جم فایل

پایان نامه ابـر سـاختارهـای نـرم

پایان نامه ابـر سـاختارهـای نـرم Soft hyper structure، این فایل با فرمت Word، با حجم ۵۶ صفحه و قابل ویرایش می باشدبخشی از متن:نظریه ابر ساختارهای نرم به وسیله ی مارتی در سال (۱۹۳۴) در هشتمین کنگره ریاضی دانان اسکاندیناوی معرفی شد. نظریه ابر ساختارهای نرم کاربردهایی در موضوعات دیگری از ریاضیات محض کلاسیک با انجام دادن تحقیقات زیاد داشت اخیراً تحقیقات جامعی روی تصویر کلی از ابر گروه وارها انجام شده است، ابر گروه،‌ابروارها،‌ابر مدول : مشاهده کنید [۵-۲]. کتاب جدید [۳] اغلب کاربردهای زیادی در هندسه ،‌ابر گرافها، رابطه های دودوئی،‌شبکه بندی، مجموعه های فازی، مجموعه های ناهموار،‌نوشتن رمز، ترکیب ها، برنامه ها،‌هوش مصنوعی و احتمالات داشت. کتاب [۴] خصوصاً علاقمند به مطالعه ابر نظریه هاست و همچنین گروه های متعددی از ابر گروه وارها را نشان می دهد و تحلیل می کند. حجم پایانی خلاصه ای از کاربردهایی در شیمی و فیزیک و تحلیل چندین گروه مخصوص از فوق ترکیبات.این پایان نامه شامل مباحث زیر می باشد:مقـدمه ۱-تعریف مسئله ۲- تعریف های اساسی ۳- ابر گروه وارهای نرم ۴- زیر ابر گروه وارهای نرم ۵- منابعمنابع:۱ F.Marty,Surune generalization de la notion de group,in^Proc. 8th Congress Mathematics Scandenaves, Stockholm, (1934)45-49.[21 P. Corsini, Prolegomena of. hypergroup theory, second edition, Aviaoi editor, 1993. ./”.i.’-.-.-••^-.:-”•'”[۳] P. Corsini, V. Leoreariu, Applications of Hyperstructures Theory ^Advanced in Mathematics, Kluwer Academic Publisher, 2003.[4] B.Davvaz, V. Leoreanu-Fotea,Hyperring Theory and Applications, International Academic Press, USA, 2007.y [5] T.Vougioukus, Hyperstructures and their representations, Hadronic Press, Florida, 1994. -,-^’•'[۶] L.A. Zadeh,Fuzzy sets. Inform, Control 8 (1965) 338-353. “r-c-^””‘ [7] Z.Pawlak,’Rough sets. Int. j.Comput.Inform. ScL 11 (1982)341-356.•”{S’j D.Molodtsov, Soft set theory first results, Comput Math. Appl. 37 (1999) 19-31.!9] P.K. Maji.A.R. Roy, R. Biswas,An application of soft sets in a decision making problem, Comput. Math. Appl, 44(2002) 1077-1083.[}0\D.W.Pei,D,Miao, From soft sets to information systems, IEEE International conference on granular Computing (2005) 617-621.II 1 j A.R. Roy, P.K.Maji, A fuzzy soft set theoretic approach to decision making problems,]. Comput. Appl. Math. 203 (2007) 412-418.•(۱۲۱ P.K, Maji, R. Biswas, A.R. Roy, Soft set theory, Comput. Math, Appl. 45 (2003) 555-562.! 131 M.i.Ali, F. Feng. X. Liub,W.K. Mine, M.Shabir, On some new operations in soft set theory. Comput. Math. Appl. 57 (2009) 1547′-1553.”14! H,Akta^N.gagman, Soft sets and soft groups, Inform. Sci. 177 (2007)2726-2735,15] Y.B.Jun, Soft BCK/BCI-algebras, Comput. Math. Appl. 56 (2008) 1408-1413.•!۶] Y.B.jun.C.H. Park, Applications of soft sets in ideal theory of BCK/BCl-algebras, Inform. Sci. 178 (2008)2466-2475.17] F. Feng, Y.B.jun, X. Zhao, Soft semirings, Comput. Math. Appl. 56 (2008) 2621-2628.IS] Y.^eiik,C,Ekiz,S.Yamak, A new view on soft rings, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics 40(2011)273-286.[19] C.-F.Yang, Fuzzy soft semigroups and fuzzy soft ideals, Comput. Math. Appl. 61 (2010)255-261,(20| JACoguen,L-fuzzysets.j. Math. Anal. Appl. 18 (1967) 145-174.|2 Ij Vv’.-Z.WuJ.-S, Mi, W,-X, Zhang, Generalized fuzzy rough sets, Inform. ScL 151 (2003) 263-282.{22] ۰٫ Kazanci,$.Yumaz, S. Yamak, Soft sets and soft BCH -algebras, Hacettepej, Math. Sta^stics 39 (2010) 205-217.[23] A. RoseRfeld. Fuzzy groups, J. Math. Anal. Appl. 35 (1971) 512 517-512 517.[24’i R.Amen,M.M.Zahedi,Hyperalgebraic system, Italian J. Pure Appl. Math. 6 (1999)21-32.[25] P, Corsini. join spaces, power sets. fuzzy sets, in: Proceedings of the Fifth Int. Congress of Algebraic Hyperstructures and Appl., Hadronic Press,lasi, Romania. 1994.[26] B, Davvaz, Fuzzy H;,-groups. Fuzzy Sets Syst. 101 (39,99) 191-195. ”[27] M.M. Zahedi, M. Bolurian, A. Hasankhani, On polygro”ups and fuzzy subpolygroups,j. Fuzzy Math. 3 (1995) 1-15.J28] B. Davvaz. THand Sn- interval-valued fuzzy H,, subgroups. Indian J. Pure Appl, Ma

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا