فرا فایل

تحقیق مدل يابي قابليت اعتماد

توضیحات:
تحقیق آمار با موضوع مدل يابي قابليت اعتماد، در قالب فایل Word و در حجم ۸۰ صفحه.

بخشی از متن:
بحث قابليت اعتماد از جالبترين مباحث آمار است كه براي هر نوع سليقه و ضرورتهاي علمي مطلبي ارزنده دارد از لحاظ كاربرد علوم در صنعت، تكنولوژي و ساير علوم نقش اساسي و انكارناپذير دارد. مجموعه اي كه ملاحظه مي‌كنيد بحثي از مدليابي قابليت اعتماد است. در فصل اول مفاهيم پايه‌اي كه ضرورت دارد مثل تابع قابليت اعتماد و تابع مخاطره آمده است. در فصل دوم توزيع هايي كه در قابليت اعتماد كاربرد دارند ملاحظه مي‌شود. فصل سوم مبحثي از انتخاب مدلها در قابليت اعتماد دارد كه شامل بخش هايي ويژه است. در فصل ۴ مبحث برازش مدل را با استفاده از آزمونهايي رايج در علم آمار داريم. در اين مجموعه سعي شده است از مثالهايي زياد و پركابرد و نمودارهاي متناسب با آن استفاده شود.
در تهيه اين پروژه از ۲ منبع:
۱- تئوري قابليت اعتماد گرتس باخ
۲ – مدل بندي قابليت اعتماد لينراس، و لستنهلم
استفاده شده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول مفاهيم پايه
۱-۱-تابع قابليت اعتماد
۱-۲-تابع مخاطره
۱-۳-اميد رياضي
فصل دوم: مدلهاي طول عمر رايج
۲-۱-فرآيند پواسن
۲-۲- توزيع وايبل
۲-۳-توزيع گامبل
۲-۴-توزيع هاي نرمال و لوگ نرمال
۲-۵-توزيع هاي لجستيك و لوگ لجستيك
۲-۶-توزيع پاراتو
فصل سوم: انتخاب مدل
۳-۱-برآوردهاي ناپارامتري R(t) و h(t)
۲-۳-سانسور كردن
۳-۳- برآوردگر كاپلان – مير
۳-۴-روشهاي نموداري
۳-۵-برازش خط مستقيم
۳-۶-نمودار وايبل
۳-۷-نمودار نرمال
۳-۸-نمودار خانواده ديگر مدل ها
۳-۹-مقايسه توزيع ها
فصل چهارم: برازش مدل
۴-۱-برآورد پارامتري
۴-۲-واريانس برآورد كننده
۴-۳-فاصله اطمينان برآوردها
۴-۴-روش ماكزيمم درستنمايي
۴-۵-برآورد چندكها
۴-۶-روشهاي برآورد با استفاده از زمان هاي نمونه
۴-۷-نمودارهاي احتمالاتي معمولي
۴-۸-نيكوئي برازش
۴-۹-آزمون كاي دوپيرسن
۴-۱۰-آزمون كولموگروف – اسميرنوف
۴-۱۱-آزمونهاي نرماليتي
۴-۱۲-آزمونهاي A2 و W2
فصل پنجم: پيوست
منابع

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا