فایلود

همكشيدگي در گونه راش و مدل سازي Fagus orientalis

بخشی از مقدمه:
درخت راش از خانواده Fagus جنس Fagus مي باشد ۱۳ گونه از اين جنس در دنيا آنهم در نميكره شمالي انتشار دارد و در ايران يك گونه به نام فاگوس orientalis وجود دارد و گونه راش ايران Fagus orientalis از مهمترين و با ارزشترين درختان صنعتي ايران و حدود ۳۲درصد موجودي سرپاي شمال ايران (طبق آمار در سال ۱۳۷۱) از اينگونه است و با داشتن تنه اي صاف و استوانه اي كه ارتفاع آن به حدود ۴۰ متر و گاه بيشتر و قطر حداكثرm5/1تاm 8/1مي رسد . و جنگلهاي پر ارزشي را در ارتفاعات شمالي رشته كوه البرز تشكيل مي دهد و از آستارا و طوالش و ديلمان تا كلاردشت، نور،كجور تا گرگان ديده مي شود و در جنگلهاي نور تا ارتفاع ۲۲۰۰ متر از سطح دريا بالا رفته و در بعضي دره ها مثل دره نكاء تا دامنه هاي پايين بندر ديده مي شود.

فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
مشخصات ماكروسكوپي و ميكروسكوپي گونه راش
۱-۱ مشخصات گياهي(خواص ماكروسكوپي)
۱-۲ خواهش راش
۱-۳ منطقه پراكنش
۱-۳-۱ درخت شناسي گياهي
۱-۴ قطر و بلندي
۱-۵ شكل درخت
۱-۶ رويش و دير زيستن
۱-۷ ريشه
۱-۸ زادآوري،كشت و بارخيزي
۱-۹ چوب و مصرف آن
۱-۱۰ شناسايي خواص ماكروسكوپي
۱-۱۱ خواص ميكروسكوپي راش
۱-۱۲ مقطع شعاعي
۱-۱۳ مقطع مماسي
فصل دوم
۲-۱ سابقه تحقيقات درزمينه ميزان رطوبت،هم كشيدگي و وزن مخصوص
۲-۲ سابقه تحقيقات خارجي
فصل سوم
شرح كامل طرح پژوهشي با ذكر روش و نحوه اجرا
۳-۱ تعيين تغييرات همكشيدگي خطي
۳-۲ تعيين تغييرات مواد استخراجي
فصل چهارم
خصوصيات محل و خاك و آب و هواي گونه هاي همراه در مورد نمونه هاي مورد آزمايش (جنگل خيرودكنار (منطقه نم خانه)
۴-۱ موقعيت جغرافيايي
۴-۲ آب و هوا
۴-۳ خاكشناسي جنگل خيرود (نم خانه)
۴-۴ زمين شناسي
۴-۵ ليست گونه هاي گياهي
۴-۶ گونه ها و خانواده و جنس گياهان كه در جنگل خيرود نم خانه
۴-۷ تيپ مورد شناسايي در نم خانه مشخصات پارسل بخش نم خانه
فصل پنجم
۵-۱ هم كشيدگي و واكشيدگي
۵-۲ عوامل موثر بر هم كشيدگي و واكشيدگي
۵-۳ عوامل موثر بر روي هم كشيدگي و واكشيدگي
۵-۴ تئوريهاي غير يكنواخت بودن هم كشيدگي و واكشيدگي
۵-۵ اندازه گيري ميزان هم كشيدگي
۵-۶ مقدار هم كشيدگي خطي
جداول ضميمه
ماكزيمم همكشيدگي خطي
ماكزيمم همكشيدگي شعاعي
ماكزيمم همكشيدگي مماسي
نتيجه گيري
فهرست منابع و ماخذ 

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا