جم فایل

پايان نامه مقايسه سلامت رواني خانواده

پايان نامه مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي و آزاد مردان حدود سني ۳۵ ساله شهرستان ابهر، این فایل با فرمت Word، با حجم ۷۷ صفحه و قابل ویرایش می باشدبخشی از متن:در طول قرن بيستم بيش از تمام تاريخ دستخوش دگرگوني از نظر شيوه هاي زندگي، روابط اجتماعي و مسائل بهداشتي و پزشكي شده است تلاش شتابزده براي صنعتي شدن و گسترش سريع شهرنشيني و زندگي ماشيني كه لازمه آن قبول شيوه هاي نوين براي زندگي است اثر معكوس بر سلامت انسان گذاشته و مسائل بهداشتي تازه اي را به بار آورده است .اوضاع اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي نابه سامان جهان و بار مشكلات اجتماعي و محيطي و رواني واكنش هاي بيمارگونه بسياري از افراد و جوامع به وجود آورده است .كه خود سبب وخيم تر شدن اوضاع و نا مساعد شدن شرايط محيط زيست شده است گذشته نشان داده است كه بسياري از بيماريهاي شايع غير واگير و بيماريهاي رواني در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه زائيده عواملي هستند كه خود انسان آنها را خلق و گرفتار آن شده است بنابراين چنين عواملي قابل پيشگيري هستند و پيشگيري از بيمارها ، و رعايت بهداشت رواني بايد از روز تولد شروع شود تا از پيدايش ناتوانيها ي جسماني و رواني كه سد راه انسان براي رسيدن به يك زندگي سالم و موفق است جلوگيري كند سلامت رواني يك زمينه تخصصي در محدوده روان پزشكي است و هدف آن ايجاد سلامت رواني بوسيله پيشگيري از ابتلاء به بيماريهاي رواني كنترل عوامل موثر در بروز بيمارهاي رواني ، تشخيص زود رس بيماريهاي رواني ، پيشگيري از عوارض ناشي از برگشت بيماريها ي رواني و ايجاد محيط سالم براي بر قراري روابط صحيح انساني است (ميلاني فر ۱۳۷۸ ص ۶ ).چکیدههدف از تحقيق حاضر مقايسه سلامت رواني و عمومي در بين شاغلين مرد داراي شغل آزاد و داراي شغل دولتي حدود سني ۳۵ ساله شهرستان ابهر كه فرضيه عنوان شده به اين شكل است .بين شاغلين داراي شغل آزاد و شاغلين داراي شغل دولتي از لحاظ سلامت رواني تفاوت معني داري وجود دارد .كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از شاغلين داراي شغل آزاد و شاغلين داراي شغل دولتي كه ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و آزمون سلامت عمومي و رواني گلونبرگ كه داراي ۲۸ سوال است بر روي آنها اجرا گرديده و بعد از به دست آوردن نمرات خام و با روش آماري t متغير مستقل نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه بين سلامت رواني كاركنان داراي شغل آزاد و كاركنان داراي شغل دولتي تفاوت معني داري وجود دارد و سطح معني داري آن برابر ۵% مي باشد این پایان نامه شامل مباحث زیر می باشد:چكيده فصل اول:كليات تحقيق مقدمه بيان مساله اهداف تحقيق تعاريف عملياتي و نظري و اثرها و مفاهيم فرضيه تحقيق فصل دوم:ادبيات و پيشينه ي تحقيق تعريف تاريخچه مختصري درباره تاريخچه بهداشت رواني در ايران اهميت دامنه حدود و زيانبخشي بيمارايهاي رواني در جامعه علل افزايش و شيوع بيماريهاي رواني تفاوتهاي فردي در كار جنبه هاي تفاوتهاي فردي تفاوتهاي فردي در عملكرد شغلي روشهاي سنجش تفاوتهاي فردي شيوه هاي سنتي انتخاب كاركنان كاربرد روانشناسي و روشهاي علمي در گزينش فرضيه هاي مربوط به فرد و شغل آزمونهاي استخدامي مراحل برنامه آزمونهاي استخدام داوطلبان شغل موارد بررسي در تجزيه و تحليل شغل فهرست عنوان ايجاد فرضيه تعيين معيارها اجراي آزمون بررسي نتايج آزمون و تصميم گيري فصل سوم:جامعه مورد مطالعه حجم نمونه معرفي آزمون گلدنبرگ روش تحقيق فصل چهارم:يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها مقدمه فصل چهارم جدول ۱-۴ نمرات خام آزمودنيها دردو گروه شاغلين و مشاغل آزاد يافته ها وتجزيه و تحليل آنها جدول ۲-۴ مقايسه سلامت رواني خانواده در بين شاغلين فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري بحث و نتيجه گيري پيشنهادات محدوديت ها پرسشنامه سلامت عمومي گلدنبرگ منابع و ماخذ منابع و مآخذ : – آزاد – موسي – ۱۳۸۰ روان شناسي شغلي – انتشارات بهار – تهران – دادستان – پريرخ – ۱۳۷۸- تنيدگي رواني – انتشارات قوس – تهران – دلاور – علي ۱۳۷۸- آمار استنباطي – انتشارات رشد – تهران – دلاور – علي ۱۳۷۸- روش تحقيق در علوم تربيتي – انتشارات رشد – تهران – شاملو – سعيد – ۱۳۸۰- سلامت رواني و بهداشت رواني – انتشارات نور – تهران -شريفي – مسعود – ۱۳۷۹- بهداشت كاركنان از لحاظ روحي– انتشارات تارا – تهران – مقدمي پور – مرتضي ۱۳۸۲- روان شناسي كار – انتشارات مهربان – تهران – موسي – مهران -۱۳۸۰ – شغل و سلامت رواني – انتشارات راهرو – تهران – ميلاني فر – بهروز -۱۳۷۹- بهداشت رواني – انتشارات ني – تهران – نيازي – رويا – ۱۳۷۹- سلامت رواني – انتشارات فرهنگ – تهران

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا