جم فایل خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "فرا فایل"

بررسی الگوی مقاومت دارویی کاندیداهای جدا شده از نمونه واژینال زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی

بررسی الگوی مقاومت دارویی کاندیداهای جدا شده از نمونه واژینال زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود ان بر روی عکس فایل کلیک کنید

تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی و ردیابی ژن بتالاکتامازی CTX-M1 به روش PCR در عوامل باکتریایی شایع

تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی و ردیابی ژن بتالاکتامازی CTX-M1 به روش PCR در عوامل باکتریایی شایع

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود ان بر روی عکس فایل کلیک کنید

تحقیق اصل رفاه اجتماعی و نقش و تأثیر آن در حقوق

تحقیق اصل رفاه اجتماعی و نقش و تأثیر آن در حقوق

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود ان بر روی عکس فایل کلیک کنید

تحقیق آثار و احکام عقد بیمه دریایی

تحقیق آثار و احکام عقد بیمه دریایی

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود ان بر روی عکس فایل کلیک کنید

پاورپوینت (اسلاید) تصمیم گیری

پاورپوینت (اسلاید) تصمیم گیری

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود ان بر روی عکس فایل کلیک کنید

تحقیق اصل رفاه اجتماعی و نقش و تأثیر آن در حقوق با تأکید برحقوق سردفتری

تحقیق اصل رفاه اجتماعی و نقش و تأثیر آن در حقوق با تأکید برحقوق سردفتری

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود ان بر روی عکس فایل کلیک کنید

پاورپوینت ترازپرداخت‌های خارجی

پاورپوینت ترازپرداخت‌های خارجی

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود ان بر روی عکس فایل کلیک کنید

پاورپوینت تعیین الگوی ساده نرخ ارز تعادلی

پاورپوینت تعیین الگوی ساده نرخ ارز تعادلی

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود ان بر روی عکس فایل کلیک کنید

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود ان بر روی عکس فایل کلیک کنید

پاورپوینت سازه های بادی

پاورپوینت سازه های بادی

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود ان بر روی عکس فایل کلیک کنید