فایلود

عوامل مهم در ايجاد ارتباط روشن، متقاعدسازي، شكستن مقاومت در كودكان خياباني

مقدمه:
انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را کسب میکند. اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می توان بهبود بخشید. هرفردی، برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده‌تر؛ مودبتر، صمیمی‌تر، بیریاتر، آزاد اندیش تر، صریح تر و عینی تر رفتار کند، از ظرفیت بالایی برخوردار است. ارتباط سبب می شود که انسان درباره نیازها و شرایط محیط زندگی خودش، اطلاعات لازم را بدست آورد. کنش های متقابل و هماهنگي با محیط نیز با تبادل اطلاعات ساده می شوند. ارتباط، از طریق پیامهای خود، مجراهای نفوذ بر محیط را آماده می کند و متقابلاً از طریق پس خورد پیامها، اطلاعات مروبط به عکس العمل های محیط و نیاز های متغیر آن را به سیستم می رساند. اندیشمندانی چون ارسطو، گربنر هدف اصلی ارتباط را تاثیر گذاری بر مخاطبان معرفی می کند.
اصولاً مددکاران و کسانی که با کودکان خیابانی در ارتباط می باشند از این موضوع شکایت می کنند که نمی توانندبا این کودکان ارتباط موثری برقرار کنند و اطمینان آنها را جلب کنندو کمک کنند تا از بحران ها جان سالم به در برند.
ما بواسطة این پژوهش و به کمک مجموعه مستحکمی از دانش نظری، الگوی مناسب و فرصتهای تجربة شخصی ،می توانیم فرایند انسان کاملتر شدن را تا حدزیادی تسریع نماییم.و سعی برآن داریم تا بتوانیم ارتباط موثر و بهتری را با کودکان خیابان برقرار کنیم تا بدین طريق در راستای اهداف خود کمک شایانی به مدد کاران و این کودکان کرده باشیم.
در این پژوهش پس از بیان مسئله و اهداف و اهمیت موضوع ارتباط با کودکان خیابانی به پیشینه و تاریخچه پیدایش آنها می پردازیم و همچنین تاملی بر نظریه های ارتباط می کنیم و راهکارهای مفیدی را برای ایجاد ارتباط موثر با این کودکان عنوان می کنیم و سپس در بخش سوم به وسیله پرسشنامه و مصاحبه به جایگاه عملی می رسیم و نتیجه گیری حاصل از این پژوهش را عنوان خواهیم کرد.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه پژوهش
مقدمه
بیان مسئله 
هدف تحقیق 
تعاریف نظری 
تعاریف عملیاتی 
فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه
تعاریف کودکان کار و خیابانی 
خصوصیات کودکان خیابانی 
ویژگی های روانی و اجتماعی کودکان خیابانی 
علل پیدایش کودکان خیابانی 
شناخت فراگرد (فرایند) 
مدلهای فراگرد ارتباط 
هدف از برقرراری ارتباط چیست 
مبانی ارتباط اثر بخش 
موانع ارتباطی 
مهارت های روابط انسانی 
نظریه نیاز و ارتباط موثر 
مبانی خاص نظری در تدوین پرسشنامه جهت مربیان 
مدل ارتباطی سیستم های (سازش پذیر) فرهنگی هستی گرا 
مدل ارتباطی NLP 
برقراری ارتباط روشن 
متقاعدسازی 
روبرو شدن با مقاومت 
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه
مراحل تحقیق 
جامعه آماری 
نمونه و روش نمونه گیری 
ابزار اندازه گیری 
روش جمع آوری اطلاعات 
روش آماری 
نتیجه گیری 
نتایج حاصل از مصاحبه با کودکان 
نتایج بخش اول پرسشنامه در زمینه برقراری ارتباط روشن با کودک 
نتیجه گیری کلی از نتایح بخش دوم پرسشنامه در زمینه متقاعد کردن کودک 
نتایج بخش سوم پرسشنامه در زمینه شکستن مقاومت کودک 
نتیجه گیری کلی از نتایج بخش سوم پرسشنامه در زمینه شکستن مقاومت کودک
بحث
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادات
جداول نتایج

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا