فایلود

بررسی تاثير موسيقي پاپ در كاهش اضطراب

بيان مساله:
ممكن است اضطراب را نوعي درد داخلي دانست كه سبب ايجاد هيجان و به هم ريختن تعادل موجود مي شود و چون بشر دائماً به منظور برقراري تعادل كوشش مي كند بنابراين مي توان گفت ه اضطراب يك محرك بسيار قوي است امكان دارد اين محرك مضر باشد و اين خودبستگي به درجه شخصيت افراد كه متوجه فرد است اضطراب متعادل يا نرمال آن است كه به شدت عكس العمل متناسب باشد با مقدار خطر و اين خود مفيداست زيرا شخص را وادار مي سازد كه با موفقيت، خطرات را از خود دفع كند و بنابراين مقدار معتدل اضطراب براي رشد و تكامل صحيح شخصيت لازم است و در واقع هيچ فرد بشري نيست كه مقداري اضطراب نداشته باشد كه توجه به تفريحها و علائق آدمي باشد موسيقي و نقاشي گاهي اوقات مي تواند تاثير مثبت جهت كاهش عوامل رواني و مشكلات روحي در افراد باشد كه در تحقيق حاضر به نوع علاقه به موسيقي پاپ و تاثير آن در كاهش اضطراب به همين موضوع پرداخته و اگر با اين عملكرد ها بتوان مقدار اضطراب را كاهش داده و فرد را به سلامت رواني سوق دهيم (سيد سعيد محمدي، ۱۳۸۲)

فهرست مطالب:
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه
بیان مساله
سوال مسئله
اهداف تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
فرضيه تحقيق
متغيرهاي تحقيق
تعاريف عملياتي واژه ها و مفاهيم
فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق
اضطراب
يادگيري اضطراب
۱- مبت (پاداش)- خشم (تنبيه)- به مقدار مساوي از هر يك
۲- محبت زياد و بدون تنبيه
۳- خشم زياد و بدون محبت
۴- محبت- خشم- محبت كم- خشم زياد
۵- محبت- خشم- خشم كم- محبت زياد
اضطراب سركوب كننده است
اضطراب
دستگاه رواني
رشد روان جنسي
نابهنجاريها و اختلالات رواني
اختلالات اضطرابي
اضطراب تعميم يافته
اضطراب رعبي
فوبي
هانز  كوچولو ( مورد مشهودي از فوبي )
وسواس فكري و عملي
علل اختلالات اضطرابي
۱- ديدگاه زيست شناختي
۲- ديدگاه روان پويايي
۳- ديدگاه رفتار گرايي
۴- ديدگاه شناختي
۵- ديدگاه انسان گرايي و اصالت وجودي
نظريه نئوفرويديها درباره اضطراب
آدلر و روان شناسي فردي
كارل يونگ و روان شناسي تحليلي
اريك فرام
هينز كاهوت
فصل سوم: روش تحقيق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري در تحقيق حاضر
روش آماري مربوط به فرضيه ها
روش تحقيق
فصل چهارم: يافته ها و تجزيه و تحليل آنها
مقدمه
نمودار ترسيم كاهش اضطراب
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري
منابع و ماخذ
ضمايم (پرسشنامه اضطراب سنج كتل)

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا