فایلود

طرفداران توسعه بین المللی

بخشی از متن:
پیشنهاد توصیفی از رضایت برای قرارداد با شرایط مشخص شده است، و با این هدف ایجاد می شود تا شخص مورد مخاطب آن را بپذیرد. باید یک آشکار سازی عینی از نیت توسط پیشنهاد دهنده وجود داشته باشد اگر توسط گروه دیگر پذیرفته شود. بنابراین، پیشنهاد دهنده مقید می شود اگر شرایط یا رفتارهای او برای القای مشاهده گر شخص سوم است تا باور کند که نیات او مقید شده است. حتی اگر در حقیقت چنین نیت و قصدی را نداشته باشد. باید این مورد را نگه داشت که دانشگاه یک جایگاهی را به دانشجو به عنوان نتیجه ی خطال دفتری پیشنهاد می دهد.

فهرست مطالب:
جدول محتویات
۱٫ شکل گیری یک قرارداد
الف. پیشنهاد
ب. پذیرش
ج. غرامت
د. مفهوم قراردادی
ز. فرم
۲٫ محتوای یک قرارداد
الف. شرایط سفارش
ب. شرط ضمنی
۳٫ خاتمه قرارداد- انقضاء مدت، فسخ، ابطال، محروم سازی
الف. انقضاء مدت
ب. فسخ
ج. ابطال
د. محروم سازی
۴٫ خسارات / جبران خسارات

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا