فایلود

مقایسه تأثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق

بخشی از مقدمه:
بهبود در رکوردهای ورزشی مدیون پژوهش های متخصصان  در زمینه های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی است. یکی از این زمینه ها که پژوهش های بسیاری نیز در آن صورت گرفته، علم تمرین وابسته به فیزیولوژی ورزش می باشد.
ورزشکاران و قهرمانان رشته های مختلف ورزشی با توجه به ماهیت رشته ورزشی خود از نظر عوامل مختلف آمادگی جسمانی و حرکتی دارای نیازها و اولویت های ویژه ای می باشند.
به عبارت دیگر، هر یک از رشته های ورزشی  به یکی از عوامل قدرت، استقامت، توان، انعطاف پذیری، سرعت  و یا تلفیقی از آن ها نیاز دارند که با توجه به نوع رشته ورزشی با یکدیگر متفاوتند (حسینی، ۱۳۷۷).
قدرت عضلانی، پایه و اساس برنامه های بدن سازی و آمادگی جسمانی بوده که در رشته های مختلف ورزشی جایگاه خاصی دارد. به  عنوان مثال: در رشته ورزشی شنا و نجات غریق علی رغم نیازی که به عامل قدرت احساس می شود، عامل سرعت در اولویت بعدی  قرار می گیرد (کاستیل و همکاران، ۱۳۶۹). …..

فهرست مطالب:
فصل اول: طرح پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت واهمیت پژوهش
هدف کلی پژوهش
اهداف اختصاصی
فرضیه های پژوهش
پیش فرض های پژوهش
محدودیت های پژوهش
تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم: پیشینه ی پژوهش
مقدمه
زیربنای نظری پژوهش
پلایومتریک
ویژگی تمرین های پلایومتریک
فیزیولوژی تمرین های پلایومتریک
اصول اساسی تمرین های پلایومتریک
رابطه میان قدرت، توان و سرعت ناجیان غریق
پیشینه ی پژوهش
پژوهش های انجام شده در داخل کشور
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
جمع بندی پژوهش های انجام شده
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش پژوهش
متغیرهای پژوهش
ابزارهای اندازه گیری
امکانات تمرینی لازم
نحوه ی جمع آوری داده ها یا نحوه ی اجرای آزمون ها
روش های آماری پژوهش
روش های آماری: داده ها
آمار توصیفی
آمار استنباطی
آزمون فرضیه های مقدماتی
آنالیز واریانس
آزمون فرضیه های نهایی
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری، پیشنهادها
مقدمه
متغیر های پژوهش
ابزارهای انداره گیری
یافته های پژوهش
یافته های جانبی پژوهش
بحث، تحلیل و نتیجه گیری
نتیجه گیری کلی
پیشنهاد های پژوهش
پیشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهش
پیشنهاد برای پژوهش های آینده
منابع و مأخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا