تئاتر. شماره ۱۴٫

جوادیان،مجتبی(۱۳۸۴).آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی. مشهد.انتشارات آستان قدس رضوی.

جی.کارتلج؛جی.اف.میلبرن (۱۳۸۵). آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان. ترجمه محمدحسین نظری ن‍ژاد. مشهد.انتشارات آستان قدس رضوی.

چمبرز،دیویی(۱۳۸۵). قصه گویی و نمایش خلاق. ترجمه قزل ایاغ، ثریا. تهران. مرکز نشر دانشگاهی.

خمسه،علیرضا(۱۳۸۱).آموزش تئاتر کودکان. نشریه داخلی نامه مربی. شماره ۲۲٫ شهریور و مهر.

ساجدی،فیروزه؛شهشهانی پور،سهیلا؛هادیان جزی،محمد رضا(۱۳۸۵). کم توانی ذهنی کودکان(علت شناسی،تشخیص و مداخله). تهران.انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

ساراسون، ایرون. جی. ساراسون، باربار. ای (۱۹۸۷). روان شناسی مرضی. ترجمه نجاریان، بهمن. اصغری مقدم، محمدعلی. دهقانی، محسن. جلد دوم. تهران. انتشارات رشد.

سادوک،بنیامین.سادوک،ویرجینیا(۲۰۰۳). خلاصه روانپزشکی . ترجمه حسن رفیعی. خسرو سبحانیان. تهران.انتشارات ارجمند.

ستاری،جواد(۱۳۷۸).اسطوره و فرهنگ. تهران. نشر مرکز.

سیف نراقی،مریم.نادری،عزت ا…(۱۳۸۵).روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. تهران.انتشارات ارسباران.

سیف نراقی،مریم.نادری،عزت ا…(۱۳۸۵). کودکان استثنایی. تهران.انتسارات امیرکبیر.

شادروان،علی(۱۳۷۷).تاریخ تئاتر به روایت ویل دورانت. تهران. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

شکسپیر،ویلیام(۱۳۷۵). مجموعه آثار نمایشی ویلیام شکسپیر . ترجمه علاء الدین پازارگادی. تهران.انتشارات سروش.

دارورمنش،عباس .ناصرشریعتی، تقی(۱۳۷۵).اثرات معلولیت ذهنی فرزند بر خانواده (خلاصه یک تحقیق). تهران. سازمان بهزیستی کشور.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

داورمنش،عباس؛براتی سده،فرید(۱۳۸۵). مقدمه ای بر اصول توانبخشی معلولان. تهران.انتشارات رشد.

درودفر،مریم(۱۳۸۵). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر بهبود پذیری مهارت های اجتماعی دانش آموزان عقب مانده آموزش پذیر دختر پایه چهارم و پنجم. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی. تهران. دانشگاه علامه طباطبایی.

دلاور،علی(۱۳۸۵). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران.انتشارات رشد.

رابینسون نانسی.ام؛رابینسون،هالبرت.بی(۲۱۳۷). کودک عقب مانده ذهنی . ترجمه فرهاد ماهر. تهران. موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.

قامت بلند،حمید رضا(۱۳۷۶).هنجار یابی تست رفتار انطباقی واینلند(فرم زمینه یابی)برای سنین ۱۱تا ۱۸ سال و ۱۱ ماه در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی،انیستیتو روانپزشکی تهران.

قزانلو،محمد (۱۳۵۶). هنر نمایش. مجله تئاتر. شماره ۱۲٫

فخری،فاطمه(۱۳۷۹-۱۳۷۸).نمایش درمانی و تاثیر آن بر روی کودکان و معلولین. پایان نامه کارشناسی رشته کارگردانی. تهران. دانشگاه آزاد تهران مرکز.

کاشی،احترام (۱۳۸۴).اثر بخشی مهارت های اجتماعی بر اساس مدل لاگرا بر کاهش پرخاشگری دختران عقب مانده ذهنی آموزش پذیر ۲۴-۱۲ ساله. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی. تهران. دانشگاه علامه طباطبایی .

کشاورزی،اردشیر(۱۳۸۰). نمایش عروسکی و درمان بیماری ها. فصلنامه هنر. سال نوزدهم.

کشاورزی،اردشیر (۱۳۸۴).نمایش برای کودکان.فصلنامه هنر.سال پانزدهم.

کرمی،ابوالفضل(۱۳۸۳). کاربرد آزمون ها و آزمون سازی. تهران.انتشارات روان سنجی.

کریمی،یوسف (۱۳۸۵). روان شناسی اجتماعی(نظریه ها، مفاهیم و کاربردها). تهران.انتشارات ارسباران.

کندال،سی فلیپ(۱۳۸۴). روانشناسی مرضی کودک. ترجمه بهمن نجاریان،ایران داودی. تهران.انتشارات رشد.

کورل،دیوید(۱۳۸۴). نمایش چیست؟ ترجمه داریوش اسماعیلی. نشریه کتاب ماه. شماره ۲۱٫

گینات،هایم جی(۱۳۸۴). رابطه بین والدین و کودکان(راه حل های جدید برای مسائل قدیمی). ترحمه سیاوش سرتیپی. تهران.انتشارات اطلاعات.

لیندزی لگهورن(۱۳۸۵). چه احساسی دارم؟”کودکان و آگاهی از احساسات گوناگون”. ترجمه ،حمید علیزاده. تهران.انتشارات جوانه رشد.

غریب پور،بهروز (۴۱۳۸).عروسک ها به دنیا می آیند اما نمی میرند. نشریه انتخاب. شماره ۱۲٫

محمداسماعیل،الهه(۱۳۸۳). بازی درمانی در درمان کودکان مبتلا به اختلال رفتاری. تهران.انتشارات آموزش و پرورش استثنایی.

مقدم،سهیلا(۱۳۸۰). رابطه هنر در تسهیل یادگیری و عملکرد کودکان کم توان ذهنی. ماهنامه تعلیم و تربیت استثنایی. شماره ۲٫ خرداد.

مقدم،سهیلا(۱۳۸۲).هنر برای همه. ماهنامه تعلیم و تربیت استثنایی. شماره ۸٫ مهرماه.

مقدسی،حمیده(۱۳۷۲). روان شناسی هنر برای کودکان عادی و استثنایی. تهران.انتشارات چاپار فرزانگان .

موتابی،فرشته.فتی،لادن(۱۳۸۴). مهارت های زندگی برای دانشجویان. تهران.انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. معاونت آموزشی و امور دانشجویی.

مورگان،جان.دی(۱۳۸۲). پیدایش دین و هنر. ترجمه احسانی،ایرج احسانی.تهران.انتشارات گوتنبرگ.

میلانی فر، بهروز(۱۳۷۲). روان شناسی کودکان و نوجوانان استثنایی. تهران. نشر قومس.

وایت پلگرینو، مارجوری(۱۳۸۶). چه قدر تو خوبی”کودکان و مهارت های اجتماعی. ترجمه حمید علیزاده. تهران.انتشارات جوانه رشد.

هالاهان،دانیل،پی.کافمن،جیمز.ام(۱۳۷۲). کودکان استثنایی. ترجمه فرهاد ماهر. تهران.انتشارات رشد.

هومن، حیدرعلی (۱۳۸۶). شناخت روش علمی در علوم رفتاری (پایه های پژوهش). تهران. نشر پارسا.

یثربی، چیستا (۱۳۸۱).تئاتر بیمارستانی، کتاب ماه کودکان، شماره ۵٫

مقدمه

درصد چشمگیری از از کودکان، بر اثر عواملی گوناگون (چون عوامل ارثی، عوامل دوره بارداری مادر، اشکالات موقع تولد و یا بروز بیماری ها و حوادث اولین سال های طفولیت) دچار نقیصه هایی از نظر ذهنی و جسمی می گردند که این نقیصه ها یا معلولیت،گاه به علت فقدان راه حل مناسب، در تمام سنین و تا آخر عمر اینگونه کودکان، با آنان همراه می باشد. علی رغم برنامه های گسترده ای که در امر پیشگیری از معلولیت، در سطوح گوناگون در جوامع مختلف اجرا می گردد، متاسفانه گویی هیچ گاه نباید منتظر ریشه کن شدن اینگونه نقیصه ها در ابنا بشر بوده و یا حداقل آنکه تاکنون قدمی اساسی در این راه برداشته نشده است. به همین جهت به منظور کاهش مشکلات در رابطه با بروز نقیصه های جسمی و ذهنی، معمولا در هر جامعه به دو اقدام اساسی می پردازند. قدم اول،سعی و کوشش هر چه بیشتر در امر پیشگیری از معلولیت و جلوگیری از بروز نقایص ذهنی و جسمی، و قدم دوم، ایجاد امکانات لازم رفاهی و توانبخشی در خدمت معلولان و خانواده های آن هاست (داورمنش،۱۳۸۵).

