فایلود

نقش ادوات FACTS برای مسئله VSC – OPF با استفاده از طبقه بندی غیرتسلط یافته الگوریتم ژنتیک

Contribution of FACTS devices for VSC-OPF Problem using Non- Dominated Sorting Genetic Algorithm -II

چکیده:
پایداری ولتاژ در برنامه ریزی و عملیات سیستم های قدرت یک مسئله مهم می باشد. رخدادهای احتمالی مانند قطع برق پیش بینی نشده ممکن است حاصل عدم پایداری ولتاژ باشد که ممکن است منجر به افت (فروپاشی) ولتاژ  شود. این اثر کاربرد طبقه بندی غیرتسلط یافته روش الگوریتم ژنتیک ۲ یا NSGA-II را برای یافتن محل بهینه ابزار FACTS و بهبود پایدای ولتاژ سیستم ارائه می دهد. محل و اندازه کنترل کننده های FACTS برای افزایش پایداری ولتاژ برای سیستم های قدرت کاربردی ملاحظه مهم است. روش تعیین به طور همزمان هزینه توان های فعال و راکتیو فعال شده و هزینه FACTS انتخاب شده را برای گستره ای از شرایط عملیاتی در نظر می گیرد. ادوات FACTS یعنی جبران کننده VAR ایستا (SVC) برای این عمل در نظر گرفته شده است. بهینه سازی های انجام شده براساس پارامترهایی مانند محل ادوات FACTS و بوسیله آنالیز هایی انجام گرفته اند و اندازه و هزینه نصب ادوات FACTS با استفاده از الگوریتم پیشنهادی تعیین شدند. جریان توان بهینه (OPF) و NSGA-II مبتنی بر روش بهینه سازی برای حل مسئله تخصیص کار یا نقش به کار گرفته شدند. شبیه سازی ها براساس سیستم آزمون مسیر IEEE-30 انجام شده اند.
کلمات کلیدی: پایداری ولتاژ، جریان توان بهینه، آنالیز احتمالی، الگویتم های تکاملی

فهرست مطالب:
چکیده
۱٫ مقدمه
۲٫ شاخص پایداری ولتاژ
۳٫ فرمول بندی مسئله
۴٫ طبقه بندی غیرغالب الگوریتم ژنتیک II (NSGAII)
1-4. شکل گیری اولیه جمعیت
۲-۴٫ طبقه بندی غیرغالب
۳-۴٫ فاصله جمعیت
۵-۴٫ اپراتورهای ژنتیک
۱-۵-۴٫ مسیر متقاطع مضاعف شبیه سازی شده
۲-۵-۴٫ جهش چندجزئی
۶-۴٫ نوترکیبی و انتخاب
۵٫ بهترین راه حل
۶٫ آنالیز نمایی
۷٫ نتایج شبیه سازی
۸٫ نتیجه گیری
منابع و تصاویر (در متن اصلی)

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا