فایلود

مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاه ها

بخشی از متن:
ضرورتهای فرهنگی و اجتماعی مشاوره و راهنمایی نقش آن در پویایی جامعه، مردم گسترش کمی و کیفی آن در سرتاسر ایران و بهره وری مطلوب از خدمات راهنمایی نیاز حیاتی مدارس، خانواده ها، مراکز شغلی و تمام اقشار جامعه را به راهنمایی و نقش و جایگاه مهم آن را در جامعه مشخص می کند. امید داریم با بذر طراوت مشاوره و راهنمایی گلهای شادمانی و رضایت را به چهره خانواده ها و تمام اقشار ببینیم و فرزندانمان این گلهای پرطراوت و نسل انقلاب در تحصیل و در زندگی و درس و اهداف با رهنمودهای مشاورین به سوی سعادت و ترفی خود در کشور گام بردارند. مشاورین باید بتوانند شتابی در این چرخ تعلیم و تربیت کمی و کیفی آن بدهند اگرچه شغل مشاوره و راهنمایی در ایران به علت نوپا بودن اقدمهای اولیه خود را برمی دارد و مطبوعات و رسانه ها نیز کمتر بدان می پردازند. مشاورین برآنند که اولاً بتوانند گره گشای معضلات جوانان و خانواده ها باشند و ثانیاً در تعلیم و تربیت و سازندگی و خدمات بر مردم هر چه بیشتر سهیم باشند. درسالهای آینده مدارس، خانواده ها، و جامعه ما طعم شیرین راهنمایی را چشیده و اثر روحبخش آن را خواهند دید.

فهرست مطالب:
سپاسگزاری
فصل اول: مبادی تحقیق Introduction
مقدمه
۱- موضوع تحقيق و تبيين أن
۲- تعريف مسئله مورد پژوهش
۳- هدف تحقیق
۴- ضرورت تحقیق
۵- محدودیتها و مشکلات تحقیق
۶- واژه ها واصطلاحات تحقیق
فصل دوم: سابقه تحقیق Research –literature
الف) سابقه نظری تحقیق
۱- تعریف راهنمایی
۲- انواع راهنمایی
۳- راهنمایی تحصیلی
۴- راهنمایی  شغلی
۵- راهنمایی شخصی
۶- راهنمایی فردی
۷- راهنمایی گروهی
۸- تفاوت راهنمایی و مشاوره
۹- پرونده تحصیلی – تربیتی
۱۰- مشاوره متخصصان راهنمایی
۱۱- مشاور موفق
۱۲- وظایف مشاور
۱۳- سابقه راهنمایی و مشاوره در جهان
۱۴- سابقه راهنمای ایران
الف) تمهید مقدمات برای اجرای برنامه راهنمایی
پ) برنامه راهنمایی قبل از انقلاب
ج) برنامه راهنمایی بعد از انقلاب
ب) سابقه علمی تحقیق
۱- سابقه علمی تحقیق در جهان
روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق
د) روش تحقیق
۱- تعریف روش تحقیق
۲- انواع روش تحقیق
۳- روش این تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق Research Method
الف) فرضيات
ب) تعريف فرضيه
۲- انواع فرضيه
۳- فرضيات اين تحقيق
ب) جامعه آمار و نمونه گیری
۱- تعریف جامعه آماری
۲- جامعه آماری این تحقیق
۳- تعریف نمونه گیری
۴- انواع نمونه گیری
۵- نمونه گیری در این تحقیق
ج) جمع آوری اطلاعات
۱- تعریف روش جمع آوری اطلاعات
۲- انواع روشهای جمع آوری اطلاعات
۳- روش جمع آوری اطلاعات دراین تحقیق
د) روش تحقیق
۱- تعریف روش تحقیق
۲- انواع روش تحقیق
۳- روش این تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات Resarch Analysis
تجزیه و تحلیل سئوالات ۱تا ۲۶ تستی پرسشنامه
تجزیه و تحلیل سئوالات تشریحی پرسشنامه
فصل پنجم: نتیجه گیری Conclusion
1- نتيجه اين تحقيق
۲- پیشنهادات و نظرات اصلاحی
۳- خلاصه تحقیق
۴- فهرست منابع
۵- پیوست نمونه پرسشنامه

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا