فایلود

تبديل تصاوير آنالوگ تلويزيوني به تصاوير ديجيتال

چكيده:
پروﮊه حاضر سيگنال های تلوزيونی سياه سفيد و رنگی را در سيستم های مختلف تلويزيوني PAL ،SECAM و NTSC بررسی مي کند و پس از معرفی کامل طيف سيگنال تلوزيونی نحوه ی تبديل تصاوير آنالوگ تلوزيونی به تصاوير ديجيتال (Analog to Digital Video Converting)، را توصيف مي كند. اين عمل توسط چيپ  SAA7130HL شركت فيليپس يا چيپ شرکت CONEXANT در سطح پردازش وسيع انجام مي گيرد. اين تراشه درون ماژولی به نام «كارت تي وی» يا «ت وی تيونر» نصب شده است. كارت تی وی در بازار به دو صورت خارجی  و داخلی يافت مي شود.
اما در پروژه حاضر نيازی به چنين پردازش  های وسيعی نيست و تنها از دو تراشه  LM1881 و HI1175 استفاده شده است. از تراشه LM1881 جهت جداسازی علايم همزمانی: شامل سينک های مرکب و عمودی، شانه عقبی و جلويی محو افقی، سيگنال برست و نيز تشخيص ميدان جاروب  زوج  يا  فرد (جهت ذخيره سازي در حافظه) بهره برده ايم و جهت تبديل ديتای تصويری آنالوگ تلوزيونی به تصاوير ديجيتال كه شامل نمونه برداری، كوانتيزاسيون و كدينگ باينری با صفر و يك منطقه، از تراشه HI1175  استفاده شده است؛ خروجی اين تراشه بصورت ۸ بيتی است، يعني دارای ۲۵۶ سطح ولتاژ در خروجی هستيم. در صورت افزايش بيت های خروجی وضوح تصوير افزايش  پيدا مي كند.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه                                                                                                            
فصل اول: سيستم تلويزيوني سياه و سفيد                                                      
1-1- تاريخچه ي تلويزيون                                                                                   
1-2- واژه ي تلويزيون از كجا امده است؟                                                                  
1-3- سيستم تلويزيوني                                                                                       
1-4- ساختمان چشم انسان                                                                                 
1-5-1- مكانيزم جاروب  لامپ تصوير                                                                    
1-5-2-  فرکانس و زمان رفت و برگشت افقي و برگشت عمودي                                    
1-5-3- همزماني                                                                                             
1-6- 1-سيگنال مرکب تصوير                                                                             
1-6-2- سگينال مرکب تصوير با فاز منفي و مثبت                                                    
1-6-3- عوامل مؤثر در کنتراست و شدت درخشندگي تصوير                                        
1-6-4- وضوح تصوير وپهناي باند سيگنال                                                              
1-7-1- مدولاسيون دامنه به روش VSB                                                               
1-7-2- مشخصات يک کانال استاندارد                                                                  
فصل دوم: سيستم تلويزيون رنگي                                                                    
2-1-1- نور                                                                                                    
2-1-2- رنگ اجسام                                                                                         
2-1-3- خصوصيات رنگ                                                                                   
2-2-1- سيگنال شدّت روشنايي و رنگيني                                                              
2-2-2- ضرايب سيگنال هاي رنگ اوّليه                                                                 
2-2-3- ايجاد سيگنال هاي Y و تفاضلي رنگ (R-Y  ، B-Y )  در فرستنده ي رنگي        
2-3-1- سيستم هاي مختلف فرستنده  رنگي                                                           
2-3-2- اصل سازش و هماهنگي                                                                          
2-3-3- پالس تطبيق رنگ(BURST)                                                                  
2-3-4- سيگنال هاي موجود فرستندة رنگي                                                            
2-4-1- ارسال تصاوير در سيستم NTSC                                                              
2-4-2- حروف اختصاري I  وQ ، U و V                                                          
2-4-3- نماي بلوكي قسمت تهيّه ي كننده رنگ سيگنال مركب در فرستنده ي NTSC     
2-5-1- سيستم پال (PAL)                                                                              
2-5-2- کليد پال (PAL)                                                                                 
2-5-3- نماي بلوکي تهيّه کننده سيگنال مرکب رنگي(FBAS  يا CCVS ) درفرستنده پال   
2-6-1- سيستم سکام (SECAM)                                                                      
2-6-2- موج حامل رنگ در سيستم سکام                                                               
2-6-3- پالس تطبيق رنگ در سيستم سكام                                                            
2-6-4- تهيه كننده ي سيگنال مركب تصوير در سيستم سكام                                       
فصل سوم: تبديل تصاوير آنالوگ به ديجيتال                                                             
3-1- مبدل آنالوگ به ديجيتال                                                                            
3 -2 – مداربندي واسطة ويديويي                                                                         
3-3 LM1881 Video Sync Separator                                                      
3-3-1 خصوصيات الکتريکي تراشة LM1881                                                        
3-3-2 نحوة عملکرد تراشة LM1881                                                                  
3-3-3 – خروجي سينک مرکب                                                                           
3-3-4- خروجي سينک عمودي                                                                           
3-3-5- پالس ميدان فرد/ زوج                                                                             
3-3-6- پالس خروجي برست  و شانة عقبي محو افقي                                                
3-3-7- موارد کاربردي LM1881                                                                      
3-4-HI1175 A/D Converter                                                                     
3-4-1- خصوصيات   HI 1175                                                                        
3-4-2- موارد کاربردي                                                                                     
3-4-3- خواص الکتريکي تراشه HI1175                                                              
3-4-4- شرح جزييات  وکارکرد HI1175                                                              
3-4-5- ميزان توان، نحوة زمين دهي، جداسازي                                                     
3-4-6- ورودي آنالوگ                                                                                    
3-4-7-  ورودي ولتاژ مرجع                                                                              
3-5- LT1213 Op Amp                                                                            
3-6- شبکة مقاومتي RC                                                                                
3-7- تست کردن  واسطة ويديويي                                                                      
نتيجه گيري و پيشنهادها                                                                                  
فهرست منابع و مراجع                                     
ديکشنري انگليسي به فارسي                                                                             
فهرست جداول
فهرست شکل ها
چکیده انگلیسی

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا