فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 292

حجم فایل:1,092 کیلوبایت

دسته بندی : » علوم انسانی,روانشناسی و علوم تربیتی

قیمت فایل : 10,000 تومان

چکیده:
تحقیقات نشان داده است که عواملی غیر از هوش یا استعداد در موفقیت افراد دخالت دارند از جمله این عوامل می‌توان هوش هیجانی را نام برد، هوش هیجانی نوعی هوش درون‌فردی است و شامل ویژگی‌هایی مانند توانایی تهییج و برانگیختن خود، استقامت و پایداری در مقابل شکست، از دست ندادن روحیه، پس راندن افسردگی و یاس در هنگام تفکر، همدلی، صمیمیت و امید داشتن است. افرادی که از لحاظ هیجانی باهوش هستند حالت‌های هیجانی خود را به نحو صحیح درک و ارزیابی می‌نمایند. آن‌ها می‌دانند چگونه و چه وقت احساسات خود را بیان نمایند و به نحو موثری خلق خود را تنظیم می‌نمایند. این افراد از لحاظ اجتماعی نیز کارآمد می‌باشند.
این که هیجان‌ها تا چه حدی توانایی تفکر و برنامه‌ریزی کردن برای حل مشکلات یا بهبود در روابط به کار گرفته می‌شوند مشخص می‌کند که شناخت هر فرد از توانایی‌های خود، چقدر است و به این ترتیب نحوه عملکرد شخص را در زندگی مشخص می‌کند.
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تفکر انتقادی و مقایسه آن بین دانش‌آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطه انجام گرفت، نمونه مورد نظر در این پژوهش، ۴۰۰ نفراز دانش‌آموزان (۲۰۰ دختر و ۲۰۰پسر)، سال سوم متوسطه می‌باشد که در سال ۸۵ – ۸۴ مشغول به تحصیل می‌باشند و به طور تصادفی انتخاب شدند.
نتیجه کلی پژوهش نشان می‌دهد که بین هوش هیجانی و تفکر انتقادی در دانش‌آموزان رابطه معنادار وجود دارد. هر چند قضاوت قاطع و نهایی در این خصوص نیازمند انجام پژوهش‌های گسترده‌تر و وسیع‌تر می‌باشد که بتوان این پژوهش‌ها را در گستره اجتماعی و روان‌شناختی متنوع اجرا گردد. لیکن یافته این پژوهش می‌تواند آغاز ی برای طرح موضوعات و مسائل متنوع در زمینه هوش هیجانی و تفکر انتقادی باشد.
واژه های کلیدی: هوش هیجانی، تفکر انتقادی، نظریه گلمن، آزمون مهارت‌ های تفکر انتقادی کالیفرنیا

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 
بیان مسأله 
ضرورت یا اهمیت پژوهش 
اهداف پژوهش 
فرضیه‌های پژوهش  
متغیرهای پژوهش 
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها 
تعاریف عملیاتی 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
قسمت اول: هوش هیجانی 
هوش 
هیجان 
هوش هیجانی و سیر تاریخی آن 
مؤلفه‌های هوش هیجانی 
اساس زیست ـ عصبی هوش هیجانی 
هوش هیجانی و هوش عمومی 
دیدگاه‌های مربوط به هوش هیجانی 
هوش هیجانی به عنوان یک الگوی توانایی ذهنی 
هوش هیجانی به عنوان یک الگوی مختلط 
نظریه گلمن به عنوان نظریه مختلط از هوش هیجانی 
نظریه بار-آن به عنوان الگویی مختلط 
۱) مقیاس هوش درون فردی 
۲ ـ مقیاسهای هوش بین فردی 
۳ ـ مقیاسهای سازش‌پذیری 
۴ ـ مقیاس‌های کنترل تنیدگی 
۵- مقیاسهای خلق عمومی  
هوش هیجانی، تعدیل‌کننده نابرابری‌ها 
جنسیت و هوش هیجانی 
اندازه‌گیری هوش هیجانی 
۱- پرسشنامه بهره هیجانی (EQ – I) 
2- پرسشنامه صلاحیت هیجانی 
۳- پرسشنامه رگه فراخلق (TMMS) 
4- پرسشنامه نقشه بهره هیجانی
۵- پرسشنامه سبک ادراک عواطف 
۶- پرسشنامه (MEIS) 
7- پرسشنامه (MSCEIT) 
8- مقیاس‌های دیداری، شنیداری (ادراک‌ هیجان) 
رشد و تقویت هوش هیجانی 
قسمت دوم: تفکر انتقادی 
تفکر و انواع آن 
تاریخچه تفکر انتقادی 
تفکر انتقادی 
ماهیت، ویژگی‌ها و مسائل خاص تفکر انتقادی 
ابعاد شناختی و عاطفی تفکر انتقادی 
مهارت‌های تفکر انتقادی 
ویژگی‌ها یا گرایش‌های کلی 
توانایی‌های ویژه 
مؤلفه‌های تفکر انتقادی 
ویژگی‌های تفکرانتقادی 
سطوح تفکر انتقادی 
صفات متفکران انتقادی 
نظریه‌های همسو با تفکر انتقادی 
رویکرد فراشناختی 
دیدگاه شناختی‌ها 
دیدگاه پیاژه 
نظریه یادگیری معنادار آزویل 
دیدگاه برونر 
تفکر انتقادی در طبقه‌بندی بلوم 
رویکرد ساختن‌گرایی (سازندگی) 
نظریه‌های فلسفی 
دانش 
آمادگی 
مرجعیت  
.مقایسه تفکر انتقادی با تفکر خلاق و حل مسئله 
مقایسه تفکر انتقادی و منطق 
راه‌های سنجش تفکر انتقادی 
۱-  آزمون سنجش تفکر انتقادی واتسون ـ گلاسر 
۲- آزمون سنجش تفکر انتقادی کورنل 
۳- آزمون تشریحی تفکر انتقادی انیس ـ وایر 
۴- آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا CCTST 
تقویت و پرورش تفکر انتقادی 
قسمت سوم: مروری بر پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوع تحقیق 
پژوهش‌های مربوط به هوش هیجانی در خارج از ایران 
پژوهشهای انجام شده در ایران در مورد هوش هیجانی 
پژوهش‌های مربوط به تفکر انتقادی در خارج از ایران 
تحقیقات انجام شده در ایران در مورد تفکر انتقادی 
فصل سوم: روش تحقیق  
جامعه آماری 
نمونه 
روش نمونه‌گیری 
ابزارهای اندازه‌گیری 
پرسشنامه بهره هیجانی بار ـ‌آن 
پایایی پرسشنامه هوش هیجانی 
پرسشنامه مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا CCTST 
روش اجرا 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 
مقدمه 
بخش اول: داده‌های پژوهش 
بخش دوم: تحلیل داده‌ها (آمار استنباطی) 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و تفسیر 
نتیجه گیری 
محدودیت هاو مشکلات پژوهش 
پیشنهادات پژوهشی 
پیشنهادهای کاربردی 
خلاصه پژوهش 
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

این خبر را به اشتراک بگذارید :