یکی از راه های انجام چنین فعالیت ها و تحقق اهداف تربیتی و آموزشی برای کودکان کم توان ذهنی استفاده از هنرهای نمایشی است. مثلا نمایش ساده ای چون پانتومیم بیشتر هدف های آموزشی را در بر دارد و کودک می تواند از آن برای دستیابی به تمرکز افکار و دقت کمک بگیرد. همچنین می توانیم هدف های تعلیم و تربیت را جهت اصلاح رفتار د رقالب نمایش پیاده کنیم و با تمرین های بسیار و با کمک سایر مربیان،آن ها را برای مسئولیت پذیری، ایفای نقش، سازگاری اجتماعی و عاطفی و تعدیل رفتار آماده کنیم. از طرفی با تشویق این کودکان به اجرای بازی های نمایشی می توان کودکان تماشاگر را نیز به انجام این تمرینات نمایشی ترغیب نمود (مقدسی،۱۳۷۳).

تاریخچه ی کم توانی ذهنی

در مورد تاریخچه ی کم توانی ذهنی باید گفت این پدیده قدمتی همپای تاریخ بشر دارد. چه ،از همان آغاز پیدایش انسان، عوارضی از قبیل اشکالات ژنتیک، اختلالات دوره جنینی، اشکالات زایمان، بیماری کم توانان ذهنی نیز شواهد علمی زیادی در دسترس نیست.چیزی که تا حدی مشخص است اینکه چنین افرادی در گذشته کمتر مورد توجه بوده اند. در اواسط قرن بیستم،بررسی وعمیق و همه جانبه در زمینه کم توانی ذهنی، شکوفایی یافت. به نظر می رسد به همانگونه که تولد و گسترش هر علم بستگی تام به نیاز های بنیادی جامعه دارد،اهمیت دادن به این مهم و توجه به مسئله عقب ماندگان ذهنی نیز بر همین اساس گسترش یافت. نیاز مبرم به پیشرفت علوم تجربی از یکسو و توجه زیاد به علوم انسانی و از جمله روان شناسی و خصوصا روان شناسی کودک و بالاخره فعالیت های “آلفرد بینه[۱]” در زمینه ساختن اولین آزمون هوشی و نشان دادن اختلافات هوشی بین انسان ها از دیگر سو، موجب گردید تا قشر کم توان ذهنی به نحو بارزتری جلب توجه نموده، این پدیده از یک دید علمی مورد پیگیری قرار گیرد.در حال حاضر در اکثر جوامع و ملل، این کودکان در شرایط خاص نگهداری شده، در صورت امکان (با توجه به نقیصه و یا میزان کم توانی ذهنی) تحت آموزش و توانبخشی قرار می گیرند. باید توجه داشت که در عصر حاضر، نوع نگرش در مورد این کودکان در جوامع مختلف متفاوت است. بد نیست نظری کوتاه به تاریخچه توجه به کم توانی ذهنی در ایران بیافکنیم. دین زرتشت در ردیف اولین ادیانی است که کمک،ملاطفت و همراهی با کم توانی ذهنی را عنوان می کند و دین اسلام با فرامین آسمانی اش در این زمینه مکمل تمام توصیه هایی بوده که سایر ادیان در گذشته به آن اشاره نموده بودند(داورمنش ، ۱۳۸۵).

از آن زمان ها تا حدود چند دهه اخیر، هیچگونه اقدام اجتماعی در جهت کمک به این گروه از افراد جامعه در ایران صورت نگرفته بود.از حدود سی سال قبل با تشکیل اولین مدرسه به نام “مرکز تربیت و هدایت روانی کودک” تدریجا توجه و حمایت از معلولین در ایران به طور رسمی نضج گرفت و متعاقبا با تشکیل سازمان هایی چون “انجمن ملی حمایت کودکان” “انجمن توانبخشی ایران” ، “انجمن حمایت ازعقب ماندگان ذهنی” و … همچنین بخشی از فعالیت های “وزارت آموزش و پرورش” ، سعی شد تا هر چه بیشتر به مسائل این گروه از کودکان توجه گردد. بعد از انقلاب هم با یکپارچه شدن سازمان های متفرق تحت یک پوشش به نام “سازمان بهزیستی کشور” سعی گردید یک برنامه واحد به منظور سرویس دهی هر چه بیشتر به معلولان جامعه، اقدامات عملی مفیدی به مورد اجرا درآید (داورمنش، ۱۳۸۵).

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا