ofmas

تبیین میزان توجه به پرورش مهارتهای كارآفرینی درفرایند برنامه درسی كارشناسی ارشد علوم تربیتی در آموزش عالی

تبیین میزان توجه به پرورش مهارتهای كارآفرینی درفرایند برنامه درسی كارشناسی ارشد علوم تربیتی در آموزش عالی


دسته: مدیریت

بازدید: ۱ بار


فرمت فایل: doc

حجم فایل: ۴۵ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۴۵

تبیین میزان توجه به پرورش مهارتهای كارآفرینی درفرایند برنامه درسی كارشناسی ارشد علوم تربیتی در آموزش عالی از سری مقالات معتبر همایش کارافرینی در ۴۵ صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب فایل ورد با فرمت docچکیده

      هدف كلی پژوهش حاضرشناسایی میزان توجه رویكردهای یاددهی – یادگیری به پرورش مهارتهای كارآفرینی دربرنامه درسی كلیه گرایشهای رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد از دیدگاه دانشجویان دردانشگاه کاشان و شهید بهشتی و نیز نحوه توجه به پرورش مهارتها های شخصی، مدیریتی و مهارتها ی فنی کارآفرینی در دانشجویان است. ازروش تحقیق توصیفی-پیمایشی استفاده شده است و ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته با روایی و اعتبار یعنی آلفا کرونباخ ۶۵% نیز می باشد.آزمودنی ها این تحقیق شامل دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی کشور در دو دانشگاه کاشان و شهید بهشتی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند واز تعداد ۵۵۰ نفر دانشجو در طی چهارسال ۱۳۸۷-۱۳۸۴سعی شده با مراجعه به جدول مورگان وجرسی تعداد ۲۲۹ نفر با روش نمونه گیری  تصادفی ساده برای  جامعه نمونه تعین گردد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و آمار استنباطی از طریق آزمون دو جمله ای با نرم افزار۱۶ spss انجام شده است به منظور تست فرضیات از روش تقریب Z استفاده شده است .نتایج یافته ها نشان داده که رویكردهای یاددهی – یادگیری برنامه درسی کلیه گرایشهای رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ها به پرورش مهارتها های شخصی کارآفرینی توجه ندارد.ونیز رویكردهای یاددهی – یادگیری کلیه گرایشهای رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ها , به پرورش مهارتها های فنی کار آفرینی درحد کمی توجه دارد.همچنین از نظر دانشجویان رویكردهای یاددهی – یادگیری در کلیه گرایشهای رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه به آموزش مهارتها های مدیریت کارآفرینی در حد کمی توجه دارد و در مقایسه با نتایج یافته های تحقیق  احمدزاده (۱۳۸۴)در باره دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی  تا حدی همخوانی دارد. در این راستا تحقیقاتی همانند پالاسیو وهمکاران (۲۰۰۸) ،ماتالی (۲۰۰۶) ،وسپر و گرانتر (۱۹۹۸) و گالووی وبراون (۲۰۰۲)انجام شده است.

کلید واژه ها :

مهارتهای کارآفرینی ، مهارتهای شخصی ، مهارتهای مدیریتی، مهارتهای فنی کار آفرینی ،رویكردهای یاددهی – یادگیری


فهرست مطالب :


مقدمه

بیان مساله

مروری بر ادبیات تحقیق

تعریف واژه ها

.مهارتهای كارآفرینی

متغیرهای مهارت های  مدیریتی كارآفرینی عبارتند از

متغیرهای مهارت های فنی كارآفرینی

اهداف دوره های آموزش كارآفرینی به طور كلی عبارتند از

آگاه سازی و ایجاد روحیه ی كارآفرینی

-روش های آموزش كارآفرینی

هدف کلی تحقیق

سوالات تحقیق

الف:سوال کلی تحقیق

ب:سوال جزئی تحقیق

 روش انجام تحقیق

روش گردآوری اطلاعات

جامعه و نمونه آماری

روش آماری

  یافته ها

سئوال كلی:

پیشنهادات:

منابع 

دانلود این فایل :

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا