جم فایل

مقاله نقش بازار

مقاله نقش بازار، این فایل با فرمت Word، با حجم ۹۰ صفحه و قابل ویرایش می باشد

بخشی از متن:

بازار به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده ساختاراصلی شهرهای قدیمی همواره مطرح بوده است.در گذشته بازارها ستون فقرات شهر وعنصر پیوند دهنده ی عناصر شهری ومحلات آن بوده اند.در عین اینکه یکی از مسیرهای مهم تردد نیز به شمار می رفته اند.با تغییر وتحولاتی که در یک قرن اخیر در شهرهای قدیمی کشورمان حادث گردید وبا ورود ماشین به صحنه ،آمد وشد در شهر وبا سابقه تاریخی وذهنی این که اماکن تجاری که از نقطه نظر کالبی از تکرار یک عنصر در کنار دسترسی اصلی به شکل بازار تبلور میافت به تدریج نقش خود را به خیابنها بخشید. حراجیهای عمده در مراکز شهرهای قدیمی تحت عنوان خیابان کشی نقش بازار به عنوان ستون فقرات شهر وعنصر پیوند دهندهی عناصر شهری و محلات مخدوش ساخت چرا که این دخالتها سازمان اجتماعی محلات را در هم ریخت و روابط اجتماعی وفرهنگی دچار دگرگونی گشت در این رابطه ضعف پذیرش تاسیسا ت وتجهیزات جدید در بافت قدیم در تشدید موضوع بی تا ثیر نبوده است. تغییر بافت اجتماعی اطراف بازارها وجایگزین شدن مهاجرین به شهرها به جای اهالی بومی محلات از نکات قابل ذکر است.در نتیجه نکاتب که ذکر آن رفت اکثر بازارهای شهرهای کشورمان دچار دگرگونیهای عمده وفرسودگی کلبدی وفرسودگی فعالیت گردید. بازار ساوه از جمله بازارهایی است که کالبد آن دچار دخالت نگردیده وهر چند خیابان کشیها ی اطراف باعث از هم پاشیدن آن به عنوان عنصر پیوند دهنده محلات قدیمی گردید،لیکن دسترسی مناسب سواره به بازار که یکی از نیازهای امکن تجاری در بازار است وموقعیت مرکزی آن باعث گردید بازار ساوه دچار فسودگی فعالیت نشده وهمچنان خود را با تغییر وتحولات اقتصادی واجتماعی وفرهنگی وفق می دهد.

این مقاله شامل مباحث زیر می باشد:

مقدمه

بررسی اجمالی شهر ساوه

معرفی بازار

تاریخچه و سیر تحول بازار

تعیین محدوده ی مطالعاتی

بررسی شبکه های دسترسی (سواره و پیاده )

کربری ونوع واحدها ی تجاری

گونه شناسی کالبدی بازار

بررسی نقش بازار در شهر و منطقه شهری

جایگاه بازار

ویژگی اجتماعی محدوده مطالعاتی بازار

ویژگی اقتصادی محدوده ی مطالعاتی بازار

مسائل اساسی محدوده مطالعاتی بازار

امکانات تحقق اجرای طرح

بررسی امکانات کالبدی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی

بررسی طرحها ی مصوب در محدوده ی بازار

کلیات

بهبود وضعیت کلبدی بازار

نمای واحدهای تجاری

سقفهای قوسی

نمای واحدهای تجاری

سقفهای صاف

محاسبات جمع آوری فاضلاب بازار

توسعه ی بازار در گذرها

بخش توسعه ی بازار


دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا