فایلود

مقاله اسمز معكوس

بخشی از متن:
اسمز معكوس، همانگونه كه از نامش پيداست، همان اسمز است با اين تفاوت كه با اعمال فشار به محلول غليظ‌تر حلال از محلول غليظ به واسطة يك لايه نيمه تراوا (غشاء) به محلول رقيق‌تر انتقال پيدا مي‌كند. اين عمل زماني رخ مي‌دهد كه فشار اعمالي از فشار اسمزي (فشاري كه سبب مي‌شود حلال از محلول رقيق به غليظ انتقال پيدا كند) بيشتر باشد. اگر فشار اعمالي با فشار اسمزي برابر باشد هيچ انتقالي صورت نمي‌گيرد و سيستم در حال تعادل است.
سرعت انتقال و عبور آب از غشاء به خواص غشاء، دماي محلول و اختلاف فشار ايجاد شده بين فشار اعمالي و فشار اسمزي بستگي دارد. فشار اسمزي به غلظت محلول، دما و نوع يونهاي موجود در محلول بستگي دارد….

فهرست مطالب:
۱٫ ۱٫ اساس فرايند اسمز معكوس
۱٫ ۱٫ ۱٫ انتقال آب
۱٫ ۱٫ ۲٫ فشار اسمزي
۱٫ ۱٫ ۳٫ انتقال نمك
۱٫ ۲٫ فاكتورهاي مؤثر در عملكرد غشاء
۱٫ ۲٫ ۱٫ راندمان
۱٫ ۲٫ ۲٫ دما
۱٫ ۲٫ ۳٫ فشار
۱٫ ۲٫ ۴٫ تراكم غشاء
۱٫ ۲٫ ۵٫ پلاريزاسيون غلظتي
۱٫ ۳٫ ويژگيهاي يك غشاء اسمز معكوس ايده‌آل
۱٫ ۴٫ جنس غشاءهاي اسمز معكوس و پايداري شيميايي آنها
۱٫ ۴٫ ۱٫ غشاءهاي استات سلولزي
۱٫ ۴٫ ۲٫ غشاءهاي آروماتيك پلي آميد (آراميد)
۱٫ ۴٫ ۳٫ غشاءهاي تركيبي
۱٫ ۵٫ كاربردهاي اسمز معكوس
۱٫ ۵٫ ۱٫ مروري بر فرايندهاي نمك زدايي به وسيلة اسمز معكوس
۱٫ ۶٫ انواع فرسودگي در غشاءهاي اسمز معكوس
۱٫ ۶٫ ۱٫ فرسودگي شيميايي
۱٫ ۶٫ ۲٫ فرسودگي بيولوژيكي
۱٫ ۶٫ ۳٫ فرسودگي فيزيكي
۱٫ ۷٫ گرفتگي در غشاءهاي اسمز معكوس
۱٫ ۷٫ ۱٫ رسوبات
۱٫ ۷٫ ۲٫ توده‌هاي بيولوژيكي
۱٫ ۷٫ ۳٫ جامدات سوسپانسيوني
۱٫ ۷٫ ۴٫ كلوئيدها
۱٫ ۷٫ ۵٫ اكسيدهاي فلزي
۱٫ ۷٫ ۶٫ روغن‌ها و گريس‌ها
۱٫ ۸٫ مكانيسم گرفتگي
۱٫ ۸٫ ۱٫ گرفتگي اوليه
۱٫ ۸٫ ۲٫ انتقال به سطح
۱٫ ۸٫ ۳٫ چسبيدن به سطح غشاء
۱٫ ۸٫ ۴٫ جدا شدن از سطح غشاء
۱٫ ۸٫ ۵٫ پير شدن رسوبات
۱٫ ۹٫ تجمع گرفتگي
۱٫ ۱۰٫ روشهاي كاهش گرفتگي
۱٫ ۱۰٫ ۱٫ شرايط جريان خوراك
۱٫ ۱۰٫ ۲٫ پيش تصفيه
۱٫ ۱۰٫ ۲٫ ۱٫ پيش تصفيه مكانيكي
۱٫ ۱۰٫ ۲٫ ۲٫ پيش تصفيه حرارتي
۱٫ ۱۰٫ ۲٫ ۳٫ پيش تصفيه شيميايي
۱٫ ۱۰٫ ۳٫ خواص شيميايي غشاء
۱٫ ۱۰٫ ۴٫ كيفيت آب
۱٫ ۱۱٫ بازيابي غشاء
۱٫ ۱۲٫ تميز كردن غشاء
۱٫ ۱۲٫ ۱٫ روشهاي شناسايي انواع گرفتگي در RO
1. 12. 1. 1. ميكروسكپ نوري
۱٫ ۱۲٫ ۱٫ ۲٫ ميكروسكپ الكتروني
۱٫ ۱۲٫ ۱٫ ۳٫ تجزيه به روش پراش اشعةX   (EDX )
1. 12. 1. 4. اسپكتروسكپي مادون قرمز (IR )
1. 12. 2. تكنيكهاي رفع گرفتگي
۱٫ ۱۲٫ ۲٫ ۱٫ اسيدها
۱٫ ۱۲٫ ۲٫ ۲٫ بازها
۱٫ ۱۲٫ ۲٫ ۳٫ شلاته كننده‌ها
۱٫ ۱۲٫ ۲٫ ۴٫ محصولات تركيبي
۱٫ ۱۲٫ ۲٫ ۵٫ فعال كننده‌هاي سطحي
۱٫ ۱۲٫ ۲٫ ۶٫ آنزيمها
۱٫ ۱۲٫ ۲٫ ۷٫ ضد عفوني كننده‌ها
۱٫ ۱۲٫ ۳٫ اثر كيفيت آب بر تميز شدن غشاء
۱٫ ۱۲٫ ۴٫ مكانيسم تميز شدن شيميايي غشاء
۱٫ ۱۲٫ ۴٫ ۱٫ تماس محلول بالك تميز كننده با رسوبات
۱٫ ۱۲٫ ۴٫ ۲٫ انتقال تميز كننده به رسوبات سطح غشاء
۱٫ ۱۲ .۴٫ ۳٫ انتقال به لايه سطحي رسوبات            
1. 12. 4. 4. انجام واكنش شيميايي
۱٫ ۱۲٫ ۴٫ ۵٫ انتقال محصولات حاصل از واكنش تميزشدن
۱٫ ۱۲٫ ۴٫ ۶٫ انتقال محصولات به محلول بالك
۱٫ ۱۲ .۵٫ روشهاي ارزيابي اثر تميز كردن غشاء
مراجع

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا