نیکان لینک

تحقیق نقش آموزش هاي ICDL بر عملکرد کارکنان ستادي شاغل در وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي

دانلود تحقیق با موضوع نقش آموزش هاي ICDL  بر عملکرد کارکنان ستادي شاغل در  وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي،
در قالب word و در ۱۱۸ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کليات تحقيق
مقدمه
۱-۱- بيان مسئله
۱-۲- اهميت و ضرورت تحقيق
۱-۳- اهداف تحقيق
۱-۴- سوالات تحقيق 
۱-۵- تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق

فصل دوم: ادبيات نظري و پيشينه تحقيق 
مقدمه 
۲-۱- آموزش 
۲-۱-۱- آموزش از نظر لغوي 
۲-۱-۲- اهميت آموزش 
۲-۱-۳- آموزش از ديدگاه اسلام 
۲-۱-۴- سابقه تاريخي آموزش درايران 
۲-۱-۵- اهميت آموزش کارکنان 
۲ -۱ – ۶ – انواع آموزش هاي کارکنان 
۲-۱-۷- تاريخچه آموزش ضمن خدمت کارکنان 
۲-۱-۸- انواع آموزشهاي ضمن خدمت 
۲-۱-۹- هدف هاي آموزش ضمن خدمت 
۲-۱-۱۰- روشهاي ارزشيابي اثر بخشي آموزش                     
۲-۱-۱۱- موقعيت آموزشهاي ضمن خدمت در جهان معاصر
۲-۱-۱۲- اهميت آموزش هاي ضمن خدمت در سازمان ها 
۲-۱-۱۲-۱- شرايط موردنياز آموزش کارکنان 
۲-۱-۱۲-۲- فضاهاي سازماني مؤثر در تغيير رفتار کارکنان 
۲-۱-۱۲-۳- سرمايه‌گذاري در آموزش 
۲-۲- رايانه و كاربرد آن 
۲-۲-۱- جايگاه و نقش مهارتهاي هفتگانه کامپيوتر (ICDL) در نظام آموزشي
۲-۲-۱-  فناوري اطلاعات ومحيط هاي آموزشي
۲-۲-۱-۱- فناوري آموزشي 
۲-۲-۱-۲- يادگيري الکترونيکي 
۲-۲-۱-۳- شکاف ديجيتالي 
۲-۲-۱-۴- انواع موقعيتهاي يادگيري و نقش ICT 
۲-۲-۱-۵- عوامل موفقيت و مزاياي ICT 
۲-۲-۱-۶- چالش هاي آينده  
۲-۲-۱-۷- نتيجه گيري از ICDL 
۲-۲-۲- مخاطبان ICDL  
۲-۲-۳- اهداف اصلي ICDL  
۲-۳- عملكرد کارکنان 
۲-۳-۱-  مفهوم ارزيابي عملكرد 
۲-۳-۲-  مقاصد و اهداف اساسي ارزيابي عملكرد   
۲-۳-۳- ويژگي‌هاي يك برنامه پوياي ارزيابي عملكرد 
۲-۳-۴- اهميت هدف‌گذاري در اصلاح عملكرد  
۲-۳-۵-  فوايد ارزيابي كاركنان 
۲-۳-۶-  مديريت عملكرد 
۲-۳-۷- تعريف مديريت عملكرد 
۲-۳-۸- اصول مديريت عملكرد
۲-۳-۹- فوائد مديريت عملكرد  
۲-۳-۱۰- كاربردها، فنون و محدوديت‌هاي ارزيابي عملكرد کارکنان 
۲-۳-۱۱- منابع و مراحل طراحي و پياده‌سازي نظام ارزيابي عملكرد کارکنان 
۲-۳-۱۲- منابع ارزيابي عملكرد  
۲-۳-۱۳- مراحل طراحي و پياده‌سازي نظام ارزيابي عملكرد 
۲-۳-۱۴- اثربخشي پياده‌سازي و استقرار نظام 
۲-۳-۱۵- نتيجه‌گيري درباره مديريت عملکرد 
۲-۴- پيشينه تحقيق
 
فصل سوم: روش تحقيق 
مقدمه: 
۳-۱- روش تحقيق 
۳-۲- جامعه آماري 
۳-۳- نمونه آماري 
۳-۴- روش نمونه گيري 
۳-۵- روش جمع آوري داده ها 
۳-۶- ابزار سنجش تحقيق 
۳-۷- روايي و پايايي پرسشنامه 
۳-۷-۱- روايي 
۳-۷-۲-پايايي 
۳-۸- روش تجزيه و تحليل داده‌ها 
۳-۹- روش‌ها و آزمون هاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيق 
۳-۹-۱- آمار توصيفي 
۳-۹-۲- آمار استنباطي 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 
مقدمه 
۴- ۱) آمار توصيفي 
۴-۱-۱) جنسيت 
۴-۱- ۲) سطح تحصيلات 
۴-۱- ۳) سن 
۴-۱- ۴) ميزان  سابقه  کارکنان پاسخ دهنده 
۴-۲-آمار استنباطي 
۴-۲-۱- آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسميرنف) 
۴-۲-۲- آزمونT (تي مستقل)

فصل پنجم: نتيجه گيري وپيشنهادات
مقدمه
۵-۱- نتيجه‌گيري
۵-۲- پيشنهادات
۵-۳- محدوديت‌هاي تحقيق
منابع و ماخذ

پیوست ها و ضمائم

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا