نیکان لینک

تحقیق انتقال الكترونيكي وجوه و آشنایی کامل با تجارت الکترونیکی

دانلود تحقیق با موضوع انتقال الكترونيكي وجوه و آشنایی کامل با تجارت الکترونیکی،
در قالب word و در ۲۴۴ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

پيش گفتار

فصل اول: تجارت الكترونيكي
۱ـ۱ـ مقدمه
۲ـ۱ـ مفهوم تجارت الكترونيكي
۳ـ۱ـ تاريخچه تجارت الكترونيكي
۴ـ۱ـ مزاياي ايجاد تجارت الكترونيكي
۵ـ۱ـ معايب تجارت الكترونيكي
۶ـ۱ـ مراحل تجارت الكترونيكي
۷ـ۱ـ مدل هاي تجارت الكترونيكي
۸ـ۱ـ عواملي كه باعث شتاب تجارت الكترونيكي شده‌اند
۹ـ۱ـ تجارب كشورها در خصوص تجارت الكترونيكي
۱۰ـ۱ـ اثرات تجارت الكترونيكي بر كشورهاي در حال توسعه
۱۱ـ۱ـ محدوديت‌ هاي رشد تجارت الكترونيكي در كشورهاي در حال توسعه
۱۲ـ۱ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الكترونيكي
۱۳ـ۱ـ جايگاه تجارت الكترونيكي در ايران

 فصل دوم: انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي
۱ـ۲ـ مقدمه
۲ـ۲ـ پول و نقش آن در تجارت
۱ـ۲ـ۲ـ نقش‌هاي اساسي پول
۲ـ۲ـ۲ـ ويژگي هاي مطلوب پول
۳ـ۲ـ۲ـ انواع تقسيم‌بندي پول
۳ـ۲ـ چگونگي پيدايش نظام بانكداري در جهان و سير تكاملي آن
۱ـ۳ـ۲ـ تاريخچه و چگونگي پيدايش بانكداري
۲ـ۳ـ۲ـ تاريخچه پيدايش بانكداري الكترونيكي
۳ـ۳ـ۲ـ مقايسه بانكداري سنتي و بانكداري الكترونيكي
۴ـ۲ـ انتقال الكترونيكي وجوه
۱ـ۴ـ۲ـ مقدمه
۲ـ۴ـ۲ـ مفهوم انتقال الكترونيكي وجوه (EFT)
۳ـ۴ـ۲ـ اهميت و جايگاه EFT
۴ـ۴ـ۲ـ مزاياي بكارگيري انتقال الكترونيكي وجوه
۵ـ۴ـ۲ـ نحوه عملكرد انتقال الكترونيكي وجوه
۶ـ۴ـ۲ـ انواع سيستم‌هاي انتقال الكترونيكي وجوه
۷ـ۴ـ۲ـ معماري سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي
 5ـ۲ـ سوئيفت (SWIFT)
۱ـ۵ـ۲ـ مقدمه
۲ـ۵ـ۲ـ تعريف سوئيفت
۳ـ۵ـ۲ـ تاريخچه سوئيفت
۴ـ۵ـ۲ـ مزاياي سوئيفت
۵ـ۵ـ۲ـ كاربرد سوئيفت
۶ـ۵ـ۲ـ مكانيزم عمل سوئيفت
۶ـ۲ـ كارت‌هاي بانكي
۱ـ۶ـ۲ـ مفهوم كارت‌هاي بانكي
۲ـ۶ـ۲ـ تاريخچه كارتهاي بانكي
۳ـ۶ـ۲ـ مزاياي كارتهاي بانكي
۴ـ۶ـ۲ـ انواع كارتهاي بانكي
۵ـ۶ـ۲ـ مكانيزم عمل كارتهاي بانكي
۶ـ۶ـ۲ـ الزامات و تجهيزات سيستم مديريت كارت
۷ـ۶ـ۲ـ مسائل و مشكلات كارتها
۷ـ۲ـ پول الكترونيكي
۱ـ۷ـ۲ـ مقدمه
۲ـ۷ـ۲ـ تعريف پول الكترونيكي
۳ـ۷ـ۲ـ اهميت و مزاياي پول الكترونيكي
۴ـ۷ـ۲ـ انواع پول الكترونيكي
۵ـ۷ـ۲ـ معايب و پيامدهاي منفي پول الكترونيكي
۸ـ۲ـ پرداخت الكترونيكي صورت‌حسابها
۱ـ۸ـ۲ـ مقدمه
۲ـ۸ـ۲ـ تعريف پرداخت الكترونيكي صورت حسابها
۳ـ۸ـ۲ـ اهميت پرداخت الكترونيكي صورت حسابها
۴ـ۸ـ۲ـ فرآيند پرداخت الكترونيكي صورت حسابها
۵ـ۸ـ۲ـ مزاياي پرداخت الكترونيكي صورت حسابها
۹ـ۲ـ امنيت در سيستم‌هاي الكترونيكي انتقال وجوه
۱ـ۹ـ۲ـ مقدمه
۲ـ۹ـ۲ـ مفهوم امنيت
۳ـ۹ـ۲ـ مسائل مربوط به امنيت
۴ـ۹ـ۲ـ فناوري‌هاي امنيت اطلاعات

فصل سوم: انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي و موانع گسترش آن در ايران
۱ـ۳ـ مقدمه
۲ـ۳ـ بانكداري الكترونيكي در ايران
۳ـ۳ـ مشكلات و موانع گسترش انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران
۱ـ۳ـ۳ـ مشكلات مربوط به زيرساخت‌هاي اساسي
۲ـ۳ـ۳ـ كمبود سرمايه‌هاي انساني مناسب براي انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
۳ـ۳ـ۳ـ موانع قانوني كاربرد انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
۴ـ۳ـ۳ـ موانع اقتصادي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
۵ـ۳ـ۳ـ موانع فرهنگي ـ اجتماعي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
۶ـ۳ـ۳ـ موانع سياسي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
۷ـ۳ـ۳ـ موانع مربوط به مقاومت كاركنان و مديران بانك ها در مقابل تغيير حركت از بانكداري سنتي به بانكداري الكترونيكي
۸ـ۳ـ۳ـ مشكلات مربوط به نظام مديريتي حاكم بر بانك هاي كشور
۹ـ۳ـ۳ـ سنتي بودن سيستم‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي سازمانه ا و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي در ايران
۱۰ـ۳ـ۳ـ دولتي بودن بانكهاي كشور و وضعيت غيررقابتي بودن آن ها
۱۱ـ۳ـ۳ـ مشكلات امنيتي
۱۲ـ۳ـ۳ـ اثرات ناشي از تحريم اقتصادي آمريكا

فصل چهارم: راههاي گسترش و توسعه بانكداري الكترونيكي در ايران
۱ـ۴ـ مقدمه
۲ـ۴ـ برنامه راهبردي تحول در نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران
۳ـ۴ـ نقش وظايف بانك مركزي در برنامه تحول در نظام بانكداري جمهوري اسلامي
۴ـ۴ـ شيوه ايجاد تحول در يك بانك

ضميمه: تعريف واژه‌هاي كليدي

  
بخشی از متن تحقیق:
با توجه به پيشرفت‌هاي فن آوري روزمره و شتابان, جوامع به جوامعي مبتني بر دانش و آگاهي تبديل شده‌اند. توسعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمان ها اين امكان را مي‌دهد كه فعاليت‌هاي تجاري و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذيري انجام دهند.

در قرن بيست و يكم فناوري اطلاعاتي و ارتباطي با سرعت بيشتر پيشرفت و توسعه خواهد كرد. پيشرفت‌هاي به وجود آمده در فناوري اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بيستم باعث شكل‌گيري تجارت الكترونيكي شده است. تجارت الكترونيكي انقلابي عظيم در شيوه تجارت و كسب و كار به وجود آورده است.

تجارت الكترونيكي و به تعبير وسيع‌تر كسب و كار الكترونيكي شيوه و نحوه زندگي كردن انسان ها را نيز متحول مي‌سازد. كشورهاي پيشرفته چندين سال است كه تجارت الكترونيكي را آغاز كرده‌اند و كم كم مسائل و مشكلات آن را تجربه كرده‌اند بنابراين تا حدودي بسترهاي فن آوري، قانوني و سرمايه‌هاي انساني و مادي لازم براي توسعه و گسترش آن را فراهم ساخته‌اند و در آستانه تحول اساسي و كامل در شيوه كسب و كار و زندگي هستند كه در آن به ميزان وسيع از فن آوري اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.

علاوه بر كشورهاي پيشرفته،, كشورهاي در حال توسعه نيز به منظور ايجاد زيرساخت‌ها و بسترهاي لازم براي تجارت الكترونيكي، در حال برنامه‌ريزي و تلاش هستند. در كشور ما هم تلاش‌هاي پراكنده‌اي صورت گرفته است، ولي اين تلاش ها تاكنون اثربخش نبوده است زيرا از يك طرف از انسجام و يكپارچگي لازم برخوردار نمي‌باشد و از طرف ديگر فاقد سرعت مناسب هستند.

از آن جا كه هدف غايي كتاب حاض، بسترسازي براي گسترش تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي در ايران مي‌باشد، در اين فصل در خصوص تجارت الكترونيكي بحث و بررسي به عمل مي‌آيد. هدف از ارائه اين فصل آشنايي با ابعاد و زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيكي و تبيين نقش و جايگاه انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در آن مي‌باشد.

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا