فایلود

معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آبهاي زير زميني به داخل تونلهاي معدني

چكيده:
جريان آب زيرزميني به داخل تونلها هميشه يك مشكل فني و محيطي عمده براي سازه هاي زير زميني بوده است. پيش بيني جريان آب زيرزميني با استفاده از ابزارهاي تحليلي و عددي اغلب به علت عموميت دادن و مختصر سازي پارامترهاي مهم، خصوصاً در محيطهاي نامتجانس همانند سنگهاي متبلور ناموفق و بدون  نتيجه موثر، مانده است. براي مشخص كردن پارامترهايي كه در اين سنگها جريانهاي آب را كنترل مي كنند، يك تجزيه تحليل آماري اصولي در يك تول كه در سنگهاي متبلور سخت، در جنوب سوئد قرار دارد ، انجام شده است. اين پارامترها  شامل ، متغيرهاي مهم عارضه اي، فني و زمين شناسي در سنگهاي متبلور سخت و همچنين در پوشان سنگها مي باشند. مطالعات مشخص كرد كه عوامل زيادي به خصوصيات سنگ و همچنين خصوصيات پوشان سنگ وابسته مي باشند. همچون تعداد شكافها، ضخامت پوشان سنگ، نوع خاك و ميزان مواد پركننده در بين سنگها كه مقدار چكه و نشت را كنترل مي كنند. اين مطالعات نشان ميدهد كه يك تفاوت آشكار بين پارامترهايي كه نشتهاي عمده و نشتهاي جزئي را كنترل مي كنند وجود دارد. نشتهاي كوچكتر بيشتر به زهكشي توده سنگ مرتبط مي باشد. در صورتيكه نشتهاي عمده مشخصا“ به پارامترهاي مختلف در پوشان سنگ بستگي دارند. در صورتي كه پوشان سنگ وتوده سنگ بعنوان يك سيستم مشترك مطرح شوند، پيش بيني جريانهاي آب  زيرزميني احتمالا“ با خطا همراه است .

فهرست مطالب:
۱- مقدمه   
۲- سنگ ها   
۳- مشکلات ناشی از نشت آب     
۴- آب در روزنه ها و شکاف ها  
۴-۱- چرخه آب شناختی 
۴-۲- روزنه داری نخستین و ثانوی
۴-۳- سفره آب زیرزمینی 
۴-۴- واحد های زمین شناختی آبده ، نیم آبده و نا آبده 
۵-  حرکت آبهای زیرزمینی 
۶- قانون دارسی 
۷- ضریب نفوذ پذیری یا هدایت هیدرولیکی  
۸- ضریب انتقال  
۹-نشست ناشی از زهکشی 
۱۰- حل شدن سنگ  
۱۱- رسانندگی هیدرولیک سنگ ها  
۱۲- نگرشهای هیدرودینامیکی در مورد سنگها 
۱۳- تونل بولمن در جنوب سوئد 
۱۴- زمین شناسی و فرایند نشت در تونل بولمن 
۱۵- پیش بینی جریانها و جمع آوری اطلاعات جربان های روبه داخل آبهای زیرزمینی در تونل بولمن 
۱۶- اطلاعات ورشهای بکاربرده شده درمطالعه موردی تونل بولمن   
۱۷-مطالعه جریانات ورودی آب با استفاده از نقشه های تونل. 
۱۸-نتایج  بدست آمده 
۱۸-۱- متغیرهای توپوگرافی 
۱۸-۲- متغیرهای خاک 
۱۸-۳- متغیرهای سنگ
۱۸-۴- متغیرهای تکنیکی
۱۸-۵- متغیرهای ژئوفیزیکی 
۱۹-آنالیزرگراسیون مرکب چندگانه متغیرهای مستقل درارتباط با تونل بولمن 
۱۹-۱-آنالیز  رگرسیون درمقیاس ۱۰۰ متری تونل بولمن   
۱۹-۲-آنالیز رگرسیون درمقیاس ۵۰۰ متری تونل بولمن
۲۰-بحث و بررسی نتایج بدست آمده از مطالعه موردی تونل بولمن
۲۱-نتیجه گیری
۲۲-معادل فارسی واژه های انگلیسی بکار برده شده درمتن
۲۳- منابع

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا