فایلود

بررسی عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان و نقش آنها در روابط اجتماعی

چکیده:
در این تحقیق عوامل مؤثر در پرخاشگری نوجوانان و نقش آنها در روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.با توجه به اهمیت موضوع پرخاشگری مخصوصا در نوجوانان که می تواند سدی در راه تحصیل، تربیت و حتی زندگی سالم آینده انان باشد و این که اعمال و رفتار دانش آموزان پرخاشگر موجب آزار و اذیت خود و هم دیگر دانش آموزان می شود و این مضوع در روابط اجتماعی آنها تاثیر گذار است. 
اهداف این پژوهش عبارتند از بررسی کلی نظریات ارائه شده در مورد علل پرخاشگری
– بررسی عواملی که در پرخاشگری مؤثرند و تلاش در جهت رفع این عوامل
– ارائه  شیوه پیشگیری برای دانش آموزان که رفتار پرخاشگرانه دارند
جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دفتر مقطع  راهنمایی تحصیلی ناحیه ۲ شهر زنجان می باشد که از میان سه مدرسه راهنمایی دخترانه ۵۰ نفر از دانش آموزان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده (قرعه کشی اسامی )انتخاب شده اند.
ابزار گردآوری اطلاعات تست استاندارد شده آیزنک و نیز پرسشنامه محقق ساخته است که در یک نمونه آزمایشی ۵۰ نفره  اجرا و اعتبار آن با نرم افزارهای زیر برآورد شد:
Alpha 9% –  spss
روشهای آماری به کار گرفته شده تجزیه و تحلیل از آمار استنباطی مجذور کا می باشد.
یافته های پژوهشی نشان می دهد که عوامل متعددی باعث بروز پرخاشگری می باشند.
نقش خانواده یکی  از نفش های غیر قابل انکار می باشد.تبعیض،رفتارهای تند و خشن و اختلاف والدین ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ها عوامل مهم در بروز پرخاشگری دانش آموزان می باشند.مهم ترین پیشنهادات در خصوص پرخاشگری در این تحقیق دادن شخصیت مثبت و منطقی به کودکان و عدم تحقیر و تمسخر آنان بخصوص در حضور دیگران می باشد.

فهرست مطالب:
چکیده 
فصل اول: بیان مسأله
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسئله
۱-۳ اهمیت وضرورت انتخاب موضوع
۱-۴ اهداف پژوهشی
۱-۵ فریضه پژوهشی 
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱پیشینه تحقیق
 2-3 انواع مسائل و مشکلات نوجوانان
۲-۵ پیشینه تحقیق در ایران
۲-۷ تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران
۲-۸ تعریف واژه پرخاشگری
۲-۹ نظریه های مربوط به پرخاشگری
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۱-۳ روشهای آماری
۳-۳ تعاریف عملیاتی متغیرها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ یافته های پژوهشی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱ بحث در باره یافته ها
۵-۲ نتیجه گیری
۵-۵ پیشنهادات
منابع و ماخذ
ضمایم
پرسشنامه
پرسشنامه پرخاشگری آیزنک

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا