فایلود

ساختار و عملکرد رادار

چکیده:
به طور کلي رادار وسيله اي است براي جمع آوري اطلاعات از اشياء يا هدفهاي دور به وسيله ي فرستادن امواج الکترومغناطيس به سمت آنها و تجزيه و تحليل سيگنال برگشتي و در نهايت به تصوير کشاندن نتايج حاصل.
رادار به عنوان يکي از وسايل عمده کمک ناوبري، دستگاهي است که استفاده کننده را قادر مي سازد اشياء يا هدفهاي موجود در فواصل دور را تقريباً در هر شرايطي، از جمله وضعيت نامناسب جوّي، تاريکي شب و هواي مه آلود، کشف و موقعيت آنها را تعيين کند. همچنين رادار وسيله اي است براي اندازه گيري دقيق فاصله هر جسم يا هدفي که مي بيند و کشف مي کند.
رادار علاوه بر اين که موقعيت ساير اجسام و اهداف نظير هواپيماها و کشتيها را به صورت اطلاعات فاصله و سمت نسبت به موقعيت خود مشخص مي کند، براي تعيين موقعيت خودمان  نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. اين همان نقطه يابي براي ناوبري است.
کاربردهاي مختلف يک دستگاه رادار باعث شده تا از آن به عنوان يکي از با اهميت ترين وسايل در عمليات ناوبري نام برده شود. در اين پايان نامه طي چهار فصل، اساس کار رادار، عوامل موثر در عملکرد رادار، کاربردهاي رادار و اجزاي سيستم رادار به ترتيب تشريح مي شوند. از آنجا که اين پايان نامه صرفاً به منظور ارائه يک شناخت عمومي و مقدماتي تدوين شده، از اين رو سعي شده است که مطالب به صورت کلّي و ساده بيان شوند.
 
فهرست مطالب
فصل اول: اساس کار رادار
تاريخچه رادار
شناخت و تعريف رادار
اساس کار رادار
انعکاس امواج
شکل موج رادار
فرکانس تکرار پالس
زمان تکرار پالس
عرض پالس
زمان استراحت پالس
فرمول تعيين فاصله هدف
مایل راداری
تعیین فاصله به وسیله رادار
خطای محاسبه فاصله و سمت
 فصل دوم: عوامل موثر در عملکرد رادار
عوامل موثر در عملکرد رادار
شرايط جوي
ارتفاع هدف نسبت به ارتفاع آنتن
مشخصه هاي هدف
عوامل موثر در تعيين حداکثر برد رادار
عوامل موثر در تعيين حداقل برد رادار
بازتاب دوبل
معادله رادار
قدرت رادار
سيکل کار رادار
 فصل سوم: کاربردهاي رادار
انواع مختلف سيستمهاي رادار
سيستم رادار پالسي
سيستم رادار داپلريي موج پيوسته
سيستم رادار موج پيوسته با مدولاسيون فرکانس
سيستم رادار موج پيوسته با مدولاسيون پالسي
سيستم رادارهاي آرايه فازي
مقايسه رادارهاي پالسي و رادارهاي موج پيوسته ياCW
کاربردهاي مختلف سيستم رادار
رادارهاي ناوبري
رادارهاي جستجوگر
رادارهاي مراقبت
رادارهاي ردگيري يا کنترل آتش
رادارهاي ارتفاع ياب
رادارهاي بيکن
 فصل چهارم: اجزاي سيستم رادار
بلوک دياگرام سيستم رادار
فرستنده رادار
گيرنده رادار
آنتن رادار
نشان دهنده رادار
کاربري سيستم رادار
نحوه روشن کردن رادار
ايمني
فهرست منابع و مآخذ

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا