فایلود

شبيه سازی رآکتور سنتز متانول

بخشی از متن:
در سال ۱۹۲۳، دانشمند آلماني Mattias Pier كه براي شركت BASF كارمي كرد، طرحي را جهت توليد متانول از گاز سنتز (مخلوطي از اكسيدهاي كربن و هيدروژن كه از زغال به دست مي آمد و در سنتز آمونياك نيز كاربرد دارد) ارائه كرد. كه در آن از كاتاليست روي- كرم استفاده مي شد و شرايط سختي از نظر فشاري (۱۰۰۰ الي۳۰۰  اتمسفر) و دما (بالاي ۴۰۰ درجه سانتیگراد) داشت. توليد مدرن متانول هم اكنون توسط كاتاليست هايي که امكان استفاده از شرايط دمايي كمتر را دارند، ممكن است.

فهرست مطالب:
فصل اول: متانول، خواص و روشهای توليد
۱-۱- تاريخچه
۱- ۲- خصوصيات فيزيكي (Physical properties)
1-3-  واكنشهاي شيميايي
۱-۴- توليد صنعتي و فرآيند آن
۱-۵- ماده خام
۱-۵-۱- گاز طبيعي
۱-۵-۲- باقيمانده هاي نفتي
۱-۵-۳- نفتا
۱-۵-۴- ذغال سنگ
۱-۶- كاتاليست
۱-۷- توليد در مقياس تجاري
۱-۸- واكنشهاي جانبي
۱-۹- خالص سازي
۱-۱۰-كاربردهاي متانول
۱-۱۰-۱-۱- توليد اسيد استيك
۱-۱۰-۱-۲- كاربرد اسيد استيك در صنايع
۱-۱۰-۲- توليد وينيل استات
۱-۱۰-۳- فرمالدئيد
۱-۱۰-۴- اتيلن گليكول
۱-۱۰-۵- متيل آمين
۱-۱۰-۶- دي متيل اتر
۱-۱۰-۷- تركيبات كلرومتان
۱-۱۰-۸- متيل ترشري بوتيل الكل (MTBE)
1-10-9- كاربرد متانول در مخلوط با بنزين
فصل دوم: سينتيك و مكانيسم و استوکیومتری
۲-۱-اصول واکنشهاي کاتاليستي
۲-۱-۱-مراحل مستقل در واکنشهاي کاتاليستي
۲-۱-۲-سينيتيک ومکانيسم واکنشهاي کاتاليستي
۲-۱-۳-اهميت جذب سطحي در واکنشهاي کاتاليستي هتروژن
۲-۱-۴- بررسي سينتيکي
۲-۱-۵- مکانيسم واکنشهاي کاتاليستي هتروژن فاز گاز
۲-۱-۵-۱- مکانيسم Langmuir- Hinshelwood (1421)
2-1-5-2- مکانيسم Eley -Rideal
2-2- ترموديناميك و سينتيك سنتز فشار پائين متانول
۲-۱-۱- مقدمه
۲-۱-۲- استوكيومتري و ترموديناميك
۲-۱-۳- سينتيك و مكانيسم
Klier
Graff
Skrzypek
2-1-4- مكانيسم
فصل سوم: شبيه سازي واكنش كاتاليستي هتروژني توسط Hysys
3-1- مدل سینتیکی
۳-۲- مراحل شبيه سازي رآكتور در Hysys
3-3- نتايج حاصله از شبيه سازي
منابع و ماخذ

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا