فایلود

علل بي انضباطي دانش آموزان پسر در مقطع راهنمايي

بخشی از پيشگفتار:
نوجوانان دلي پاك و روحي پرشور دارند. آنان در حساسترين و بحراني ترين دوران زندگي خود به سر مي برند و نيازمند هدايت، حمايت و همدلي اند. نوجوان نهال نو رسيده اي است كه براي رشد و بالندگي به باغباني، دلسوز و روشن بين نياز دارد تا او را از آفتها و حادثه ها در امان دارد.
بها دادن به نوجوانان و در تربيت و ارشاد آنان كوشيدن بي گمان يكي از نشانه هاي آشكار رشد فرهنگي يك جامعه است. بر خلاف گمان برخي مردم، تربيت به طور كلي كاري بسيار دشوار است بويژه تربيت و هدايت نوجوانان داراي پيچيدگيها و نكته هاي ظريف بسياري است. شايد گفتة حكيمانه ي كانت متفكر و فيلسوف نامي آلماني، حق مطلب را در اين زمينه ادا كرده باشد آنجا كه مي گويد: دو كار هست كه در دشواري، هيچ كار ديگري به پاي آن نمي رسد، مملكت داري و تربيت.
تربيت انسان از اين جهت كه او موجودي پيچيده و عظيم است كاري سخت و دشوار مي باشد. پيچيدگيهاي روحي انسان به حدي است كه نمي توان رفتار او را به سادگي تحت ضابطه اي مشخص در آورد و از آن آسوده خاطر شد. برتراند راسل ، فيلسوف انگليسي كه خود در بارة تربيت كتابهايي نگاشته است اعتراف مي كند كه گفتار من در اين زمينه بهتر از كردارم بود. اين ها همه نشان مي دهد كه نبايد تربيت را كاري سهل و آسان پنداشت كه نياز به هيچ گونه آموزش و تخصصي ندارد. …

فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول: مقدمه و کلیات
مقدمـه
عنوان کامل موضوع تحقیق
ضرورت و اهمیت مسئله
هدفهای کلی تحقیق
فرضیه ها
سؤالات
محدودیتها و حدود مطالعه
بی انضباطی
رفتارهای ناشایست
اعمال تبعیض از سوی کارکنان مدرسه
نقص عضو یا ضعف جسمانی
ضد اجتماعی
ناهنجاریهای روانی
تعریف متغیر
متغیر وابسته
متغیر مستقل
منابع داده ها
روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها
جمعیت آماری
جمعیت نمونه
وسیله تحقیق
متن تحقیق
علل بی انضباطی دانش آموزان در دوره ی راهنمایی
بیان مجدد مسئله
خلاصه یافته ها و نتیجه گیری
توصیه و پیشنهادات
فهرست منابع و پیوستها
فصل دوم: سابقه موضوع  تحقیق
برخی از ملاحظات تاریخی
نگاهی به امور زمان
فصل سوم: مسائل مربوط به نوجوانان
مقـدمـه
تعریف نوجوانی
نوجوانی حساسترین دوران زندگی
انگیزه ی استقلال طلبی
مشکل تحصیل
نوجوانی سنین ۱۲ تا ۱۸ سالگی
فصل چهارم: اختلالات رفتاری
تعریف دانش آموزان ناسازگار
نظم و انضباط نوین
علل و عوامل بی نظمی و شلوغی دانش آموزان در کلاس
عدم علاقه معلم
عدم داشتن طرح درس
یکنواختی در روش تدریس
عدم احترام متقابل معلم و شاگرد
احساس مسئولیت افراطی معلم
تبعیض قائل شدن میان دانش آموزان
عدم احاطه به دانش آموزان ناهنجار و ناسازگار
افراط و تفریط در آزادی شاگردان
عدم استراحت دانش آموزان در زنگ تفریح
شرایط فیزیکی نامناسب
مراجعات مکرر و بی جا به کلاس
روشهای کاستن رفتارهای نامطلوب
روشهای مثبت کاهش رفتار
تقویت رفتارهای دارای فراوانی کم
تقویت رفتارهای دیگر
تقویت رفتارهای ناهمساز
سیــری
فصل پنجم: رفتارهای ناهنجار نوجوانان و راههای  پیشگیری و درمان آنها
ترس
روشهای منفی و غیر موثر در خلاصی از ترس عبارتند از
نگرانی
اقدامات مؤثر در جهت کم کردن و یا از بین بردن نگرانی
خشم
عصبانیت
ویژگیهای فرد عصبانی
درمان عصبیت
احساس حقارت و خود کم بینی
نشانه های نگرشهای خود کم بینی
حساسیت به انتقاد
مرجع همه انتقادها
انزوای شدید
واکنش بیش از اندازه به چاپلوسی دیگران
واکنش نامطلوب نسبت به رقابت
گرایش به تحقیر دیگران
ناکامـی
علل ناکامی
واکنش نسبت به ناکامی
درمان ناکامی
تعارض
اضطراب
علل اضطراب
اضطراب بهنجار و ناهنجار
اضطراب طبیعی و بهنجار
اضطراب ناهنجار
ارتباط ناکامی، تعارض و اضطراب با یکدیگر
شیوه های مقابله با ناکامی ، تعارض و اضطراب
ناکامی
تعارض
نشانه های رفتاری تعارض
درمان تعارض
نتیجه و پیشنهادات
منابع و ماخذ

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا